Categorii Categorii
Prima   |  Activitate internaţională

Activitate internaţională

Prezentarea imaginii Consiliului Concurenţei pe plan internaţional şi facilitarea schimbului de experienţă în domeniul concurenţei şi a ajutorului de stat reprezintă una dintre dimensiunile de bază ale funcţionării autorităţii.

     Pe parcurs au fost realizate mai multe activităţi ce au contribuit la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de colaborare ale Consiliului Concurenţei atât în cadrul structurilor internaţionale şi regionale de concurenţă, cât şi cu structurile similare din alte ţări. 

     Consiliului Concurenţei a manifestat o atitudine pro-activă în cadrul structurilor internaţionale care au drept scop promovarea culturii concurenţiale şi întărirea capacităţilor autorităţilor de concurenţă din lume, cum ar fi: Reţeaua Internaţională de Concurenţă (ICN), Centrul Regional de Concurenţă al OCDE din Budapesta (CRC), Consiliul Interstatal pentru Politica Antimonopol  (CIPA) a Statelor Membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI), Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD), Comunitatea Energetică (EC), Reţeaua Euro-Mediteraneană pentru Concurenţă (EMCN), Reuniunea Ţărilor BRICS în domeniul Concurenţei (Brazilia, Rusia, China, India, Africa de Sud), etc.

     O pondere considerabilă în cadrul relaţiilor internaţionale ale Consiliului Concurenţei o au proiectele de colaborare cu Uniunea Europeană şi Grupul Băncii Mondiale, în calitate de parteneri strategici de dezvoltare.

 

»»  Colaborarea cu Grupul Băncii Mondiale (GBM)

Consiliul Concurenţei a beneficiat de suportul tehnic al GBM pe tot parcursul activităţii sale. Acest suport s-a manifestat prin seminare, training-uri, consultaţii colective şi individuale asupra diverselor cazuri investigate, etc.

În cadrul Proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivităţii (CEP I) (2006-2013), asistenţa tehnică acordată a fost orientată spre îmbunătăţirea cadrului legislativ cu privire la concurenţă şi edificarea capacităţii instituţionale a autorităţii.

În cadrul unui proiect al Grupului Băncii Mondiale a fost elaborată și lansată platforma SIRASM. SIRASM este un sistem informaţional care permite evidenţa ajutoarelor de stat autorizate de către Plenul Consiliului Concurenţei, în regim on-line, în scopul asigurării transparenţei utilizării resurselor publice şi ale persoanelor juridice care administrează, sub orice formă, bunuri ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale.

În anul 2014, a demarat cel de-al doilea Proiect al Băncii Mondiale pentru Ameliorarea Competitivităţii (CEP II) (2014-2019). Proiectul își propune să îmbunătățească mediul de afaceri prin susținerea Guvernului în implementarea strategiilor orientate spre crearea unui mediu de afaceri favorabil, reducerea constrângerilor și costurilor pentru gestionarea unei afaceri. Principalii beneficiari ai proiectului sunt IMM-urile și companiile orientate spre export, întreprinderile din Moldova și investitorii străini, instituțiile de stat, printre care și Consiliul Concurenței.

De-a lungul anilor, Grupului Băncii Mondiale a apreciat Consiliul Concurenței pentru activitatea de promovare a culturii concurențiale. În cadrul Concursului de Promovare a Culturii Concurențiale  2013, Consiliul a fost premiat cu Menţiunea Onorabilă la categoria "Creşterea gradului de conştientizare a părţilor implicate din sectorul privat şi capacitatea consumatorilor de a descuraja practicile anticoncurenţiale". La Concursul de Promovare a Culturii Concurențiale 2014, Consiliul Concurenței a fost desemnat printre câștigători la categoria tematică "Promovarea cooperării cu instituțiile publice relevante pentru a echilibra obiectivele de concurență cu interesul public". Acest concurs internațional, organizat de Grupul Băncii Mondiale și Rețeaua Internațională a Concurenței (ICN), are scopul de a spori gradul de conștientizare a societății privind rolul-cheie al autorităților de concurență în promovarea culturii concurențiale, precum și de a prezenta istoriile lor de succes.

