<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 29.05.2024 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2024 https://competition.md/Consiliului Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Rezina <![CDATA[Consiliului Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Rezina // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8255&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliului-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-or-Rezina/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Rezina, cu privire la transmiterea unor bunuri proprietate publică, precum și  Stația de epurare a apelor uzate în gestiunea economică  Î.M. "Servicii Comunal Locative Rezina". Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 28.05.2024 15:01 Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza între ,,Honest Company” SRL (rețeaua de magazine ”Merci Gastronome”) și întreprinderea „Dafnacom” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza între ,,Honest Company” SRL (rețeaua de magazine ”Merci Gastronome”) și întreprinderea „Dafnacom” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8226&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-unei-concentrari-economice-ce-urmeaza-a-se-realiza-intre-Honest-Company-SRL-reteaua-de-magazine-Merci-Gastronome-i-intreprinderea-Dafnacom-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea unei concentrări economice ce urmează a se realiza prin preluarea de către ,,Honest Company" SRL  (rețeaua de magazine "Merci Gastronome") a spațiului comercial amplasat în  mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 10 ce aparține întreprinderii „Dafnacom" ]]> 10.05.2024 10:21 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului municipal Chișinău <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului municipal Chișinău // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8225&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Directia-Generala-Economie-Comert-i-Turism-a-Consiliului-municipal-Chiinau/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția generală economie, comerț și turism a Consiliului municipal Chișinău cu referire la schema ajutorului de stat oferit din bugetul municipiului Chișinău întreprinderilor municipale teatral-concertistice, în vederea prestării serviciilor de interpretare artistică. Măsura de ]]> 08.05.2024 09:24 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8208&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Agentia-Nationala-pentru-Ocuparea-Fortei-de-Munca/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu privire la măsurile de sprijin acordate în baza prevederilor art. 33, 34, 36, 38, 39, 40 din Legea nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la ]]> 25.04.2024 10:45 Consiliul Concurenței anunță consultări publice la proiectul Regulamentului privind concentrările economice <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță consultări publice la proiectul Regulamentului privind concentrările economice // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8188&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-anunta-consultari-publice-la-proiectul-Regulamentului-privind-concentrarile-economice/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței pentru aprobarea Regulamentului privind concentrările economice. Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea proiectului menționat, pot ]]> 19.04.2024 15:59 Anunț privind supunerea pentru consultări publice a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale <![CDATA[Anunț privind supunerea pentru consultări publice a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8185&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-supunerea-pentru-consultari-publice-a-modificarilor-la-Regulamentul-privind-evaluarea-acordurilor-verticale-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței pentru modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.13/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor ]]> 19.04.2024 14:28 Anunț privind supunerea consultărilor publice a proiectului Regulamentului privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie <![CDATA[Anunț privind supunerea consultărilor publice a proiectului Regulamentului privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8187&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-supunerea-consultarilor-publice-a-proiectului-Regulamentului-privind-evaluarea-acordurilor-anticoncurentiale-de-transfer-de-tehnologie/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.15/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ]]> 19.04.2024 14:27 Consiliul Concurenței anunță consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8186&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-anunta-consultari-publice-la-modificarile-Regulamentului-privind-evaluarea-acordurilor-orizontale-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ]]> 19.04.2024 14:20 Anunț privind supunerea pentru consultări publice a proiectului Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale <![CDATA[Anunț privind supunerea pentru consultări publice a proiectului Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8184&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-supunerea-pentru-consultari-publice-a-proiectului-Regulamentului-privind-procedura-simplificata-in-cazurile-de-acordare-a-tratamentului-favorabil-intreprinderilor-sau-asocierilor-de-intreprinderi-care-recunosc-savarirea-unei-practici-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil ]]> 17.04.2024 15:29 ANUNȚ privind supunerea pentru consultări publice a proiectului hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis <![CDATA[ANUNȚ privind supunerea pentru consultări publice a proiectului hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8181&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/ANUN-privind-supunerea-pentru-consultari-publice-a-proiectului-hotararii-Plenului-Consiliului-Concurentei-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-ajutorul-de-minimis/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis. Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea ]]> 16.04.2024 12:38 Anunț privind supunerea pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă <![CDATA[Anunț privind supunerea pentru consultări publice proiectul Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8175&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-supunerea-pentru-consultari-publice-proiectul-Regulamentului-privind-stabilirea-pozitiei-dominante-pe-piata-si-evaluarea-abuzului-de-pozitie-dominanta/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă, ]]> 02.04.2024 09:50 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza între „Biz-Agro” SRL și „Agro-Nova Prim” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza între „Biz-Agro” SRL și „Agro-Nova Prim” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8142&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-intre-Biz-Agro-SRL-i-Agro-Nova-Prim-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea cotei-părți în mărime de 100% din capitalul social al întreprinderii „Biz-Agro" SRL de către dl Petru Bichir asociat unic al întreprinderii „Agro-Nova Prim" SRL. Părțile implicate în ]]> 18.03.2024 16:57 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8136&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Agentia-Nationala-pentru-Cercetare-i-Dezvoltare/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, cu privire la schema de ajutor de stat destinat pentru cercetare, dezvoltare și inovare acordat în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 1049 din 21.12.2023 pentru aprobarea Programului ]]> 12.03.2024 16:57 Anunț privind supunerea pentru consultări publice a proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a ratelor de referință și de scont <![CDATA[Anunț privind supunerea pentru consultări publice a proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a ratelor de referință și de scont // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8123&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-supunerea-pentru-consultari-publice-a-proiectului-Hotararii-Plenului-Consiliului-Concurentei-cu-privire-la-aprobarea-Metodologiei-de-stabilire-a-ratelor-de-referinta-i-de-scont/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a ratelor de referință și de scont. Propunerile și ]]> 26.02.2024 15:26 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Finanțe al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Finanțe