<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 05.03.2024 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2024 https://competition.md/Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează asociatul unic (număr unic 111/MDED/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează asociatul unic (număr unic 111/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8131&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-asociatul-unic-numar-unic-111MDED2024/ 01.03.2024 09:04 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (număr unic 11/MEn/2024) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr. 283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (număr unic 11/MEn/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8130&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-de-Guvern-nr-2832023-cu-privire-la-acordarea-asistentei-internationale-Ucrainei-numar-unic-11MEn2024/ 27.02.2024 14:35 Aviz la proiectul de hotărâre CNPF cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 13/10/2018 prin care s-a menționat despre necesitatea corelării cu Legea concurenței nr. 183/2012 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre CNPF cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare, aprobată prin Hotărârea CNPF nr. 13/10/2018 prin care s-a menționat despre necesitatea corelării cu Legea concurenței nr. 183/2012 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8129&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-CNPF-cu-privire-la-modificarea-Instructiunii-privind-etapele-termenele-modul-i-procedurile-de-inregistrare-a-valorilor-mobiliare-aprobata-prin-Hotararea-CNPF-nr-13102018-prin-care-s-a-mentionat-despre-necesitatea-corelarii-cu-Legea-concurentei-nr-1832012/ 27.02.2024 14:34 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (număr unic 47/CS/2024) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (număr unic 47/CS/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8127&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-Sistemului-informational-Registrul-de-stat-al-controalelor-numar-unic-47CS2024/ 27.02.2024 14:33 Aviz prin care s-a semnalat riscuri și îngrijorări de ordin concurențial la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (număr unic 29/MDED/2024) <![CDATA[Aviz prin care s-a semnalat riscuri și îngrijorări de ordin concurențial la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (număr unic 29/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8128&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-semnalat-riscuri-i-ingrijorari-de-ordin-concurential-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-concesiunile-de-lucrari-i-concesiunile-de-servicii-numar-unic-29MDED2024/ 27.02.2024 14:33 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce vizează organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Film Cronograf <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului ce vizează organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Film Cronograf // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8126&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-modificarea-unor-hotarari-ale-Guvernului-ce-vizeaza-organizarea-i-desfaurarea-Festivalului-International-de-Film-Cronograf/ 27.02.2024 14:32 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de sprijin a micilor producători (număr unic 90/MDED/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului de sprijin a micilor producători (număr unic 90/MDED/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8125&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Programului-de-sprijin-a-micilor-producatori-numar-unic-90MDED2024/ 27.02.2024 14:31 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează aspectele ce țin de redresare și rezoluție bancară (număr unic 886/MF/BNM/2023) <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează aspectele ce țin de redresare și rezoluție bancară (număr unic 886/MF/BNM/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8115&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-aspectele-ce-tin-de-redresare-i-rezolutie-bancara-numar-unic-886MFBNM2023/ 15.02.2024 15:59 Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind politica în domeniul pescuitului şi acvaculturii (număr unic 1061/MAIA/2023) prin care s-a reiterat necesitatea corelării cu Legea concurenţei nr. 183/2012 <![CDATA[Aviz repetat la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind politica în domeniul pescuitului şi acvaculturii (număr unic 1061/MAIA/2023) prin care s-a reiterat necesitatea corelării cu Legea concurenţei nr. 183/2012 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8114&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-politica-in-domeniul-pescuitului-si-acvaculturii-numar-unic-1061MAIA2023-prin-care-s-a-reiterat-necesitatea-corelarii-cu-Legea-concurentei-nr-1832012/ 15.02.2024 15:58 Aviz prin care s-au atestat riscuri de compatibilitate a măsurii de sprijin propuse prin proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă către Î.I.S. Acva-Nord (număr unic 1190/APP/2023) <![CDATA[Aviz prin care s-au atestat riscuri de compatibilitate a măsurii de sprijin propuse prin proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transmiterea unor bunuri aferente serviciului public de alimentare cu apă către Î.I.S. Acva-Nord (număr unic 1190/APP/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8113&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-au-atestat-riscuri-de-compatibilitate-a-masurii-de-sprijin-propuse-prin-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-transmiterea-unor-bunuri-aferente-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-catre-IIS-Acva-Nord-numar-unic-1190APP2023/ 15.02.2024 15:57 Aviz prin care Plenul Consiliul Concurenței a semnalat îngrijorări de ordin concurențial și de compatibilitate a măsurilor de sprijin cu mediul concurențial normal la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi (țiței ,,Văleni” și gaz natural ,,Victorovca”), Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM), pentru cercetare geologică în scop de prospectare, evaluare/reevaluare, explorare și extragere și modificarea Hotărârii Guvernului nr.1004/2023 cu privire la încetarea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi transmis în baza Acordului de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova și Compania de exploatare