<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 29.03.2023 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2023 https://competition.md/Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (număr unic 151/MDED/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor (număr unic 151/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7727&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-1052003-privind-protectia-consumatorilor-numar-unic-151MDED2023/ 28.03.2023 13:38 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului rural (număr unic 122/ME/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului rural (număr unic 122/ME/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7726&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Programului-de-sprijin-pentru-dezvoltarea-intreprinderilor-mici-i-mijlocii-in-domeniul-turismului-rural-numar-unic-122ME2023/ 28.03.2023 13:37 Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea Regulamentului privind conturile rezidenților în străinătate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.216/2015 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7725&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-conturile-rezidentilor-in-strainatate-aprobat-prin-Hotararea-Consiliului-de-administratie-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-nr2162015/ 28.03.2023 13:35 Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Metodei de determinare a contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Metodei de determinare a contribuțiilor financiare achitate de furnizorii de pe piața cu amănuntul a gazelor naturale pentru acoperirea costurilor stocurilor de securitate de gaze naturale // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7724&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Consiliului-de-Administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica-privind-aprobarea-Metodei-de-determinare-a-contributiilor-financiare-achitate-de-furnizorii-de-pe-piata-cu-amanuntul-a-gazelor-naturale-pentru-acoperirea-costurilor-stocurilor-de-securitate-de-gaze-naturale/ 28.03.2023 13:32 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor agricole și alimentare și Analiza impactului de reglementare la proiectul dat <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Listei produselor agricole și alimentare și Analiza impactului de reglementare la proiectul dat // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7691&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Listei-produselor-agricole-i-alimentare-i-Analiza-impactului-de-reglementare-la-proiectul-dat/ 07.03.2023 14:29 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii guvernului nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate ( număr unic 72/MAIA/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii guvernului nr. 158/2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate ( număr unic 72/MAIA/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7690&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotararii-guvernului-nr-1582019-cu-privire-la-aprobarea-Cerintelor-de-calitate-pentru-lapte-i-produsele-lactate-numar-unic-72MAIA2023/ 07.03.2023 14:28 Aviz prin care s-au semnalat unele riscuri privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul la informații de interes public( număr unic 1003/MJ/2023) <![CDATA[Aviz prin care s-au semnalat unele riscuri privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind accesul la informații de interes public( număr unic 1003/MJ/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7689&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-au-semnalat-unele-riscuri-privind-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-accesul-la-informatii-de-interes-public-numar-unic-1003MJ2023/ 07.03.2023 14:26 Aviz la proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică nr.535/2019 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică privind modificarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al gazelor naturale aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementarea în Energetică nr.535/2019 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7688&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementarea-in-Energetica-privind-modificarea-Metodologiei-de-calculare-aprobare-i-aplicare-a-tarifelor-reglementate-pentru-serviciul-de-transport-al-gazelor-naturale-aprobate-prin-Hotararea-Consiliului-de-Administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementarea-in-Energetica-nr5352019/ 07.03.2023 14:24 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Protocolului Adițional 6 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), adoptat la 18.12.2019 la Tirana <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind acceptarea Protocolului Adițional 6 la Acordul de amendare și aderare la Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), adoptat la 18.12.2019 la Tirana // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7682&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-acceptarea-Protocolului-Aditional-6-la-Acordul-de-amendare-i-aderare-la-Acordul-Central-European-de-Comert-Liber-CEFTA-adoptat-la-18122019-la-Tirana/ 24.02.2023 13:50 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează asigurarea accesului la informație de interes public (număr unic 3/MJ/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează asigurarea accesului la informație de interes public (număr unic 3/MJ/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7681&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-pentru-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-asigurarea-accesului-la-informatie-de-interes-public-numar-unic-3MJ2023/ 24.02.2023 13:49 Aviz prin care repetat s-a semnalat unele îngrijorări în privința proiectului definitivat al hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (număr unic 887/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz prin care repetat s-a semnalat unele îngrijorări în privința proiectului definitivat al hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (număr unic 887/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7669&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-repetat-s-a-semnalat-unele-ingrijorari-in-privinta-proiectului-definitivat-al-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-comunicatiilor-potale-nr-362016-numar-unic-887MIDR2022/ 10.02.2023 09:37 Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului legii privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (număr unic 992/ME/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului legii privind supravegherea pieței și conformitatea produselor (număr unic 992/ME/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7668&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-proiectului-legii-privind-supravegherea-pietei-i-conformitatea-produselor-numar-unic-992ME2022/ 10.02.2023 09:36 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 (număr unic 38/MF/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal nr. 95/2021 (număr unic 38/MF/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7666&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-punerea-in-aplicare-a-Codului-vamal-nr-952021-numar-unic-38MF2023/ 10.02.2023 09:35 Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural (număr unic 926/MAIA/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural (număr unic 926/MAIA/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7667&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-cu-privire-la-subventionarea-in-agricultura-i-mediul-rural-numar-unic-926MAIA2022/ 