<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 23.10.2019 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2019 https://competition.md/Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ″Modretail Group″ SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ″Modretail Group″ SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6712&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Modretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către ²Modretail Group² SRL ce se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Business Global Parc" SRL. Întreprinderea "Moldretail Group" SRL activează ca rețeaua de magazine ″Linella″, iar întreprinderea ²Business Global Parc² SRL activează ca rețeaua de magazine ″IMC Market″. Ambele întreprinderi desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor, produselor din tutun, produselor nealimentare. În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate ]]> 22.10.2019 10:20 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de întreprinderea "Carmez Processing" SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de întreprinderea "Carmez Processing" SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6707&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Carmez-Processing-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Carmez Processing" SRL ce se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Avicola Farm Meat" SRL. Întreprinderea "Carmez Processing" SRL activează în domeniul producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne. ″Avicola Farm Meat″ este specializată ]]> 15.10.2019 11:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Edineț <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Edineț // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6679&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-mun-Edinet/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Edineț cu privire la transmiterea subvenţiilor și/sau subsidiilor Î. M. „Apă-Canal Edineț", în scopul furnizării serviciului public de apă și canalizare cu exploatarea sistemelor și a infrastructurii necesare în acest sens.Notificarea ]]> 11.09.2019 11:48 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Telenești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Telenești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6643&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-oraului-Teleneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Telenești cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M.”Direcția de producție”Apă-Canal” Telenești” în scopul prestării serviciilor de canalizare. Notificarea a devenit efectivă la data de 17.07.2019. În acest context, Consiliul Concurenței este interesat ]]> 22.07.2019 11:24 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6637&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-trecerea-de-la-controlul-in-comun-la-controlul-unic/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic  asupra: „Seagramis-Lux" SRL, „Demarc" SRL, "Ilcotex-Prim" S.R.L., „Whitedecor" SRL și „Miramob Extra" SRL. Până la realizarea operațiunii notificate întreprinderile asupra cărora urmează a fi preluat controlul unic sunt controlate în comun de către Bătrânu Ion și Corneliu Său. După realizarea operațiunii Corneliu Său, asociat unic al „Arlengo" SRL, va dobândi controlul unic asupra „Seagramis-Lux" SRL, „Demarc" SRL, „Ilcotex-Prim" SRL, „Whitedecor" ]]> 10.07.2019 16:28 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea S.C. "Alimer – Comerț" S.R.L. <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea S.C. "Alimer – Comerț" S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6634&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-SC-Alimer-Comert-SRL/   Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. "Alimer - Comerț" S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial în care anterior s-a desfășurat activitatea întreprinderea S.C. "Vlados - Com" S.R.L.Atât S.C. "Alimer - Comerț" S.R.L. cât ]]> 02.07.2019 16:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Chișinău <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Chișinău // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6628&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-municipiului-Chiinau/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Chișinău cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de interes economic general, Î.M. „Parcul urban de autobuze".Notificarea a devenit efectivă la data de 07.06.2019.În acest context, Consiliul Concurenței ]]> 24.06.2019 09:02 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea „Moldretail Group” SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea „Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6624&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Moldretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către „Moldretail Group" SRL ce se referă la intenția de preluare în locaţiune și sublocațiune a unor spații comerciale, de la întreprinderea „Slavena Lux" S.R.L. Atît „Moldretail Group" S.R.L. cât și „Slavena Lux" S.R.L.,  sunt ]]> 20.06.2019 16:09 Notificarea concertării economice ce să realizează prin trecerea de la control în comun la control unic <![CDATA[Notificarea concertării economice ce să realizează prin trecerea de la control în comun la control unic // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6623&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Notificarea-concertarii-economice-ce-sa-realizeaza-prin-trecerea-de-la-control-in-comun-la-control-unic/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la control în comun la control unic asupra întreprinderii "DAAC System Integrator" S.R.L. În vederea stabilirii compatibilității concentrării economice cu mediul concurențial normal, autoritatea de concurență ]]> 20.06.2019 08:02 Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către Primăria mun. Bălți <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către Primăria mun. Bălți // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6622&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-depusa-de-catre-Primaria-mun-Balti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către Primăria mun. Bălți referitor la acordarea măsurii de sprijin Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți" pentru renovarea și