al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8101&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Directia-Generala-de-Finante-al-UTA-Gagauzia-a-Comitetului-Executiv-al-Gagauziei/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Finanțe al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat Publicația Periodică - Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ" pentru publicarea buletinului oficial ]]> 01.02.2024 11:34 Consiliul Concurenței a dispus inițierea procedurii de examinare prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 <![CDATA[Consiliul Concurenței a dispus inițierea procedurii de examinare prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8089&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-a-dispus-initierea-procedurii-de-examinare-prevazuta-de-art-10-alin-2-lit-c-al-Legii-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-nr-1392012/ Plenul Consiliului Concurenței, prin Dispoziția nr. 28 din 29.12.2023, a dispus inițierea procedurii de examinare prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 privind măsura de sprijin acordată în temeiul ]]> 12.01.2024 17:03 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Strășeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Strășeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8079&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-oraului-Straeni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Strășeni, ce constă în transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a mijloacelor fixe: rețelele de canalizare și stațiile de pompare, în scopul prestării serviciului de interes economic general. În legătură cu ]]> 02.01.2024 13:26 Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului noului Regulament privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat <![CDATA[Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului noului Regulament privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8056&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initiativa-de-elaborare-a-proiectului-noului-Regulament-privind-forma-de-notificare-procedura-de-examinare-i-adoptare-a-deciziilor-cu-privire-la-ajutorul-de-stat/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiativa de elaborare a proiectului noului Regulament ]]> 14.12.2023 09:13 Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8053&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-Regulamentului-privind-evaluarea-ajutorului-de-stat-pentru-dezvoltare-regionala/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiativa de elaborare a proiectului Regulamentului privind evaluarea ]]> 13.12.2023 16:30 Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Metodologiei de stabilire a ratelor de referință și de scont <![CDATA[Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Metodologiei de stabilire a ratelor de referință și de scont // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8052&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-de-intentie-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-Metodologiei-de-stabilire-a-ratelor-de-referinta-i-de-scont/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului Metodologiei  ]]> 13.12.2023 16:02 Consiliul Concurenței anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor de transfer de tehnologie <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor de transfer de tehnologie // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8051&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-anunta-despre-initierea-procesului-de-elaborare-a-modificarilor-la-Regulamentul-privind-evaluarea-acordurilor-de-transfer-de-tehnologie/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la ]]> 13.12.2023 15:46 Anunț despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale <![CDATA[Anunț despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8050&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-despre-initierea-procesului-de-elaborare-a-modificarilor-la-Regulamentul-privind-evaluarea-acordurilor-orizontale-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind ]]> 13.12.2023 15:33 Consiliul Concurenței anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8049&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-anunta-despre-initierea-procesului-de-elaborare-a-modificarilor-la-Regulamentul-privind-evaluarea-acordurilor-verticale-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la ]]> 13.12.2023 15:20 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului Concurenței pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului Concurenței pentru aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8047&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-Hotarare-a-Plenului-Consiliului-Concurentei-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-ajutorul-pentru-salvarea-i-restructurarea-intreprinderilor-nefinanciare-aflate-in-dificultate/ În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, Consiliul Concurenței anunță inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului ]]> 11.12.2023 16:54 Anunț de intenție de modificare a Regulamentului privind ajutorul de minimis <![CDATA[Anunț de intenție de modificare a Regulamentului privind ajutorul de minimis // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8046&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-de-intentie-de-modificare-a-Regulamentului-privind-ajutorul-de-minimis/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la ]]> 11.12.2023 16:25 Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului Concurenței pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutoarelor de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene <![CDATA[Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului Concurenței pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea ajutoarelor de stat destinate aeroporturilor şi companiilor aeriene // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8044&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-Hotarare-a-Plenului-Consiliului-Concurentei-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-evaluarea-ajutoarelor-de-stat-destinate-aeroporturilor-si-companiilor-aeriene/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță inițierea elaborării proiectului de Hotărâre a Plenului Consiliului ]]> 11.12.2023 15:25 Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Concurenței <![CDATA[Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului de modificare a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Concurenței // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8043&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initiativa-de-elaborare-a-proiectului-de-modificare-a-Regulamentului-privind-organizarea-i-functionarea-Consiliului-Concurentei/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre iniţiativa de elaborare a modificărilor la Regulamentul ]]> 11.12.2023 15:17 Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului Regulamentului privind aplicarea procedurii simplificate în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale <![CDATA[Anunț privind iniţiativa de elaborare a proiectului Regulamentului privind aplicarea procedurii simplificate în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8042&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initiativa-de-elaborare-a-proiectului-Regulamentului-privind-aplicarea-procedurii-simplificate-in-cazurile-de-acordare-a-tratamentului-favorabil-intreprinderilor-sau-asociatiilor-de-intreprinderi-care-recunosc-savarirea-unei-practici-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiativa de elaborare a proiectului Regulamentului privind ]]> 11.12.2023 15:14 Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind concentrările economice <![CDATA[Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind concentrările economice // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8040&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procesului-de-modificare-a-Regulamentului-privind-concentrarile-economice/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiera procesului de elaborare a ]]> 08.12.2023 13:37 Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi <![CDATA[Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8029&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procesului-de-modificare-a-Regulamentului-privind-acceptarea-angajamentelor-propuse-de-catre-intreprinderi/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la ]]> 06.12.2023 15:02