De asemenea, Grupul Băncii Mondiale a oferit suport tehnic Consiliului Concurenței în organizarea teleconferințelor cu instituțiile internaționale.

 

Workshop-ul „ Analiza sectoarelor economice pentru a identifica obstacolele majore privind concurența", 23.10.2014

Consiliul Concurenței al Republicii Moldova premiat la Washington de Banca Mondială, 13.10.2014.

Participarea Consiliului Concurenței la consultări a Băncii Mondiale la Tbilisi, GEORGIA, 08.10.2014

VIDEOCONFERINȚĂ Chișinău - Washington realizată în cadrul proiectului de asistență tehnică al GBM, 06.10.2014

Comunicatul privind Conferinţa Internaţională "Noi oportunităţi concurenţiale prin prisma implementării politicii ajutorului de stat", 01.07.2014

Sistemul informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat", 19.06.2014

Proiecte de colaborare a Consiliului Concurenței al Republicii Moldova și Grupului Băncii Mondiale discutate la Marrakech, 29.04.2014

Consiliul Concurenţei va beneficia de asistenţă în cadrul Proiectului Băncii Mondiale, 17.04.2014

Menţiunea Onorabilă a Grupului Băncii Mondiale pentru Consiliul Concurenţei al Republicii Moldova, 07.03.2014

Consiliul Concurenței printre câștigătorii Concursului de Promovare a Culturii Concurențiale 2014, 06.05.2015

Consolidarea colaborării în cadrul proiectelor realizate cu suportul Băncii Mondiale,12.03.2015

 

 

 

 


»»  Cooperarea în cadrul Centrului Regional de Concurenţă al OCDE din Budapesta (CRC)

Scopul CRC este orientat spre extinderea accesului ţărilor ne-membre ale OCDE din Centrul, Estul şi Sud-estul Europei la activităţile OCDE în domeniul concurenţei. În acest sens, Consiliul Concurenţei beneficiază de suportul CRC începând cu aprilie 2007.

         Pe parcursul anilor 2012-2013 angajaţii Consiliului Concurenţei au participat în cadrul seminarelor tematice internaţionale, organizate cu suportul CRC, scopul cărora a fost axat cu preponderenţă pe diseminarea bunelor practici şi experienţei avansate internaţionale cu referire la fuziuni, abuzul de poziţie dominantă, înţelegerile de cartel, politica concurenţială şi sectoarele reglementate.

         Experienţa acumulată de către specialiştii Consiliului Concurenței a servit drept suport pentru activitatea lor în cadrul autorităţii, în special în vederea racordării documentelor de politici la standardele internaţionale.

         De asemenea, participarea în cadrul acestor evenimente internaţionale a contribuit la stabilirea contactelor utile pentru realizarea schimbului de experienţă continuu cu reprezentanţii altor autorităţi de concurenţă din lume, fapt care reprezintă un instrument eficace pentru îmbunătăţirea activităţii curente şi de perspectivă a Consiliului Concurenţei.

 

Identificarea probelor la constatarea abuzului de poziţie dominantă abordată în cadrul unui atelier de lucru din Ungaria, 12.12.2014.

Participarea Consiliului Concurenței la Atelierul de lucru din UNGARIA, 25.09.2014.

Participarea Consiliului Concurenței la atelierul de lucru din Republica Macedonia, 11.06.2014.

Participarea Consiliului Concurenţei la Atelierul de lucru din Ungaria, 21.03.2014.

Problemele actuale cu care se confruntă sectorul informațional, al telecomunicațiilor și al tehnologiilor informaționale abordate în cadrul unui atelier de lucru din Budapesta (Ungaria), 15.12.2015.

Încă o participare a Consiliului Concurenței la Forumul Global în domeniul Concurenței organizat de OCDE, 04.11.2015.

Aspectele economice ale cazurilor din domeniul concurenței abordate în cadrul unui atelier de lucru din Budapesta (Ungaria), 29.10.2015.