a resurselor ”Redeco”LTD din SUA și la constituirea Comisiei de preluare unilaterală a bunurilor și drepturilor patrimoniale ce decurg din Acordul de concesiune (număr unic 65/APP/2024) <![CDATA[Aviz prin care Plenul Consiliul Concurenței a semnalat îngrijorări de ordin concurențial și de compatibilitate a măsurilor de sprijin cu mediul concurențial normal la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi (țiței ,,Văleni” și gaz natural ,,Victorovca”), Întreprinderii de Stat „Expediția Hidro-Geologică din Moldova” (EHGeoM), pentru cercetare geologică în scop de prospectare, evaluare/reevaluare, explorare și extragere și modificarea Hotărârii Guvernului nr.1004/2023 cu privire la încetarea dreptului de folosință a zăcămintelor de hidrocarburi transmis în baza Acordului de concesiune dintre Guvernul Republicii Moldova și Compania de exploatare a resurselor ”Redeco”LTD din SUA și la constituirea Comisiei de preluare unilaterală a bunurilor și drepturilor patrimoniale ce decurg din Acordul de concesiune (număr unic 65/APP/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8110&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-Plenul-Consiliul-Concurentei-a-semnalat-ingrijorari-de-ordin-concurential-i-de-compatibilitate-a-masurilor-de-sprijin-cu-mediul-concurential-normal-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-transmiterea-dreptului-de-folosinta-a-zacamintelor-de-hidrocarburi-titei-Valeni-i-gaz-natural-Victorovca-Intreprinderii-de-Stat-Expeditia-Hidro-Geologica-din-Moldova-EHGeoM-pentru-cercetare-geologica-in-scop-de-prospectare-evaluarereevaluare-explorare-i-extragere-i-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr10042023-cu-privire-la-incetarea-dreptului-de-folosinta-a-zacamintelor-de-hidrocarburi-transmis-in-baza-Acordului-de-concesiune-dintre-Guvernul-Republicii-Moldova-i-Compania-de-exploatare-a-resurselor-RedecoLTD-din-SUA-i-la-constituirea-Comisiei-de-preluare-unilaterala-a-bunurilor-i-drep/ 12.02.2024 10:01 Avizul repetat al Plenului Consiliului Concurenței prin care își reiterează îngrijorarea expusă prin avizul nr. DJ-06/725-1771 din 28 decembrie 2023 cu privire la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (număr unic 1070/MEn/2023) <![CDATA[Avizul repetat al Plenului Consiliului Concurenței prin care își reiterează îngrijorarea expusă prin avizul nr. DJ-06/725-1771 din 28 decembrie 2023 cu privire la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (număr unic 1070/MEn/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8109&t=/Transparenta/Avize/Avizul-repetat-al-Plenului-Consiliului-Concurentei-prin-care-ii-reitereaza-ingrijorarea-expusa-prin-avizul-nr-DJ-06725-1771-din-28-decembrie-2023-cu-privire-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-privind-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-6902018-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-desfaurarea-licitatiilor-pentru-oferirea-statutului-de-producator-eligibil-numar-unic-1070MEn2023/ 12.02.2024 09:58 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (număr unic 47/CS/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul de stat al controalelor” (număr unic 47/CS/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8108&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-Sistemului-informational-Registrul-de-stat-al-controalelor-numar-unic-47CS2024/ 12.02.2024 09:56 Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr.283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (număr unic 11/MEn/2024) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii de Guvern nr.283/2023 cu privire la acordarea asistenței internaționale Ucrainei (număr unic 11/MEn/2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8104&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-a-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-de-Guvern-nr2832023-cu-privire-la-acordarea-asistentei-internationale-Ucrainei-numar-unic-11MEn2024/ 01.02.2024 11:50 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează facilitarea accesului antreprenorilor locali la piețe de capital externe (număr unic 1189/MDED/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează facilitarea accesului antreprenorilor locali la piețe de capital externe (număr unic 1189/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8103&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-facilitarea-accesului-antreprenorilor-locali-la-piete-de-capital-externe-numar-unic-1189MDED2023/ 01.02.2024 11:49 Aviz la proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar) (inițiativa legislativă nr. 2 din 15 ianuarie 2024) <![CDATA[Aviz la proiectul de lege cu privire la stabilirea moratoriului asupra controlului de stat la întreprinderile micro, mici și mijlocii (cu excepția întreprinderilor din domeniul energetic și financiar-bancar) (inițiativa legislativă nr. 2 din 15 ianuarie 2024) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8102&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-lege-cu-privire-la-stabilirea-moratoriului-asupra-controlului-de-stat-la-intreprinderile-micro-mici-i-mijlocii-cu-exceptia-intreprinderilor-din-domeniul-energetic-i-financiar-bancar-initiativa-legislativa-nr-2-din-15-ianuarie-2024/ 01.02.2024 11:48 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare economică 2030 (număr unic 1191/MDED/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare economică 2030 (număr unic 1191/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8099&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Strategiei-nationale-de-dezvoltare-economica-2030-numar-unic-1191MDED2023/ 22.01.2024 09:47 Aviz la proiectul Planului de acțiuni RM - OCDE pentru anii 2023-2027 <![CDATA[Aviz la proiectul Planului de acțiuni RM - OCDE pentru anii 2023-2027 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8098&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Planului-de-actiuni-RM-OCDE-pentru-anii-2023-2027/ 22.01.2024 09:46 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr.228/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (număr unic 1087/MC/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea unor acte normative pentru implementarea Legii nr.228/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (număr unic 