10.02.2023 09:35 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri (număr unic 952/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri (număr unic 952/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7659&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-de-pasageri-numar-unic-952MIDR2022/ 28.01.2023 14:18 Aviz la proiectul definitivat de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (număr unic 775/ME/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul definitivat de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (număr unic 775/ME/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7655&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-definitivat-de-hotarare-de-Guvern-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-Fondul-pentru-antreprenoriat-i-cretere-economica-a-Moldovei-numar-unic-775ME2022/ 26.01.2023 13:34 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.50/2008 privind protecția invențiilor și Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică) (număr unic 797/AGEPI/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.50/2008 privind protecția invențiilor și Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică) (număr unic 797/AGEPI/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7654&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-Legea-nr502008-privind-protectia-inventiilor-i-Legea-nr14561993-cu-privire-la-activitatea-farmaceutica-numar-unic-797AGEPI2022/ 26.01.2023 13:33 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri (număr unic 952/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri (număr unic 952/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7645&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-serviciile-publice-de-transport-feroviar-de-pasageri-numar-unic-952MIDR2022/ 12.01.2023 09:32 Aviz la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 <![CDATA[Aviz la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7639&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Planului-de-actiuni-al-Guvernului-pentru-anul-2023/ 04.01.2023 16:46 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (număr unic 887/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii comunicațiilor poștale nr. 36/2016 (număr unic 887/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7628&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-Lege-pentru-modificarea-Legii-comunicatiilor-potale-nr-362016-numar-unic-887MIDR2022/ 23.12.2022 14:03 Aviz la proiectul hotărârii ANRE privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii ANRE privind modificarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 422/2019 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7627&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-ANRE-privind-modificarea-Regulamentului-cu-privire-la-calitatea-serviciilor-de-transport-i-de-distributie-a-gazelor-naturale-aprobat-prin-Hotararea-Consiliului-de-administratie-al-ANRE-nr-4222019/ 23.12.2022 14:02 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025 (număr unic 907/CS/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025 (număr unic 907/CS/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7622&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-aprobarea-Planului-national-de-dezvoltare-pentru-anii-2023-2025-numar-unic-907CS2022/ 09.12.2022 15:50 Aviz la proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică privind modificarea unor Hotărâri ale Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7621&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica-privind-modificarea-unor-Hotarari-ale-Consiliului-de-Administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica/ 09.12.2022 14:33 Aviz la proiectul de hotărâre privind modificarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru intergrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (număr unic 888/MAEIE/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre privind modificarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru intergrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (număr unic 888/MAEIE/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7620&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-privind-modificarea-punctelor-2-i-3-din-Hotararea-Guvernului-nr-6792009-privind-aprobarea-componentei-nominale-a-Comisiei-guvernamentale-pentru-intergrare-europeana-a-Republicii-Moldova-i-aprobarea-Mecanismului-de-coordonare-a-procesului-de-integrare-europeana-a-Republicii-Moldova-numar-unic-888MAEIE2022/ 09.12.2022 14:31 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei(număr unic 775/ME/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Fondul pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei(număr unic 775/ME/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7610&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-Fondul-pentru-antreprenoriat-i-cretere-economica-a-Moldoveinumar-unic-775ME2022/ 28.11.2022 09:51 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 797/AGEPI/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (număr unic 797/AGEPI/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7604&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-numar-unic-797AGEPI2022/ 21.11.2022 15:17 Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru modificarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 475/2021 din 29 octombrie 2021 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru modificarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 475/2021 din 29 octombrie 2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7600&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Consiliului-de-administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica-pentru-modificarea-Regulamentului-de-admitere-in-exploatare-a-instalatiilor-electrice-aprobat-prin-Hotararea-Consiliului-de-administratie-al-Agentiei-Nationale-pentru-Reglementare-in-Energetica-nr-4752021-din-29-octombrie-2021/ 10.11.2022 15:58 Avizul Consiliului Concurenței emis pe marginea amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintate cu titlu de inițiativă legislativă nr. 361 din 23.09.2022 ce vizează anularea regimului vamal ,,duty-free’’. <![CDATA[Avizul Consiliului Concurenței emis pe marginea amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintate cu titlu de inițiativă legislativă nr. 361 din 23.09.2022 ce vizează anularea regimului vamal ,,duty-free’’. // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7595&t=/Transparenta/Avize/Avizul-Consiliului-Concurentei-emis-pe-marginea-amendamentelor-la-proiectul-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-inaintate-cu-titlu-de-initiativa-legislativa-nr-361-din-23092022-ce-vizeaza-anularea-regimului-vamal-duty-free/ 03.11.2022 16:02 Aviz la Proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune <![CDATA[Aviz la Proiectul Regulamentului cu privire la autorizația de retransmisiune // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7592&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-Proiectul-Regulamentului-cu-privire-la-autorizatia-de-retransmisiune/ 28.10.2022 14:48 Aviz la proiectul Regulamentului privind registrul participanților la piața angro de gaze naturale <![CDATA[Aviz la proiectul Regulamentului privind registrul participanților la piața angro de gaze naturale // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7568&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Regulamentului-privind-registrul-participantilor-la-piata-angro-de-gaze-naturale/ 04.10.2022 16:39