Angajamente propuse de întreprinderi în dosarele de concurență - subiect abordat în cadrul atelierului de lucru organizat de OECD-GVH, 24.03.2015.

 

 

 


»»  Cooperarea în cadrul Reţelei Internaţionale de Concurenţă (ICN)

        ICN este o reţea care reuneşte autorităţi de concurenţă din întreaga lume. Scopul activităţii acestei structuri internaţionale este de acorda suport metodologic şi practic autorităţilor de concurenţă în vederea implementării politicii concurenţiale, promovării culturii concurenţiale, precum şi facilitării procesului de cooperare dintre autorităţi.

         În cadrul ICN, Consiliul Concurenţei a participat atât la activitatea grupurilor de lucru în cadrul cărora au fost abordate diverse aspecte precum implementarea politicii de concurenţă, concentrările economice şi cartelurile, cât şi în cadrul Conferinţelor Anuale ce reprezintă o veritabilă platformă pentru abordarea celor mai stringente probleme cu care se confruntă autorităţile de concurenţă şi eventualele soluţii pentru redresarea acestora.

Participarea Preşedintelui Consiliului Concurenței la cea de-a 13-a Conferinţă Anuală a Reţelei Internaţionale de Concurenţă, 29.04.2014.

Consiliul Concurenței printre câștigătorii Concursului de Promovare a Culturii Concurențiale 2014, 06.05.2015

 

 


»»  Parteneriatul cu Uniunea Europeană (UE)

Parteneriatul cu autoritățile de concurență din statele membre ale UE facilitează racordarea legislației naționale în domeniul concurenței și ajutorului de stat la acquis-ul comunitar.

         Astfel, în cadrul proiectului twinning "Suport pentru implementarea şi respectarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat" implementat cu suportul Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei a beneficiat de asistenţă tehnică în vederea creării şi dezvoltării cadrului normativ în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, punctul final al căruia a fost adoptarea Legii nr. 139 din 15.06.2012 privind ajutorul de stat şi Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, cât şi a regulamentelor pentru implementarea acestora.

         Uniunea Europeană a acordat un suport considerabil în cadrul acestui proiect prin consultanţa oferită la crearea unui nou cadru legal în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, care plasează Republica Moldova printre primele ţări din spaţiul CSI în ceea ce priveşte oportunităţile de asigurare şi promovare a unui mediu concurenţial sănătos, fiind prima şi unica ţară din acest spaţiu care are o Lege privind ajutorul de stat.

         În vederea asigurării implementării legilor respective, pe parcursul perioadei de referinţă, au fost elaborate şi prezentate spre examinare prin intermediul Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău câteva solicitări de proiecte, printre care:

      - solicitare pentru un nou Proiect twinning în domeniul ajutorului de stat (preconizat pentru anul 2015);

      - solicitare pentru un Proiect de asistenţă tehnică în domeniul concurenţei (preconizat pentru 2014);

      - solicitare pentru proiectul TAIEX - vizită de studiu în cadrul Autorităţii de Concurenţă din Ungaria, pentru realizarea schimbului de experienţă cu referire la implementarea legislaţiei în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat (preconizat pentru anul 2014).

Participarea Consiliului Concurenței în cadrul Reuniunilor Reţelei de Concurenţă a Comunităţii Energetice de la Atena (GRECIA), 23.09.2014.

Consiliul Concurenţei studiază experiența maghiară, 02.06.2014.

Asistență în domeniul notificării, examinării și raportării ajutoarelor de stat oferită în cadrul proiectului TAIEX, 09.12.2015.

Uniunea Europeana la Consiliul Concurenței, 03.12.2015.

Inaugurarea Competition CaFE, 01.12.2015.

Consiliul Concurenței apreciat de experții UE la capitolul implementarea prevederilor Acordului de Asociere, 11.11.2015.

Implementarea celei de-a treia etape a Proiectului de asistență tehnică BERD, 19.06.2015.

SIRASM-ul câștigă aprecierea și suportul în spațiul european, 11.05.2015.

