<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 24.01.2020 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2020 https://competition.md/Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Sika România” SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Sika România” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6802&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Sika-Romania-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Sika România" SRL ce să referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Adeplast" SA. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică notificată sunt întreprinderi înregistrate conform legislației României, produsele părților implicate sunt prezente pe ]]> 10.01.2020 11:31 Inițierea investigației referitor la semnele încălcării legislației concurențiale prin concentrarea economică realizată între S.R.L. „Vatrom-Agro” și S.R.L. „Crown” <![CDATA[Inițierea investigației referitor la semnele încălcării legislației concurențiale prin concentrarea economică realizată între S.R.L. „Vatrom-Agro” și S.R.L. „Crown” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6783&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Initierea-investigatiei-referitor-la-semnele-incalcarii-legislatiei-concurentiale-prin-concentrarea-economica-realizata-intre-SRL-Vatrom-Agro-i-SRL-Crown/ Consiliul Concurenței investighează semnele încălcării art. 20 și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 prin concentrarea economică realizată între S.R.L. „Vatrom-Agro" și S.R.L. „Crown". Principalul gen de activitate al S.R.L. „Crown" este comerț cu ridicata al ]]> 29.11.2019 09:12 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică nenotificată <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică nenotificată // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6755&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-nenotificata/ Consiliul Concurenței analizează nenotificarea operațiunii de concentrare economică realizată de întreprinderile ”Iu Trans Grup” SRL și ”Elanfencom” SRL. Întreprinderea SRL ”Iu Trans Grup” este prezentă pe piața transportului auto internațional de mărfuri, iar întreprinderea SRL ”Elanfencom”pe piața comercializării cu ridicata a ]]> 15.11.2019 17:22 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică nenotificată <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică nenotificată // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6754&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-nenotificata/ Consiliul Concurenței analizează nenotificarea operațiunii de concentrare economică realizată de întreprinderile ”Bioproduct Group” SRL și ”Fabrica de Materiale de Construcție” SRL. Principalul gen de activitate al SRL ”Bioproduct Group” este intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții, iar ]]> 15.11.2019 17:11 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Finanțe al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat Publicația Periodică - Ziarul "ВЕСТИ ГАГАУЗИИ" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Finanțe al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat Publicația Periodică - Ziarul "ВЕСТИ ГАГАУЗИИ" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6744&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Directia-Generala-de-Finante-al-UTA-Gagauzia-a-Comitetului-Executiv-al-Gagauziei-cu-privire-la-acordarea-unor-masuri-de-sprijin-Intreprinderii-de-Stat-Publicatia-Periodica-Ziarul-vecti-gagauzii/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Finanțe al UTA Găgăuzia a Comitetului Executiv al Găgăuziei, cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat Publicația Periodică - Ziarul „ВЕСТИ ГАГАУЗИИ" pentru publicarea buletinului oficial ]]> 11.11.2019 14:02 Consiliul Concurenței examinează intenția de notificare depusă de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează intenția de notificare depusă de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6737&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-intentia-de-notificare-depusa-de-catre-Ministerul-Educatiei-Culturii-i-Cercetarii/ Consiliul Concurenței examinează intenția de notificare depusă de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării referitor la acordarea subvențiilor teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice de stat în temeiul art. 16 din Legea nr. 1421 din 31.10.2001 cu privire la teatre, circuri ]]> 04.11.2019 10:33 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Călărași <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Călărași // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6736&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-or-Calarai/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Călărași cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de canalizare și salubrizare, Î.M. „Gospodăria Comunal Locativă" or. Călărași. Notificarea a devenit efectivă la data de 26.09.2019. În acest context, Consiliul ]]> 01.11.2019 10:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Ocnița cu privire la acordarea subvenţiilor și/sau subsidiilor și transmiterea bunurilor Î. M. „Apă-Canal Ocnița" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Ocnița cu privire la acordarea subvenţiilor și/sau subsidiilor și transmiterea bunurilor Î. M. „Apă-Canal Ocnița" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6734&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-or-Ocnita-cu-privire-la-acordarea-subventiilor-isau-subsidiilor-i-transmiterea-bunurilor-I-M-Apa-Canal-Ocnita/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria or. Ocnița cu privire la transmiterea subvenţiilor și/sau subsidiilor și bunurilor Î. M. „Apă-Canal Ocnița", în vederea prestării serviciilor de livrare a apei potabile și primire apelor uzate în rețeaua de canalizare, ]]> 30.10.2019 10:21 Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra „Bass Systems” SRL de către S&T AG <![CDATA[Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra „Bass Systems” SRL de către S&T AG // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6732&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-preluarea-controlului-unic-asupra-Bass-Systems-SRL-de-catre-ST-AG/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra „Bass Systems" SRL de către S&T AG. Întreprinderile implicate în operațiunea notificată, activează în sectorul tehnologiilor informaționale (IT) din Republica Moldova și anume pe ]]> 29.10.2019 13:18 Consiliul Concurenței lansează consultarea publică a proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis <![CDATA[Consiliul Concurenței lansează consultarea publică a proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6715&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-lanseaza-consultarea-publica-a-proiectului-Hotararii-Plenului-Consiliului-Concurentei-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-ajutorul-de-minimis/   Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 din Legea nr. 100/2017, anunță consultarea publică a proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis. Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea proiectului de Regulament supus consultării ]]> 23.10.2019 09:47 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ″Modretail Group″ SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ″Modretail Group″ SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6712&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Modretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către ²Modretail Group² SRL ce se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Business Global Parc" SRL. Întreprinderea "Moldretail Group" SRL activează ca rețeaua de magazine ″Linella″, iar întreprinderea ²Business Global Parc² SRL activează ca rețeaua de magazine ″IMC Market″. Ambele întreprinderi desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor, produselor din tutun, produselor nealimentare. În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate ]]> 22.10.2019 10:20 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de întreprinderea "Carmez Processing" SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică notificată de întreprinderea "Carmez Processing" SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6707&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Carmez-Processing-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Carmez Processing" SRL ce se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Avicola Farm Meat" SRL. Întreprinderea "Carmez Processing" SRL activează în domeniul producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne. ″Avicola Farm Meat″ este specializată ]]> 15.10.2019 11:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Edineț <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Edineț // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6679&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-mun-Edinet/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Edineț cu privire la transmiterea subvenţiilor și/sau subsidiilor Î. M. „Apă-Canal Edineț", în scopul furnizării serviciului public de apă și canalizare cu exploatarea sistemelor și a infrastructurii necesare în acest sens.Notificarea ]]> 11.09.2019 11:48 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Telenești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Telenești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6643&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-oraului-Teleneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Telenești cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M.”Direcția de producție”Apă-Canal” Telenești” în scopul prestării serviciilor de canalizare. Notificarea a devenit efectivă la data de 17.07.2019. În acest context, Consiliul Concurenței este interesat ]]> 22.07.2019 11:24 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6637&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-trecerea-de-la-controlul-in-comun-la-controlul-unic/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic  asupra: „Seagramis-Lux" SRL, „Demarc" SRL, "Ilcotex-Prim" S.R.L., „Whitedecor" SRL și „Miramob Extra" SRL. Până la realizarea operațiunii notificate întreprinderile asupra cărora urmează a fi preluat controlul unic sunt controlate în comun de către Bătrânu Ion și Corneliu Său. După realizarea operațiunii Corneliu Său, asociat unic al „Arlengo" SRL, va dobândi controlul unic asupra „Seagramis-Lux" SRL, „Demarc" SRL, „Ilcotex-Prim" SRL, „Whitedecor" ]]> 10.07.2019 16:28 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea S.C. "Alimer – Comerț" S.R.L. <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea S.C. "Alimer – Comerț" S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6634&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-SC-Alimer-Comert-SRL/   Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. "Alimer - Comerț" S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial în care anterior s-a desfășurat activitatea întreprinderea S.C. "Vlados - Com" S.R.L.Atât S.C. "Alimer - Comerț" S.R.L. cât ]]> 02.07.2019 16:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Chișinău <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Chișinău // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6628&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-municipiului-Chiinau/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Chișinău cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de interes economic general, Î.M. „Parcul urban de autobuze".Notificarea a devenit efectivă la data de 07.06.2019.În acest context, Consiliul Concurenței ]]> 24.06.2019 09:02 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea „Moldretail Group” SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea „Moldretail Group” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6624&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Moldretail-Group-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către „Moldretail Group" SRL ce se referă la intenția de preluare în locaţiune și sublocațiune a unor spații comerciale, de la întreprinderea „Slavena Lux" S.R.L. Atît „Moldretail Group" S.R.L. cât și „Slavena Lux" S.R.L.,  sunt ]]> 20.06.2019 16:09 Notificarea concertării economice ce să realizează prin trecerea de la control în comun la control unic <![CDATA[Notificarea concertării economice ce să realizează prin trecerea de la control în comun la control unic // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6623&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Notificarea-concertarii-economice-ce-sa-realizeaza-prin-trecerea-de-la-control-in-comun-la-control-unic/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la control în comun la control unic asupra întreprinderii "DAAC System Integrator" S.R.L. În vederea stabilirii compatibilității concentrării economice cu mediul concurențial normal, autoritatea de concurență ]]> 20.06.2019 08:02 Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către Primăria mun. Bălți <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către