Categorii Categorii
Prima   |  Despre noi   |  Descrierea Consiliului Concurenţei

Descrierea Consiliului Concurenţei

Consiliul Concurenţei este o autoritate publică autonomă, responsabilă faţă de Parlament, ce asigură  aplicarea şi respectarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii în limitele competenţei sale.

Scopul activităţii Consiliului Concurenţei este asigurarea respectării legislaţiei în domeniul concurenței, prin acţiuni de preîntîmpinare a practicilor anticoncurențiale,  înlăturarea încălcărilor concurențiale, promovarea și creșterea culturii concurențiale.

Formarea mediului concurențial loial este o misiune importantă, pentru că doar cu eforturi comune ale mediului de afaceri,ale autorităților statului, mass-mediei, societății civile și evident a Consiliului Concurenței poate fi menținut un mediu concurențial loial.

Conform prevederilor articolului 35 a Legii Concurenţei Nr. 183 din 11.07.2012 Consiliul Concurenţei este constituit din conducere, aparat executiv, format din subdiviziuni specializate şi operaţionale, şi filiale teritoriale. Consiliul Concurenţei este condus de Plenul Consiliului Concurenţei.
Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial decizional compus din 5 membri, inclusiv un preşedinte şi doi vicepreşedinţi, care sînt, respectiv, preşedinte şi vicepreşedinţi ai Consiliului Concurenţei.
Membrii Plenului Consiliului Concurenţei exercită funcţii de demnitate publică. Personalul Consiliului Concurenţei este compus din  personal de specialitate, care cade sub incidenţa Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal tehnic.

     Consiliul Concurenţei este învestit cu putere de decizie, de reglementare, de interdicţie, de intervenţie, de inspecţie şi de sancţionare, în limitele stabilite de legislaţie.

     Articolul 39 a Legii Concurenţei Nr. 183 din 11.07.2012 prevede următoarele atribuţii și competențe principale ale Consiliul Concurenţei:

    a) promovează cultura concurenţială;

    b) elaborează actele normative necesare pentru implementarea legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale;

    c) avizează proiectele de acte legislative şi normative ce pot avea impact anticoncurenţial;

    d) sesizează organele competente privind incompatibilitatea actelor legislative şi normative cu legislaţia din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale;

    e) investighează practicile anticoncurenţiale, concurenţa neloială şi alte încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale;

    f) constată încălcări ale legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, impune măsuri interimare în vederea încetării încălcărilor denunţate, impune măsuri corective şi aplică sancţiuni pentru comiterea încălcărilor, în limitele competenţei sale;

    g) adoptă decizii prevăzute de lege pentru cazurile de concentrări economice;

    h) autorizează, monitorizează şi raportează ajutorul de stat;

    i) înaintează în instanţa de judecată acţiuni privind cazurile ce ţin de competenţa sa;

    j) realizează alte atribuţii în conformitate cu legislaţia din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, în limitele competenţei sale.

 
Arrow Prev

             

        

Arrow Next