<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 09.08.2022 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2022 https://competition.md/Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege cu privire la parcul pentru serviciile de afaceri internaționale (număr unic 428/ME/2022) <![CDATA[Proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege cu privire la parcul pentru serviciile de afaceri internaționale (număr unic 428/ME/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7533&t=/Transparenta/Avize/Proiectul-hotararii-Guvernului-privind-aprobarea-proiectului-de-lege-cu-privire-la-parcul-pentru-serviciile-de-afaceri-internationale-numar-unic-428ME2022/ 28.07.2022 14:48 Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Feroviare (număr unic 472/MIDR/2022) <![CDATA[Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Feroviare (număr unic 472/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7532&t=/Transparenta/Avize/Proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-organizarea-i-functionarea-Agentiei-Feroviare-numar-unic-472MIDR2022/ 28.07.2022 14:45 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 226 din 08.06.2022, ce vizează reglementarea valorii maxime a comisioanelor percepute de la entități micro, mici și mijlocii de către bănci pentru plata efectuată printr-un card de plată <![CDATA[Proiectul de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 226 din 08.06.2022, ce vizează reglementarea valorii maxime a comisioanelor percepute de la entități micro, mici și mijlocii de către bănci pentru plata efectuată printr-un card de plată // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7531&t=/Transparenta/Avize/Proiectul-de-lege-pentru-modificarea-articolului-15-din-Legea-nr-2022017-privind-activitatea-bancilor-inaintat-cu-titlu-de-initiativa-legislativa-nr-226-din-08062022-ce-vizeaza-reglementarea-valorii-maxime-a-comisioanelor-percepute-de-la-entitati-micro-mici-i-mijlocii-de-catre-banci-pentru-plata-efectuata-printr-un-card-de-plata/ 28.07.2022 14:38 Aviz la Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021 (număr unic 485/APP/2022) <![CDATA[Aviz la Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la scutirea unor societăți pe acțiuni de la plata dividendelor și a unor întreprinderi de stat de la defalcări din profitul net obținut în anul 2021 (număr unic 485/APP/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7530&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-Proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-scutirea-unor-societati-pe-actiuni-de-la-plata-dividendelor-i-a-unor-intreprinderi-de-stat-de-la-defalcari-din-profitul-net-obtinut-in-anul-2021-numar-unic-485APP2022/ 28.07.2022 14:21 Aviz la proiectul de modificare a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 06/02-72 din 11.05.2022 <![CDATA[Aviz la proiectul de modificare a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă nr. 06/02-72 din 11.05.2022 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7510&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-modificare-a-Legii-nr-1312015-privind-achizitiile-publice-inaintat-cu-titlu-de-initiativa-legislativa-nr-0602-72-din-11052022/ 01.07.2022 16:46 Aviz la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM pentru modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7500&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Comitetului-executiv-al-BNM-pentru-modificarea-i-abrogarea-unor-acte-normative-ale-Bancii-Nationale-a-Moldovei/ 27.06.2022 13:40 Aviz repetat prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (număr unic 312/ME/2022) ce vizează reglementarea întreprinderilor cu statut de monopol fiscal <![CDATA[Aviz repetat prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (număr unic 312/ME/2022) ce vizează reglementarea întreprinderilor cu statut de monopol fiscal // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7480&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-prin-care-s-a-semnalat-ingrijorarea-concurentiala-in-privinta-proiectului-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-8451992-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi-numar-unic-312ME2022-ce-vizeaza-reglementarea-intreprinderilor-cu-statut-de-monopol-fiscal/ 13.06.2022 09:53 Aviz la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs, din 09.06.2022 <![CDATA[Aviz la proiectul Deciziei Consiliului Audiovizualului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de acordare a dreptului de utilizare a sloturilor din multiplex și/sau a frecvențelor radio prin concurs, din 09.06.2022 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7479&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Deciziei-Consiliului-Audiovizualului-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-procedura-i-conditiile-de-acordare-a-dreptului-de-utilizare-a-sloturilor-din-multiplex-isau-a-frecventelor-radio-prin-concurs-din-09062022/ 10.06.2022 15:21 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului nr. 774/2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7475&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-pentru-modificarea-hotararii-Guvernului-nr-7742016-cu-privire-la-preturile-de-comercializare-a-produselor-social-importante/ 09.06.2022 09:13 Aviz la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind criteriile aplicabile societăților de audit în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1441 și 1442 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei privind criteriile aplicabile