întreținerea fondului de locuințe. În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor și punctelor de vedere ]]> 18.06.2019 14:32 Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Promoauto” S.R.L. <![CDATA[Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Promoauto” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6620&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Nenotificarea-concentrarii-economice-realizate-prin-preluarea-controlului-asupra-Promoauto-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Promoauto" S.R.L. de către „Ciao-Cacao" SRL. Potrivit Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), genul de activitate al „Promoauto" S.R.L este: fabricarea produselor din carne (inclusiv din ]]> 14.06.2019 17:28 Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Anina” S.R.L. <![CDATA[Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Anina” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6619&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Nenotificarea-concentrarii-economice-realizate-prin-preluarea-controlului-asupra-Anina-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Anina" S.R.L. de către „Ecloz Service" SRL. Potrivit Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), genul de activitate al „Anina" S.R.L este: creşterea păsărilor. Consiliul Concurenţei este ]]> 14.06.2019 17:26 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. Alimer - Comerț S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. Alimer - Comerț S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6615&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-SC-Alimer-Comert-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. Alimer - Comerț S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial de la întreprinderea Î.I. Max Rudenco. Atât S.C. Alimer - Comerț S.R.L. cât și Î.I. Max Rudenco, sunt ]]> 11.06.2019 16:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la intenția de acordare a măsurii de sprijin Î.M. „Vitapharm-Com” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la intenția de acordare a măsurii de sprijin Î.M. „Vitapharm-Com” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6599&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-intentia-de-acordare-a-masurii-de-sprijin-IM-Vitapharm-Com-SRL/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică al UTA Găgăuzia a Comitetului executiv al Găgăuziei cu privire la intenția de a acorda un ajutor de stat pentru dezvoltare regională Î.M. „Vitapharm-Com" S.R.L. Notificarea a devenit efectivă ]]> 14.05.2019 11:38 Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind ajutorul de minimis <![CDATA[Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind ajutorul de minimis // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6598&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-de-intentie-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-Regulamentului-privind-ajutorul-de-minimis/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 23 din Legea nr. 100 din 22 decembrie, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind ajutorul de minimis. În acest context, proiectul Regulamentului privind ajutorul de minimis urmează a fi elaborat în vederea realizării ]]> 14.05.2019 10:46 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6591&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Tomai-raionul-Ceadir-Lunga/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga cu privire la transmiterea unor bunuri ]]> 25.04.2019 15:26 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Iurceni, raionul Nisporeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Iurceni, raionul Nisporeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6582&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Iurceni-raionul-Nisporeni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Iurceni, raionul Nisporeni cu privire la transmiterea bunurilor în gestiunea economică Î.M. „Iurceni-Servicii", în scopul prestării serviciului de aprovizionare cu apă, canalizare, colectarea și eliminarea deșeurilor. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 17.04.2019 16:41 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6579&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra întreprinderilor „M-Inter-Farma" SA și ÎM „Excellence" SRL. „M-Inter-Farma" SA este o întreprindere care își desfășoară activitatea pe piața ]]> 12.04.2019 10:58 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Twins Estate S.R.L. cu referire la preluarea întreprinderii Consens Imobil S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Twins Estate S.R.L. cu referire la preluarea întreprinderii Consens Imobil S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6574&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-Twins-Estate-SRL-cu-referire-la-preluarea-intreprinderii-Consens-Imobil-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Twins Estate S.R.L. cu referire la preluarea întreprinderii Consens Imobil S.R.L. Atât Twins Estate S.R.L. cât și Consens Imobil S.R.L., sunt active pe piața închirierii și exploatării bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În vederea stabilirii ]]> 10.04.2019 14:51 Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare <![CDATA[Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6569&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procedurii-de-elaborare-a-proiectului-Legii-pentru-modificarea-Codului-contraventional-al-Republicii-Moldova-nr-2182008-republicat-in-Monitorul-Oficial-al-Republicii-Moldova-2017-nr-78-84-art-100-cu-modificarile-ulterioare/ Consiliul Concurenței, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, în vederea aducerii în concordanță a prevederilor art. 364 alin. (6) din Codul contravențional cu prevederile art. 28 al Legii nr. ]]> 05.04.2019 11:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la intenția de instituire a unei scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la intenția de instituire a unei scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6567&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-intentia-de-instituire-a-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-dezvoltare-regionala/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, cu privire la intenția de instituire a unei scheme de ajutor de stat pentru dezvoltare regională. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 03.04.2019 16:10 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Cricova, mun. Chișinău cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Cricova, mun. Chișinău cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6541&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-or-Cricova-mun-Chiinau-cu-privire-la-masura-de-sprijin-acordata-IM-Regia-Comunal-Locativa-Cricova/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Cricova, mun. Chișinău cu privire la transmiterea unor bunuri în gestiune economică Î.M. „Regia Comunal-Locativă Cricova" în scopul prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 01.03.2019 10:09 Consiliul Concurenței investighează nenotificarea operațiunii de concentrare economică realizată dintre S.R.L. „Magistrala-Nord" și S.A. „Drumuri-Bălți" <![CDATA[Consiliul Concurenței investighează nenotificarea operațiunii de concentrare economică realizată dintre S.R.L. „Magistrala-Nord" și S.A. „Drumuri-Bălți" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6540&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-investigheaza-nenotificarea-operatiunii-de-concentrare-economica-realizata-dintre-SRL-Magistrala-Nord-i-SA-Drumuri-Balti/ Consiliul Concurenței investighează nenotificarea operațiunii de concentrare economică realizată dintre S.R.L. „Magistrala-Nord" și S.A. „Drumuri-Bălți". Conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), principalul gen de activitate al S.R.L. „Magistrala-Nord" și S.A. „Drumuri-Bălți", este lucrări de construcţii a drumurilor și autostrăzilor. Consiliul ]]> 25.02.2019 11:09 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic de către Casa de Comerț „Gemeni” S.A. asupra „Aeroport Catering” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic de către Casa de Comerț „Gemeni” S.A. asupra „Aeroport Catering” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6538&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-preluarea-controlului-unic-de-catre-Casa-de-Comert-Gemeni-SA-asupra-Aeroport-Catering-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Casa de Comerț „Gemeni" S.A. ce se referă la preluarea a 100% din acțiunile companiei „Aeroport Catering" S.R.L., astfel preluând controlul direct asupra acesteia. Genul de activitate conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei a ]]> 21.02.2019 12:59 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către „Sonera Holding B.V.” <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către „Sonera Holding B.V.” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6533&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-Sonera-Holding-BV/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către „Sonera Holding B.V." ce se referă la intenția de preluare a controlului unic asupra "Fintur Holdings B.V."  de la întreprinderea "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.". În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, ]]> 14.02.2019 11:47 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. ce se referă la intenția de a prelua în locaţiune spaţiul comercial, de la întreprinderea S.C „Elantop - Grup" S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. ce se referă la intenția de a prelua în locaţiune spaţiul comercial, de la întreprinderea S.C „Elantop - Grup" S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6515&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-SC-Alimer-Comert-SRL-ce-se-refera-la-intentia-de-a-prelua-in-locatiune-spatiul-comercial-de-la-intreprinderea-SC-Elantop-Grup-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. ce se referă la intenția de a prelua în locaţiune spaţiul comercial, de la întreprinderea SC „Elantop - Grup" S.R.L. Atât S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. cât și S.C. „Elantop - ]]> 18.01.2019 15:35 Consiliul Concurenței analizează preluarea unor active ale „Oltchim” S.A. de către „Chimcomplex S.A. Borzești” <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează preluarea unor active ale „Oltchim” S.A. de către „Chimcomplex S.A. Borzești” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6514&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-preluarea-unor-active-ale-Oltchim-SA-de-catre-Chimcomplex-SA-Borzeti/ 17.01.2019 09:14 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. ce se referă la intenția să preia în locaţiune spaţiul comercial, de la întreprinderea „Bomi-Servis" S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. ce se referă la intenția să preia în locaţiune spaţiul comercial, de la întreprinderea „Bomi-Servis" S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6513&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-SC-Alimer-Comert-SRL-ce-se-refera-la-intentia-sa-preia-in-locatiune-spatiul-comercial-de-la-intreprinderea-Bomi-Servis-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. ce se referă la intenția să preia în locaţiune spaţiul comercial, de la întreprinderea „Bomi-Servis" S.R.L. Atît S.C. „Alimer- Comerţ" S.R.L. cât și „Bomi-Servis" S.R.L.,  sunt active pe piața comerțului ]]> 15.01.2019 16:36 Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6512&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-depusa-de-Ministerul-Sanatatii-Muncii-i-Protectiei-Sociale/ Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale privind modificarea perioadei proiectului de parteneriat public-privat prevăzute la punctul 1 subpunctul 2) litera c) din anexa la hotărârea de Guvern nr. 1262 din 19.12.2018. În acest context, ]]> 15.01.2019 14:26 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către SC „Estcon Construct" SRL ce se referă la intenția de achiziționare a ÎM „Tirex Petrol" SA. <![CDATA[ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către SC „Estcon Construct" SRL ce se referă la intenția de achiziționare a ÎM „Tirex Petrol" SA. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6505&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-SC-Estcon-Construct-SRL-ce-se-refera-la-intentia-de-achizitionare-a-IM-Tirex-Petrol-SA/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către SC „Estcon Construct" SRL ce se referă la intenția de achiziționare a ÎM „Tirex Petrol" SA. Atât SC „Estcon Construct" SRL cât și ÎM „Tirex Petrol" SA, sunt active pe piața comerțului cu produse ]]> 26.12.2018 16:22