Primăria mun. Bălți // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6622&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-depusa-de-catre-Primaria-mun-Balti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea depusă de către Primăria mun. Bălți referitor la acordarea măsurii de sprijin Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți" pentru renovarea și întreținerea fondului de locuințe. În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor și punctelor de vedere ]]> 18.06.2019 14:32 Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Promoauto” S.R.L. <![CDATA[Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Promoauto” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6620&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Nenotificarea-concentrarii-economice-realizate-prin-preluarea-controlului-asupra-Promoauto-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Promoauto" S.R.L. de către „Ciao-Cacao" SRL. Potrivit Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), genul de activitate al „Promoauto" S.R.L este: fabricarea produselor din carne (inclusiv din ]]> 14.06.2019 17:28 Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Anina” S.R.L. <![CDATA[Nenotificarea concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Anina” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6619&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Nenotificarea-concentrarii-economice-realizate-prin-preluarea-controlului-asupra-Anina-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Anina" S.R.L. de către „Ecloz Service" SRL. Potrivit Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), genul de activitate al „Anina" S.R.L este: creşterea păsărilor. Consiliul Concurenţei este ]]> 14.06.2019 17:26 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. Alimer - Comerț S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. Alimer - Comerț S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6615&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-SC-Alimer-Comert-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. Alimer - Comerț S.R.L. ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial de la întreprinderea Î.I. Max Rudenco. Atât S.C. Alimer - Comerț S.R.L. cât și Î.I. Max Rudenco, sunt ]]> 11.06.2019 16:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la intenția de acordare a măsurii de sprijin Î.M. „Vitapharm-Com” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la intenția de acordare a măsurii de sprijin Î.M. „Vitapharm-Com” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6599&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-intentia-de-acordare-a-masurii-de-sprijin-IM-Vitapharm-Com-SRL/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică al UTA Găgăuzia a Comitetului executiv al Găgăuziei cu privire la intenția de a acorda un ajutor de stat pentru dezvoltare regională Î.M. „Vitapharm-Com" S.R.L. Notificarea a devenit efectivă ]]> 14.05.2019 11:38 Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind ajutorul de minimis <![CDATA[Anunț de intenție privind inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind ajutorul de minimis // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6598&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-de-intentie-privind-initierea-procesului-de-elaborare-a-proiectului-Regulamentului-privind-ajutorul-de-minimis/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 23 din Legea nr. 100 din 22 decembrie, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Regulamentului privind ajutorul de minimis. În acest context, proiectul Regulamentului privind ajutorul de minimis urmează a fi elaborat în vederea realizării ]]> 14.05.2019 10:46 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6591&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Tomai-raionul-Ceadir-Lunga/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga cu privire la transmiterea unor bunuri ]]> 25.04.2019 15:26 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Iurceni, raionul Nisporeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Iurceni, raionul Nisporeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6582&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Iurceni-raionul-Nisporeni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Iurceni, raionul Nisporeni cu privire la transmiterea bunurilor în gestiunea economică Î.M. „Iurceni-Servicii", în scopul prestării serviciului de aprovizionare cu apă, canalizare, colectarea și eliminarea deșeurilor. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 17.04.2019 16:41 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6579&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra întreprinderilor „M-Inter-Farma" SA și ÎM „Excellence" SRL. „M-Inter-Farma" SA este o întreprindere care își desfășoară activitatea pe piața ]]> 12.04.2019 10:58 Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Twins Estate S.R.L. cu referire la preluarea întreprinderii Consens Imobil S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Twins Estate S.R.L. cu referire la preluarea întreprinderii Consens Imobil S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6574&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-depusa-de-catre-Twins-Estate-SRL-cu-referire-la-preluarea-intreprinderii-Consens-Imobil-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către Twins Estate S.R.L. cu referire la preluarea întreprinderii Consens Imobil S.R.L. Atât Twins Estate S.R.L. cât și Consens Imobil S.R.L., sunt active pe piața închirierii și exploatării bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. În vederea stabilirii ]]> 10.04.2019 14:51 Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare <![CDATA[Anunț privind inițierea procedurii de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78-84, art. 100), cu modificările ulterioare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6569&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procedurii-de-elaborare-a-proiectului-Legii-pentru-modificarea-Codului-contraventional-al-Republicii-Moldova-nr-2182008-republicat-in-Monitorul-Oficial-al-Republicii-Moldova-2017-nr-78-84-art-100-cu-modificarile-ulterioare/ Consiliul Concurenței, anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului Legii pentru modificarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008, în vederea aducerii în concordanță a prevederilor art. 364 alin. (6) din Codul contravențional cu prevederile art. 28 al Legii nr. ]]> 05.04.2019 11:19