<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 17.06.2021 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2021 https://competition.md/Comunicat <![CDATA[Comunicat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7196&t=/Presa/Noutati/Comunicat/ Ținând cont de declarațiile eronate și manipulatorii lansate în spațiul public de unii actori politici referitoare la salariile de sute de mii de lei pe lună ale angajaților din cadrul Consiliului Concurenței aducem la cunoștință următoarele.   Salarizarea funcționarilor și demnitarilor publici ]]> 07.06.2021 17:12 COMUNICAT DE PRESĂ <![CDATA[COMUNICAT DE PRESĂ // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7195&t=/Presa/Noutati/COMUNICAT-DE-PRESA/ În contextul ultimilor declarații publice de învinuire a Consiliului Concurenței în partea ce ține de evoluțiile pe piața produselor petroliere, reiterăm următoarele. Promovarea intereselor legitime ale consumatorilor și creșterea bunăstării acestora prin reglementarea relaţiilor ce ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea ]]> 03.06.2021 11:06 Ședința Consiliului Coordonator pentru Publicitate din cadrul CIPA <![CDATA[Ședința Consiliului Coordonator pentru Publicitate din cadrul CIPA // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7186&t=/Presa/Noutati/edinta-Consiliului-Coordonator-pentru-Publicitate-din-cadrul-CIPA/   La data de 19 Mai 2021, Consiliul Concurenței a participat în cadrul videoconferinței, „Cea de-a XXII-a Ședință a Consiliului Coordonator pentru Publicitate din cadrul CIPA (Consiliul Interstatal pe Politica Antimonopol) a țărilor CSI ( Comunitatea Statelor Independente)".]]> 20.05.2021 15:37 Investigațiile utile – Element cheie în promovarea culturii concurențiale <![CDATA[Investigațiile utile – Element cheie în promovarea culturii concurențiale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7176&t=/Presa/Noutati/Investigatiile-utile-Element-cheie-in-promovarea-culturii-concurentiale/ În perioada 18 - 19 Mai curent, angajații Consiliul Concurenței participă în cadrul evenimentului online „Seminar on Market Studies - A Key Driver for Competition Advocacy and Enforcement", organizat de RCC-GVH (Centrul Regional pentru Concurență din Budapesta, UNGARIA) în colaborare ]]> 18.05.2021 11:09 Consultări privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează SIEG <![CDATA[Consultări privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează SIEG // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7174&t=/Presa/Noutati/Consultari-privind-ajutorul-de-stat-acordat-beneficiarilor-ce-presteaza-SIEG/   Consiliul Concurenței la data de 05 mai 2021, a desfășurat ședința consultativă cu participarea reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău și a unei întreprinderi municipale, în cadrul căreia au fost discutate și clarificate mai multe prevederi al Regulamentului privind ajutorul de stat ]]> 06.05.2021 13:34 Consultări privind ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională <![CDATA[Consultări privind ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7173&t=/Presa/Noutati/Consultari-privind-ajutoarele-de-stat-pentru-dezvoltare-regionala/ La solicitarea Primăriei municipiului Orhei, la data de 28 aprilie 2021, în incinta Consiliului Concurenței s-a desfășurat ședința consultativă cu participarea conducerii Primăriei.    În cadrul ședinței au fost discutate și clarificate mai multe prevederi ale noului Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64) care prevede procedura de evaluare a compatibilității cu mediul concurențial normal a ajutoarelor de stat pentru ]]> 29.04.2021 09:16 Comunicat <![CDATA[Comunicat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7170&t=/Presa/Noutati/Comunicat/ Consiliul Concurenței urmare transmiterii raportului de investigație cu privire la constatările pe piața produselor petroliere în adresa părților vizate, Parlamentului și altor instituții interesate, comunică disocierea de la orice informație pe caz apărută în spațiul public pînă la adoptarea unei decizii în acest sens, respectînd procedurile legale.  