Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Control de stat

Control de stat

Consiliul Concurenţei exercită, în limitele competenţei sale, controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la publicitate și ajutorul de stat. 

 

 

»»  Controlul de stat în domeniul ajutorului de stat

Acţiunile de verificare la beneficiarii de ajutor de stat sunt efectuate conform normelor prevăzute de Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 139 din  15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr. 1 din 30 august 2013 pct. 95.

 

 


»»  Controlul de stat în domeniul publicităţii

Consiliul Concurenţei exercită, în limitele competenţei sale, controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la publicitate 
În sensul Legii Nr. 1227 din 27.06.1997 cu privire la publicitate.


»»  Cadrul legal
»»  Linia Guvernului cu privire la controlul de stat

În scopul facilitării accesului mediului de afaceri la servicii de asistenţă informaţională, precum și pentru prevenirea cazurilor de abuz din partea organelor de control în efectuarea controalelor de stat, Cancelaria de Stat a instituit linia telefonică: 823-823, care este disponibilă între orele 8.00 - 17.00 în zilele de luni-vineri şi este deservită de către specialiştii Serviciului monitorizarea controalelor de stat.

Linia telefonică poate fi utilizată de către agenții economici pentru a solicita informaţii şi consultări ce vizează procedura controlului de stat, precum şi pentru a furniza informaţii despre fapte de comportament corupțional, comise de angajaţii organelor abilitate cu funcții de control.

Responsabilii de gestionarea liniei telefonice 823-823 au obligaţia să nu divulge informaţiile recepţionate, datele cu caracter personal ale apelanţilor, precum şi datele ce reprezintă secret comercial. Informaţiile furnizate de către apelanţi pot fi utilizate de către responsabilii din cadrul Serviciului monitorizarea controalelor de stat strict în interes de serviciu.

 

 


Arrow Prev

             

        

Arrow Next