societăților de audit în vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1441 și 1442 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7474&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Hotararii-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-privind-criteriile-aplicabile-societatilor-de-audit-in-vederea-punerii-in-aplicare-a-prevederilor-art-1441-i-1442-din-Legea-nr-2022017-privind-activitatea-bancilor/ 09.06.2022 09:08 Aviz la proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019, din data de 26.05.2022 <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii ANRE cu privire la modificarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 112/2019, din data de 26.05.2022 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7465&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Hotararii-ANRE-cu-privire-la-modificarea-Regulamentului-privind-racordarea-la-retelele-de-gaze-naturale-i-prestarea-serviciilor-de-transport-i-de-distributie-a-gazelor-naturale-aprobat-prin-Hotararea-ANRE-nr-1122019-din-data-de-26052022/ 27.05.2022 15:30 Aviz prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (număr unic 312/ME/2022) ce vizează reglementarea întreprinderilor cu statut de monopol fiscal <![CDATA[Aviz prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi (număr unic 312/ME/2022) ce vizează reglementarea întreprinderilor cu statut de monopol fiscal // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7458&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-semnalat-ingrijorarea-concurentiala-in-privinta-proiectului-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-pentru-modificarea-Legii-nr-8451992-cu-privire-la-antreprenoriat-i-intreprinderi-numar-unic-312ME2022-ce-vizeaza-reglementarea-intreprinderilor-cu-statut-de-monopol-fiscal/ 20.05.2022 09:47 Aviz repetat la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează Legea Nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior; Legea Nr. 183/2012 privind concurența (Legea practicilor comerciale neloiale) număr unic 27/ME/2022 <![CDATA[Aviz repetat la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează Legea Nr. 231/2010 cu privire la comerțul interior; Legea Nr. 183/2012 privind concurența (Legea practicilor comerciale neloiale) număr unic 27/ME/2022 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7452&t=/Transparenta/Avize/Aviz-repetat-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-Legea-Nr-2312010-cu-privire-la-comertul-interior-Legea-Nr-1832012-privind-concurenta-Legea-practicilor-comerciale-neloiale-numar-unic-27ME2022/ 11.05.2022 15:38 Aviz la proiectul Hotărârii privind modificarea CNPF nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărârii privind modificarea CNPF nr. 57/13/2018 cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7451&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Hotararii-privind-modificarea-CNPF-nr-57132018-cu-privire-la-primele-de-asigurare-obligatorie-de-raspundere-civila-auto/ 11.05.2022 15:37 Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 231/2011 <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru modificarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 231/2011 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7447&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Comitetului-executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-pentru-modificarea-Regulamentului-cu-privire-la-clasificarea-activelor-i-angajamentelor-conditionale-aprobat-prin-Hotararea-Consiliului-de-administratie-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-nr-2312011/ 06.05.2022 09:38 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021(număr unic 131/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021(număr unic 131/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7446&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr10422017-privind-aprobarea-Conceptiei-pentru-restructurarea-sectorului-feroviar-i-a-IS-Calea-Ferata-din-Moldova-pentru-anii-2018-2021numar-unic-131MIDR2022/ 06.05.2022 09:29 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (număr unic 314/MAI/2021) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții (număr unic 314/MAI/2021) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7414&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-cu-privire-la-aprobarea-Conceptului-Sistemului-informational-automatizat-de-evidenta-a-contraventiilor-a-cauzelor-contraventionale-i-a-persoanelor-care-au-savarit-contraventii-i-a-Regulamentului-cu-privire-la-evidenta-unica-a-contraventiilor-a-cauzelor-contraventionale-i-a-persoanelor-care-au-savarit-contraventii-numar-unic-314MAI2021/ 04.04.2022 09:10 Aviz la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative care vizează cadrul conex Codului administrativ <![CDATA[Aviz la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative care vizează cadrul conex Codului administrativ // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7411&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-lege-privind-modificarea-unor-acte-normative-care-vizeaza-cadrul-conex-Codului-administrativ/ 29.03.2022 09:39 Aviz la proiectul ordinului privind aprobarea Contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal <![CDATA[Aviz la proiectul ordinului privind aprobarea Contractului standard pentru transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7410&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-ordinului-privind-aprobarea-Contractului-standard-pentru-transmiterea-transfrontaliera-a-datelor-cu-caracter-personal-catre-statele-care-nu-asigura-un-nivel-adecvat-de-protectie-a-datelor-cu-caracter-personal/ 