1087/MC/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8097&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-unor-acte-normative-pentru-implementarea-Legii-nr2282011-pentru-modificarea-si-completarea-Legii-nr-939-XIV-din-20-aprilie-2000-cu-privire-la-activitatea-editoriala-numar-unic-1087MC2023/ 22.01.2024 09:45 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind politica în domeniul pescuitului și acvaculturii (număr unic 1061/MAIA/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind politica în domeniul pescuitului și acvaculturii (număr unic 1061/MAIA/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8096&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-politica-in-domeniul-pescuitului-i-acvaculturii-numar-unic-1061MAIA2023/ 22.01.2024 09:44 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană (număr unic 1040/MIDR/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 476/2016 cu privire la aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană (număr unic 1040/MIDR/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8095&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-4762016-cu-privire-la-aprobarea-Metodologiei-privind-baza-de-calcul-i-aprobare-a-taxelor-pentru-serviciile-aeroportuare-i-de-navigatie-aeriana-numar-unic-1040MIDR2023/ 19.01.2024 09:59 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.829/2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (număr unic 1182/MAEIE/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.829/2023 cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2024-2027 (număr unic 1182/MAEIE/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8094&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-privind-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr8292023-cu-privire-la-aprobarea-Planului-national-de-actiuni-pentru-aderarea-Republicii-Moldova-la-Uniunea-Europeana-pe-anii-2024-2027-numar-unic-1182MAEIE2023/ 19.01.2024 09:58 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (promovarea cogenerării și sistemelor de alimentare centralizate cu energie termică) (număr unic 580/MEn/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative (promovarea cogenerării și sistemelor de alimentare centralizate cu energie termică) (număr unic 580/MEn/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8093&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-modificarea-unor-acte-normative-promovarea-cogenerarii-i-sistemelor-de-alimentare-centralizate-cu-energie-termica-numar-unic-580MEn2023/ 19.01.2024 09:57 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice (număr unic 995/CS/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează actualizarea cadrului normativ aferent funcției publice (număr unic 995/CS/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8092&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-actualizarea-cadrului-normativ-aferent-functiei-publice-numar-unic-995CS2023/ 19.01.2024 09:56 Aviz prin care s-au atestat îngrijorări și necorelarea cu Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012 asupra proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Programului de stimulare a investițiilor „373” ce vizează facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM (număr unic 1093/MDED/2023) <![CDATA[Aviz prin care s-au atestat îngrijorări și necorelarea cu Legea cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012 asupra proiectului hotărârii de Guvern pentru modificarea Programului de stimulare a investițiilor „373” ce vizează facilitarea accesului la finanțe pentru ÎMM (număr unic 1093/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8087&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-au-atestat-ingrijorari-i-necorelarea-cu-Legea-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-nr1392012-asupra-proiectului-hotararii-de-Guvern-pentru-modificarea-Programului-de-stimulare-a-investitiilor-373-ce-vizeaza-facilitarea-accesului-la-finante-pentru-IMM-numar-unic-1093MDED2023/ 03.01.2024 15:18 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (număr unic 1070/MEn/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 690/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil (număr unic 1070/MEn/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8086&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-6902018-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-desfaurarea-licitatiilor-pentru-oferirea-statutului-de-producator-eligibil-numar-unic-1070MEn2023/ 03.01.2024 15:17 Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Planului de conturi al evidenței contabile în băncile licențiate din Republica Moldova // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8085&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-pentru-modificarea-Planului-de-conturi-al-evidentei-contabile-in-bancile-licentiate-din-Republica-Moldova/ 03.01.2024 15:16 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea HG nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern privind modificarea HG nr.401/2021 cu privire la aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile valabile până la data de 31 decembrie 2025 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8084&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-privind-modificarea-HG-nr4012021-cu-privire-la-aprobarea-limitelor-de-capacitate-a-cotelor-maxime-i-a-categoriilor-de-capacitate-in-domeniul-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-valabile-pana-la-data-de-31-decembrie-2025/ 03.01.2024 15:15 Aviz la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 (inițiativa legislativă nr.460 din 08.12.2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de integritate și anticorupție pentru anii 2024-2028 (inițiativa legislativă nr.460 din 08.12.2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8083&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-a-Parlamentului-privind-aprobarea-Programului-national-de-integritate-i-anticoruptie-pentru-anii-2024-2028-i-a-Planului-de-actiuni-pentru-implementarea-Programului-national-de-integritate-i-anticoruptie-pentru-anii-2024-2028-initiativa-legislativa-nr460-din-08122023/ 03.01.2024 15:14 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale (număr unic 1058/MDED/2023) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale (număr unic 1058/MDED/2023) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=8082&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-1822010-cu-privire-la-parcurile-industriale-numar-unic-1058MDED2023/ 03.01.2024 15:13