<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 29.11.2023 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2023 https://competition.md/Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8005&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Institutia-Publica-Organizatia-pentru-Dezvoltarea-Antreprenoriatului-ODA/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Instituția Publică  Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu privire la acordarea măsurii de sprijin la emiterea garanțiilor de portofoliu pentru creditele oferite ÎMM. Măsura de sprijin este acordată în baza Hotărârii Guvernului nr. 709/2022 ]]> 23.11.2023 14:15 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice dintre ,,Infoturism Grup” SRL și ,,Voiaj International&CO” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice dintre ,,Infoturism Grup” SRL și ,,Voiaj International&CO” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7982&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-dintre-Infoturism-Grup-SRL-i-Voiaj-InternationalCO-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin preluarea de către asociatul unic al întreprinderii ,,Infoturism Grup" SRL a controlului în comun asupra întreprinderii ,,Voiaj International&CO" SRL prin intermediul întreprinderii ,,Sapin - Exim" SRL. Pe teritoriul Republicii ]]> 01.11.2023 14:36 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7981&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Serviciul-Vamal/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal, a măsurii de sprijin acordată în temeiul art.126 alin. (32) al Codului vamal, care prevede dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA și taxei vamale, pentru perioada ciclului de ]]> 30.10.2023 14:11 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Iargara, r. Leova <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Iargara, r. Leova // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7978&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-or-Iargara-r-Leova/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Iargara, r. Leova, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către S.A. „Apa - Canal Leova, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 26.10.2023 08:51 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Glinjeni (raionul Șoldănești) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Glinjeni (raionul Șoldănești) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7971&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Glinjeni-raionul-oldaneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Glinjeni (raionul Șoldănești), cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a unor bunuri S.A. „Salubritate Șoldănești", în scopul furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Notificarea a ]]> 20.10.2023 15:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Climăuții de Jos (raionul Șoldănești) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Climăuții de Jos (raionul Șoldănești) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7970&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Climautii-de-Jos-raionul-oldaneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Climăuții de Jos (raionul Șoldănești), cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a unor bunuri S.A. „Salubritate Șoldănești", în scopul furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de ]]> 20.10.2023 15:17 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7947&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Ministerul-Finantelor/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor cu privire la acordarea unei măsuri de sprijin sub formă de împrumut cu dobânzi preferențiale S.A. "Energocom", în scopul realizării Proiectului „Securitatea Furnizării Gazelor Naturale". Ținând cont de criza energetică care se ]]> 29.09.2023 10:23 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7945&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Ministerul-Dezvoltarii-Economice-i-Digitalizarii/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu privire la alocațiile bugetare acordate Întreprinderii de Stat ,,Radiocomunicații'' în vederea funcționării integrală a Multiplexului național A. Notificarea a devenit efectiva la data de 27.09.2023. În acest context, Consiliul ]]> 29.09.2023 08:33 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7944&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Serviciul-Vamal/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin sub formă de scutire de la taxă vamală la importul de autovehicole specificate la pozițiile tarifare 870121-870124, 870129000 și 8704 cu termenul de ]]> 28.09.2023 09:57 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită cu privire la acordarea unor mijloace financiare Î.S. “Calea Ferată din Moldova” <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită cu privire la acordarea unor mijloace financiare Î.S. “Calea Ferată din Moldova” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7935&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-cu-privire-la-acordarea-unor-mijloace-financiare-IS-Calea-Ferata-din-Moldova/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Proprietății Publice cu privire la acordarea unor mijloace financiare Î.S. "Calea Ferată din Moldova" din contul împrumutului acordat Republicii Moldova de către Banca Europeană de Investiții și Banca Europenă pentru Reconstrucţie şi ]]> 22.09.2023 16:37 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Talmaza, r-nul Ștefan Vodă <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Talmaza, r-nul Ștefan Vodă // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7933&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Talmaza-r-nul-tefan-Voda/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Talmaza, r-nul Ștefan Vodă, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Gospodăria Comunală Talmaza" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 20.09.2023 10:35 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Coșcalia, r-nul Căușeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Coșcalia, r-nul Căușeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7932&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Cocalia-r-nul-Caueni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Coșcalia, r-nul Căușeni, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servcom Coșcalia" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 20.09.2023 10:18 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria orașului Cimișlia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria orașului Cimișlia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7931&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-oraului-Cimilia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria orașului Cimișlia, r-nul Cimișlia, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servicii Publice Cimișlia" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 20.09.2023 10:16 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către întreprinderea „Birivofarm” SRL a controlului unic asupra întreprinderii „Peon – Farm” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către întreprinderea „Birivofarm” SRL a controlului unic asupra întreprinderii „Peon – Farm” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7930&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-achizitionarea-de-catre-intreprinderea-Birivofarm-SRL-a-controlului-unic-asupra-intreprinderii-Peon-Farm-SRL/ Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care întreprinderea „Birivofarm" SRL (rețeaua de farmacii "Felicia") intenționează să preia controlul asupra întreprinderii „Peon-Farm" SRL (rețeaua de farmacii "Peon-Farm"), prin achiziționarea părții sociale de 100% din capitalul social al acesteia. Părțile implicate în operațiunea de ]]> 19.09.2023 14:46 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7907&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-furnizarea-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or.Rezina, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare a or.Rezina și   transmitere subvențiilor și mijloacelor fixe în gestiunea economică Î.M. „Servicii comunal Locative Rezina" în scopul ]]> 04.09.2023 16:44 Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către „Moldretail Group” SRL <![CDATA[Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către „Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7906&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-cu-privire-la-concentrarea-economica-notificata-de-catre-Moldretail-Group-SRL/ La data de 12.05.2023 „Moldretail Group" SRL, a notificat Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012, concentrarea economică ce se referea la intenția de preluare a controlului asupra unor active ce ]]> 25.08.2023 12:06 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Budești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Budești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7877&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-com-Budeti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Budești, cu privire la delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a s. Budești și   transmiterea autospecialelor în gestiune economică SC. „Ecolocal Grup" SRL. în scopul furnizării serviciului public de salubrizare. Notificarea a ]]> 20.07.2023 17:29 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Șișcani, r-nul Nisporeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Șișcani, r-nul Nisporeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7876&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-comunei-icani-r-nul-Nisporeni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Șișcani, r-nul Nisporeni,, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către A.O. "Aqua-Com-Șișcani" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 20.07.2023 16:56 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7875&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Cobusca-Veche-r-nul-Anenii-Noi/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Cobusca Veche" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 20.07.2023 14:49 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7872&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-mun-Comrat/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria mun. Comrat, cu privire la transmiterea bunurilor la balanța ÎM „Gospodăria Locativ-Comunală", în scopul furnizării serviciului public de colectare, transportare și întreținere a terenului pentru depozitarea deșeurilor menajere. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 11.07.2023 09:52 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Gălășeni, raionul Rîșcani <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Gălășeni, raionul Rîșcani // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7860&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-com-Galaeni-raionul-Ricani/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria com. Gălășeni, raionul Rîșcani, privind transmiterea în gestiune economică a mijloacelor fixe către ÎM GC ,,Inovație Gălășeni" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 30.06.2023 12:48 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către B.C. ,,Victoriabank” S.A. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către B.C. ,,Victoriabank” S.A. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7853&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-BC-Victoriabank-SA/ Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. b) din Legea concurenței nr. 183/2012 prin preluarea de către B.C. ,,Victoriabank" S.A. (parte a grupului financiar Banca Transilvania, România) a controlului ]]> 23.06.2023 16:00 Consiliul Concurenței analizează operațiunea concentrării economice dintre „PRODUSE DE FAMILIE” S.R.L. și „PROASPAT-PROD” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea concentrării economice dintre „PRODUSE DE FAMILIE” S.R.L. și „PROASPAT-PROD” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7852&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-concentrarii-economice-dintre-PRODUSE-DE-FAMILIE-SRL-i-PROASPAT-PROD-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra „PROASPAT-PROD"  S.R.L. de către  „PRODUSE DE FAMILIE"  S.R.L. Atât  „PROASPAT-PROD"  S.R.L.  cât  și  „PRODUSE DE FAMILIE"  S.R.L. sunt active pe piața de comercializare cu ridicata ]]> 23.06.2023 15:58 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către „INTERACCES-M” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către „INTERACCES-M” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7850&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-depusa-de-catre-INTERACCES-M-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin fuziunea prin absorbție de către „INTERACCES-M" S.R.L., a întreprinderii „VIGOR CARGO" S.R.L. Întreprinderea  „INTERACCES-M" S.R.L., activează pe piața comerțului cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software iar ]]> 20.06.2023 17:14 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Corjeuți <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Corjeuți // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7849&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Corjeuti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Corjeuți, cu privire la transmiterea bunurilor la balanța Î.M. „Servcom Corjeuți" în scopul furnizării serviciului public de aprovizionare cu apă și canalizare. Notificarea a devenit efectivă la data de 13.06.2023. În acest context, ]]> 20.06.2023 13:44 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către întreprinderea „Moldretail Group” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către întreprinderea „Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7837&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-intreprinderea-Moldretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către întreprinderea „Moldretail  Group" SRL a unor active ce aparțin întreprinderii „Universul Tău" SRL. Imobilul este amplasat în mun. Orhei, str. M. Eminescu, 7, în ]]> 13.06.2023 14:33 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a UTA Găgăuzia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a UTA Găgăuzia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7820&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Directia-Generala-de-Dezvoltare-Economica-i-Turism-a-UTA-Gagauzia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a UTA Găgăuzia cu privire la intenția de acordare a unor măsuri de sprijin sub forma de subsidii investiționale, în baza prevederilor Legii UTA Găgăuzia nr. ]]> 30.05.2023 09:32 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7819&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Ministerul-Finantelor/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor cu privire la acordarea unei măsuri de sprijin S.A. "CET-Nord", ce constă în acordarea unui împrumut cu dobânzi preferențiale pentru prestarea serviciilor de producere, transportare și distribuție a energiei termice și ]]> 30.05.2023 09:21 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Gradiște, r-nul Cimișlia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Gradiște, r-nul Cimișlia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7806&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Gradite-r-nul-Cimilia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Gradiște, r-nul Cimișlia,cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servicii Publice Gradiște" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 23.05.2023 10:12 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7780&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-municipiului-Balti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți, ce constă în acordarea subvențiilor pentru compensarea diferenței de tarif pentru serviciile de renovare și întreținere a fondului locativ municipal, de către Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți", în scopul prestării serviciului ]]> 03.05.2023 14:53