Vizita de lucru în contextul implementării anagajamentelor asumate de Republica Moldova, 31.03.2015.

Consiliul Concurenței și Agenția de Achiziții Publice antrenați în cadrul unui training de instruire realizat cu suportul BERD, 23.03.2015.

Implementarea celei de-a doua etape a Proiectului de asistență tehnică BERD, 03.03.2015.

Consiliul Concurenței și Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) lansează un proiect comun, 26.01.2015.

Experiența europeană în investigarea practicilor anticoncurenţiale împărtășite de experții din Letonia la Chișinău, 19.01.2015.

 

 

 


»»  Cooperarea în cadrul Consiliului Interstatal pentru Politica Antimonopol (CIPA) a statelor Membre ale Comunităţii Statelor Independente (CSI)

Cooperarea în cadrul CIPA se caracterizează în primul rând prin participarea Consiliului Concurenţei la şedinţele ordinare ale acestei structuri regionale, care sunt convocate de două ori pe an, fiecare ţară membră a CSI găzduind acest eveniment prin rotaţie.

         În cadrul acestor şedinţe Consiliului Concurenţei îi revine rolul de promotor al politicii concurenţiale europene.

         De asemenea, în perioada de referinţă, specialiştii Consiliului Concurenţei au participat atât la seminarele tematice organizate în cadrul CIPA, cât şi în cadrul grupurilor de lucru unde au realizat un schimb util de informaţii şi experienţă cu reprezentanţii autorităţilor similare din ţările membre  ale  CSI,   cu  privire  la  concurenţa  pe  piaţa  produselor  alimentare,  petrolieră, farmaceutică, a telecomunicaţiilor, etc.

         Acest fapt a permis elucidarea problemelor cu care se confruntă autorităţile de concurenţă din statele membre ale CSI, inclusiv Consiliul Concurenţei al Republicii Moldova, şi abordarea celor mai eficiente căi de soluţionare.

 

Participarea Consiliului Concurenței în cadrul Forumului Internațional al Publicității din Nijni Novgorod (Federația Rusă), 23.09.2014.

Participarea Consiliului Concurenței la cea de-a 14-a şedinţă a Consiliului Coordonator al Publicităţii CIPA, 30.04.2015.

 

 


»»  Cooperarea bilaterală

Pe parcursul perioadei de referinţă au fost realizate mai multe activităţi ce au contribuit la dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de colaborare ale Consiliului Concurenţei cu structurile similare din alte ţări.

         În  vederea  realizării  vectorului  european  al  politicii  externe  a  Republicii  Moldova, Consiliul Concurenţei a întreprins un şir de acţiuni direcţionate spre iniţierea, dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de colaborare cu ţările Uniunii Europene, printre care Austria, Cehia, Estonia, Letonia, România, Ungaria, etc.

         În contextul parteneriatului moldo-eston în domeniul concurenţei, realizarea unei vizite de studiu  la  Tallinn,  a  făcut  posibilă  preluarea  de  către  specialiştii  din  cadrul  Consiliului Concurenţei a celor mai bune practici ale autorităţii din Estonia cu privire la aplicarea legislaţiei în domeniul concurenţei.

         Cu referire la parteneriatul moldo-român în domeniul concurenţei, relaţiile de colaborare se realizează în baza Acordului de cooperare cu privire  la politica de concurenţă între Consiliul Concurenţei  din  România  (RCC)  şi  Agenţia  Naţională  pentru  Protecţia  Concurenţei  din Republica Moldova, semnat  la  19.11.2007  la  Bucureşti. În  acest  context, au  fost  realizate multiple vizite de  studiu la  Bucureşti, scopul cărora a  fost  preluarea experienţei autorității similare din România cu referire la aplicarea legislaţiei comunitare în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat.

         Ținând cont de perioada de tranziţie de la ANPC la Consiliul Concurenţei, o relevanţă deosebită a avut realizarea schimbului de experienţă cu autoritatea de concurenţă din Letonia în vederea consolidării capacităţii instituţionale a Consiliului Concurenței.