Raportul de investigație nu constituie un act administrativ, întrucât în temeiul art. 15 al Codului administrativ, reprezintă o operațiune administrativă ce conține concluziile și propunerile raportorului în urma finalizării investigației, conform art. 59 alin. ]]> 21.04.2021 17:16 Recunoașterea rolurilor și soluționarea tensiunilor: la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate <![CDATA[Recunoașterea rolurilor și soluționarea tensiunilor: la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7168&t=/Presa/Noutati/Recunoaterea-rolurilor-i-solutionarea-tensiunilor-la-intersectia-dintre-concurenta-protectia-consumatorilor-i-confidentialitate/ La data de 14 aprilie 2021, reprezentanții Consiliului Concurenței participă în cadrul Webinar-ului privind aplicarea legislației concurenței la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate, organizat de Grupul de Coordonare a Rețelei Internaționale pentru Concurență (ICN Steering Group).   Evenimentul de azi, ]]> 14.04.2021 17:08 Înțelegeri de cartel pe piața produselor chimice <![CDATA[Înțelegeri de cartel pe piața produselor chimice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7160&t=/Presa/Noutati/Intelegeri-de-cartel-pe-piata-produselor-chimice/ La data de 26 martie 2021, Plenul Consiliului Concurenței a aprobat Decizia Nr. DA-22/20-09, prin care a destructurat cel mai mare cartel depistat vreodată și urmare a aplicat cea mai mare amendă din istoria existenței instituției și, posibil, cea mai mare amendă administrativă aplicată în istoria Republicii Moldova.    Astfel, prin Decizia menționată, Consiliul Concurenței a amendat întreprinderile CÎ ”Agrostoc”, SRL ”Diazchim”, SRL ”Bioprotect” și SA ”Fertilitatea-Chișinău” cu suma totală de 91, 034 milioane lei (maxim posibil conform Legii), pentru participarea în ]]> 02.04.2021 09:06 DECLARAŢIE <![CDATA[DECLARAŢIE // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7158&t=/Presa/Noutati/DECLARATIE/ Consiliul Concurenţei a luat act cu îngrijorare de tentativa Preşedinţiei RM prin intermediul consilierului Tofilat Sergiu de a exercita presiuni asupra Consiliului prin denunţul adresat la Procuratură în privinţa înţelegerilor de cartel pe piaţa de carburanţi. Consiliul Concurenţei este nedumerit de ]]> 30.03.2021 14:08 Încă un proces câștigat definitiv de Consiliul Concurenței <![CDATA[Încă un proces câștigat definitiv de Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7152&t=/Presa/Noutati/Inca-un-proces-catigat-definitiv-de-Consiliul-Concurentei/ Curtea Supremă de Justiție prin decizia sa din 17 martie 2021 a confirmat definitiv legalitatea și temeinicia Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din 2017, prin care s-a constatat obstrucționarea inspecției de către „BTS PRO" SRL, urmare a dispunerii de către Consiliul ]]> 19.03.2021 16:44 Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător <![CDATA[Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7145&t=/Presa/Noutati/Atentie-Urmeaza-sa-intre-in-vigoare-noul-Regulament-privind-evaluarea-ajutorului-de-stat-pentru-protectia-mediului-inconjurator/ La data de 12 martie 2021, urmează să intre în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 03 din 03.12.2020 (publicat la data de 12.02.2021 în Monitorul Oficial Nr. 42-50 art. 173). În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul destinat protecţiei mediului nr. 9 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 1707) ]]> 02.03.2021 11:15 Competition Open Day 2021 <![CDATA[Competition Open Day 2021 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7142&t=/Presa/Noutati/Competition-Open-Day-2021/   La data de 24.02.2021, reprezentanții Consiliul Concurenței au participat la „Competition Open Day 2021", organizat de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Speakerii, cu un grad înalt de experiență în sfera concurenței, au abordat subiecte cu un nivel înalt ]]> 01.03.2021 13:11 Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova <![CDATA[Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7141&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-elaborat-i-prezentat-cel-de-al-VII-a-Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în baza informației prezentate de către ]]> 24.02.2021 10:33 31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! <![CDATA[31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7140&t=/Presa/Noutati/31-martie-2021-termenul-limita-de-raportare-a-ajutoarelor-de-stat/ Consiliul Concurenței informează că potrivit prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, toate autoritățile publice centrale, locale și instituțiile care au acordat ajutoare de stat întreprinderilor în anul 2020, urmează să le raporteze Consiliului Concurenței până la ]]> 24.02.2021 09:58 Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7137&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-prelungete-perioada-de-depunere-a-CV-urilor-pentru-procedura-de-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ ANUNȚ Consiliul Concurenţei prelungește perioadade depunere a  CV-urilor pentru procedura denumire prin transfer în funcții publice, pînă la data de 01 martie 2021, orele 16-00. Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici.     ]]> 23.02.2021 08:55 Lecție publică cu studenții ASEM <![CDATA[Lecție publică cu studenții ASEM // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7070&t=/Presa/Noutati/Lectie-publica-cu-studentii-ASEM/ Promovarea culturii concurențiale în rândurile mediului universitar a devenit o frumoasă tradiție pentru angajații Consiliului Concurenței, care, anual, își rezervă  din timp pentru a împărtăși din experiența lor tinerilor, ce în viitorul apropiat vor îmbrățișa nobilele profesii de economiști, juriști, ]]> 09.02.2021 15:46 Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7030&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-anunta-demararea-procedurii-de-selectare-i-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici Selectarea se va desfășura în 2 etape: examinarea CV-urilor prezentate; interviul ]]> 02.02.2021 16:44 Global Forum’s digital lab OECD <![CDATA[Global Forum’s digital lab OECD // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7026&t=/Presa/Noutati/Global-Forums-digital-lab-OECD/ Digital Lab este o oportunitate pentru autoritățile de concurență de a adresa întrebări Secretariatului cu privire la problemele de concurență digitală discutate în cadrul reuniunilor OECD cu comunitatea internațională. În cadrul discuțiilor cu expertii OECD pe platforma Digital Lab, dl Renato ]]> 29.01.2021 15:58 Atenție! Pentru APC și APL <![CDATA[Atenție! Pentru APC și APL // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7023&t=/Presa/Noutati/Atentie-Pentru-APC-i-APL/ La data de 22 februarie 2021, intră în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64).   În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru dezvoltare regională va fi abrogată.   Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională prevede procedura de evaluare a compatibilității cu ]]> 26.01.2021 15:27 În atenția opiniei publice: <![CDATA[În atenția opiniei publice: // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7021&t=/Presa/Noutati/In-atentia-opiniei-publice/ În atenția opiniei publice: Consiliul Concurenței aduce la cunoștință că, la data de 20 ianuarie curent autoritatea efectuează inspecții inopinate la sediile mai multor companii ce activează pe piața comercializării produselor petroliere de bază în contextul investigațiilor în derulare, inițiate în ]]> 20.01.2021 15:06 Evoluțiile de pe piața produselor petroliere - în vizorul Consiliului Concurenței <![CDATA[Evoluțiile de pe piața produselor petroliere - în vizorul Consiliului Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7017&t=/Presa/Noutati/Evolutiile-de-pe-piata-produselor-petroliere-in-vizorul-Consiliului-Concurentei/ Anul 2021 vine cu noi scumpiri pe piața produselor petroliere, atât pe plan internațional, cât și în Republica Moldova.   După prăbușirea fără precedent a prețului petrolului la burse în primăvara anului 2020, în ultimele luni cotațiile internaționale au avut un trend ]]> 05.01.2021 15:21 Sărbători Fericite! <![CDATA[Sărbători Fericite! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7014&t=/Presa/Noutati/Sarbatori-Fericite/ Consiliului Concurenței,Vă adresează cele mai sincere felicitări cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă, însoțite de urări de sănătate, succes și prosperitate.  Cu speranţa că anul 2021 va fi mai bun decât 2020, Vă dorim să aveți parte de sărbători deosebite pe ]]> 31.12.2020 10:48 Forumul global privind concurența 2020 - OECD <![CDATA[Forumul global privind concurența 2020 - OECD // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6995&t=/Presa/Noutati/Forumul-global-privind-concurenta-2020-OECD/ Consiliul Concurenței a participat la lucrările Forumului Global privind Concurența al OECD, care s-a desfășurat în format online în perioada 7-10 decembrie 2020. Evenimentul a întrunit sub egida sa reprezentanți ai autorităților de concurență și organizațiilor specializate în domeniu din întreaga ]]> 11.12.2020 11:38 SIRASM upgrade <![CDATA[SIRASM upgrade // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6993&t=/Presa/Noutati/SIRASM-upgrade/ Consiliul Concurenței anunță lansarea noii versiuni a Sistemului Informațional Automatizat "Registrul Ajutoarelor de Stat al Republicii Moldova" (SIRASM).   Proiectul de dezvoltare și modernizare a SIRASM-ului, cu suportul Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorare a Competitivității CEP-II a demarat ]]> 10.12.2020 15:41 PRIA BUSINESS SUMMIT REBUBLICA MOLDOVA – ROMANIA <![CDATA[PRIA BUSINESS SUMMIT REBUBLICA MOLDOVA – ROMANIA // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6991&t=/Presa/Noutati/PRIA-BUSINESS-SUMMIT-REBUBLICA-MOLDOVA-ROMANIA/ Marți, 8 decembrie, Consiliul Concurenței a participat la PRIA Business Summit Republica Moldova-România - cel mai mare summit online de colaborare de business între cele doua țări: investiții, fonduri, import-export și idei pentru dezvoltarea antreprenorilor din ambele țări.    Reprezentanți ai mediului ]]> 09.12.2020 08:36 Ziua Mondială a Concurenței <![CDATA[Ziua Mondială a Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6987&t=/Presa/Noutati/Ziua-Mondiala-a-Concurentei/ Dragi colegi,   Pandemia de coronavirus (COVID-19) a provocat o criză de sănătate publică fără precedent și a impus o nouă realitate și noi reguli de comportament, în care totuși politicile în domeniul concurenței au reușit să-și mențină rolul cheie în dimensiunile ]]> 04.12.2020 15:18 Atenție! Pentru APC și APL <![CDATA[Atenție! Pentru APC și APL // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6975&t=/Presa/Noutati/Atentie-Pentru-APC-i-APL/ La data de 30 noiembrie 2020, intră în vigoare Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 01 din 06.08.2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 279-284 art. 1089).   În acest context, odată cu intrarea în vigoare a ]]> 16.11.2020 09:43 Ajustarea este imperativă <![CDATA[Ajustarea este imperativă // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6967&t=/Presa/Noutati/Ajustarea-este-imperativa/ În cadrul Proiectului finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și consolidarea procesului de armonizare a legislației” pentru Republica Moldova, Consiliul Concurenței a avut o serie de întrevederi unde s-au discutat situația existentă în ]]> 10.11.2020 16:35 Progresele atinse și perspectivele de viitor discutate în cadrul ședinței cu reprezentanții Băncii Mondiale <![CDATA[Progresele atinse și perspectivele de viitor discutate în cadrul ședinței cu reprezentanții Băncii Mondiale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6966&t=/Presa/Noutati/Progresele-atinse-i-perspectivele-de-viitor-discutate-in-cadrul-edintei-cu-reprezentantii-Bancii-Mondiale/ Astăzi, 5 noiembrie 2020, Consiliul Concurenței s-a întrunit cu reprezentanții Băncii Mondiale, la ședința de lucru ce s-a desfășurat în cadrul Misiunii virtuale de suport privind implementarea Proiectului Ameliorarea Competitivității în Republica Moldova (PAC II), condusă de domnul Tarik SAHOVIC, ]]> 05.11.2020 16:46