<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 15.06.2024 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2024 https://competition.md/Consultări publice la proiectul Regulamentului privind concentrările economice <![CDATA[Consultări publice la proiectul Regulamentului privind concentrările economice // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8197&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-la-proiectul-Regulamentului-privind-concentrarile-economice/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței pentru aprobarea Regulamentului privind concentrările economice. Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea proiectului menționat, pot fi expediate în ]]> 22.04.2024 11:15 Consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale <![CDATA[Consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurențiale // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8196&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-la-modificarile-Regulamentului-privind-evaluarea-acordurilor-verticale-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței pentru modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.13/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor verticale ]]> 22.04.2024 11:13 Consultări publice la proiectul Regulamentului privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie <![CDATA[Consultări publice la proiectul Regulamentului privind evaluarea acordurilor anticoncurențiale de transfer de tehnologie // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8195&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-la-proiectul-Regulamentului-privind-evaluarea-acordurilor-anticoncurentiale-de-transfer-de-tehnologie/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.15/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ]]> 22.04.2024 11:11 Consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale <![CDATA[Consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8194&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-la-modificarile-Regulamentului-privind-evaluarea-acordurilor-orizontale-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea ]]> 22.04.2024 11:09 Consultări publice la proiectul Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale <![CDATA[Consultări publice la proiectul Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil întreprinderilor sau asocierilor de întreprinderi care recunosc săvârșirea unei practici anticoncurențiale // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8193&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-la-proiectul-Regulamentului-privind-procedura-simplificata-in-cazurile-de-acordare-a-tratamentului-favorabil-intreprinderilor-sau-asocierilor-de-intreprinderi-care-recunosc-savarirea-unei-practici-anticoncurentiale/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (5) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura simplificată în cazurile de acordare a tratamentului favorabil ]]> 22.04.2024 11:07 Consultări publice a proiectului hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis <![CDATA[Consultări publice a proiectului hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8192&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-a-proiectului-hotararii-Plenului-Consiliului-Concurentei-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-ajutorul-de-minimis/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis. Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea proiectului ]]> 22.04.2024 11:05 Consultări publice la proiectul Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă <![CDATA[Consultări publice la proiectul Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă // Consultări Publice a proiectelor de acte normative]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=8191&t=/Transparenta/Consultari-Publice-a-proiectelor-de-acte-normative/Consultari-publice-la-proiectul-Regulamentului-privind-stabilirea-pozitiei-dominante-pe-piata-si-evaluarea-abuzului-de-pozitie-dominanta/ Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței pentru modificarea Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă, aprobat prin Hotărârea ]]> 22.04.2024 10:46