         De  asemenea,  în  perioada  2012-2013  au  fost  realizate  activităţi  în  cadrul  relaţiilor bilaterale în domeniul concurenţei şi cu ţările membre ale CSI, cum ar fi Armenia, Ucraina, etc.

         Cu referire la parteneriatul moldo-ucrainean în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat este notabilă participarea în luna martie 2013 a delegaţiei Consiliului Concurenţei din Republica Moldova  la  şedinţa  comună  a  Autorităţii  de  Concurenţă  din  Ucraina  şi  deputaţilor  Radei Supreme a Ucrainei, în cadrul căreia a fost prezentată experienţa Republicii Moldova cu referire la ajustarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat la acquis-ul comunitar.

Acord bilateral semnat între Consiliul Concurenţei al Republicii Moldova şi Autoritatea de Concurenţă din Estonia

Consiliul Concurenţei studiază experiența maghiară

Vizita Preşedintelui Consiliului Concurenţei din România la Chişinău

Vizita de lucru a Doamnei Viorica CĂRARE , Preşedintele Consiliului Concurenţei la Washington (SUA)

Fortificarea şi aprofundarea parteneriatului moldo-eston în domeniul concurenţei, 08.12.2014.

CONSOLIDAREA PARTENERIATULUI CU REPUBLICA SLOVACĂ: NOI OPORTUNITĂȚI ȘI AVANTAJE, 21.11.2014.

Ucraina preia experiența Republicii Moldova, 29.10.2014.

Împărtășim experiența colegilor din Ucraina, 22.10.2014.

Stabilirea relațiilor de cooperare bilaterală moldo - americane, 13.10.2014.

Delegația Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, va efectua o vizită oficială în SUA, 10.10.2014.

Proiect de schimb de experiență între autoritățile de concurență din Republica Moldova și Republica Slovacă, 03.10.2014.

Lansarea relațiilor de cooperare între Consiliul Concurenței al Republicii Moldova și Ambasada Slovaciei la Chișinău, 02.10.2014.

Consiliul Concurenței al Republicii Moldova și Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu (România) a semnat un acord de cooperare, 23.09.2014.

Participarea Consiliului Concurenței la stagiul de pregătire în domeniul ajutorului de stat din România, 07.08.2014.

Consiliul Concurenţei studiază experiența maghiară, 02.06.2014.

Acord bilateral semnat între Consiliul Concurenţei al Republicii Moldova şi Autoritatea de Concurenţă din Estonia, 07.05.2014.

Colaborarea autorităţilor de concurenţă din Republica Moldova şi România apreciată la nivel internaţional, 09.04.2014.

Vizita Preşedintelui Consiliului Concurenţei din România la Chişinău, 01.04.2014.

Vizita de lucru a Doamnei Viorica CĂRARE , Preşedintele Consiliului Concurenţei la Washington (SUA), 31.03.2014.

Noi tendințe ale cadrului normativ concurențial și al ajutorului de stat discutate la Varșovia, 04.11.2015.

Probleme economice în legislația concurențială discutate în cadrul unui atelier de lucru la București, 17.09.2015.

Videoconferința Chișinău - Washington cu privire la prevederile legislației în domeniul publicității, 24.07.2015.

Schimb de experiență în domeniul concurenței și ajutorului de stat cu partenerii din Slovacia, 21.05.2015.

Experiența noastră împărtășită colegilor din Republica Belarus, 14.05.2015.

Experții din Ucraina instruiți în vederea implementării ajutorului de stat în sectorul energetic, 18.03.2015.

Delegația din Ucraina preia experiența Republicii Moldova în domeniul Ajutorului de Stat 16.03.2015.

Schimb de experiență cu partenerii din România, 03.03.2015.

Experiența europeană în investigarea practicilor anticoncurenţiale împărtășite de experții din Letonia la Chișinău, 19.01.2015.

 

 


»»   ACORDURI BILATERALE

»»  Cooperare în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD)
Arrow Prev

             

        

Arrow Next