29.03.2022 09:36 Aviz prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului hotărârii ANRE privind aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL”BRM East Energy” <![CDATA[Aviz prin care s-a semnalat îngrijorarea concurențială în privința proiectului hotărârii ANRE privind aprobarea platformei de tranzacționare a gazelor naturale, operată de SRL”BRM East Energy” // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7409&t=/Transparenta/Avize/Aviz-prin-care-s-a-semnalat-ingrijorarea-concurentiala-in-privinta-proiectului-hotararii-ANRE-privind-aprobarea-platformei-de-tranzactionare-a-gazelor-naturale-operata-de-SRLBRM-East-Energy/ 29.03.2022 09:27 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării și stocării gazelor naturale în situație de urgență (număr unic 170/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la impunerea obligației de serviciu public în vederea asigurării securității aprovizionării și stocării gazelor naturale în situație de urgență (număr unic 170/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7403&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-impunerea-obligatiei-de-serviciu-public-in-vederea-asigurarii-securitatii-aprovizionarii-i-stocarii-gazelor-naturale-in-situatie-de-urgenta-numar-unic-170MIDR2022/ 22.03.2022 16:48 Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 (număr unic 131/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.1042/2017 privind aprobarea Concepției pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021 (număr unic 131/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7402&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr10422017-privind-aprobarea-Conceptiei-pentru-restructurarea-sectorului-feroviar-i-a-IS-Calea-Ferata-din-Moldova-pentru-anii-2018-2021-numar-unic-131MIDR2022/ 22.03.2022 16:44 Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (număr unic 89/MAIA/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (număr unic 89/MAIA/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7400&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-de-Guvern-pentru-modificarea-Hotararii-Guvernului-nr-4552017-cu-privire-la-modul-de-repartizare-a-mijloacelor-Fondului-National-de-Dezvoltare-a-Agriculturii-i-Mediului-Rural-numar-unic-89MAIA2022/ 16.03.2022 15:23 Aviz la proiectul de lege cu privire la publicitate (inițiativa legislativă nr. 269 din 07 octombrie 2021) <![CDATA[Aviz la proiectul de lege cu privire la publicitate (inițiativa legislativă nr. 269 din 07 octombrie 2021) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7399&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-lege-cu-privire-la-publicitate-initiativa-legislativa-nr-269-din-07-octombrie-2021/ 16.03.2022 15:18 Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010; Legea concurenței (legea practicilor comerciale neloiale) număr unic 27/ME/2022 <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte normative ce vizează Legea cu privire la comerțul interior nr. 231/2010; Legea concurenței (legea practicilor comerciale neloiale) număr unic 27/ME/2022 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7398&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-modificarea-unor-acte-normative-ce-vizeaza-Legea-cu-privire-la-comertul-interior-nr-2312010-Legea-concurentei-legea-practicilor-comerciale-neloiale-numar-unic-27ME2022/ 16.03.2022 15:12 Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare (numărul unic 55/MIDR/2022) <![CDATA[Aviz la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare (numărul unic 55/MIDR/2022) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7383&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-hotararii-de-Guvern-cu-privire-la-alocarea-mijloacelor-financiare-numarul-unic-55MIDR2022/ 24.02.2022 11:23 Aviz la proiectul de hotărâre a Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului privind creditarea prudentă a persoanelor fizice pentru bănci <![CDATA[Aviz la proiectul de hotărâre a Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei pentru aprobarea Regulamentului privind creditarea prudentă a persoanelor fizice pentru bănci // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7382&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-hotarare-a-Comitetului-Executiv-al-Bancii-Nationale-a-Moldovei-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-creditarea-prudenta-a-persoanelor-fizice-pentru-banci/ 24.02.2022 11:19 Aviz la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative număr unic 548/MIDR/2021 <![CDATA[Aviz la proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte normative număr unic 548/MIDR/2021 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7364&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-de-Hotarare-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-Lege-pentru-modificarea-unor-acte-normative-numar-unic-548MIDR2021/ 11.02.2022 08:57 Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acordarea unui regim legal derogatoriu pentru emisiunea suplimentară de acțiuni singulară a societății pe acțiuni „Energocom”, scutirea de taxe și plăți aferente emisiunii (număr unic 578/APP/2021) <![CDATA[Aviz la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acordarea unui regim legal derogatoriu pentru emisiunea suplimentară de acțiuni singulară a societății pe acțiuni „Energocom”, scutirea de taxe și plăți aferente emisiunii (număr unic 578/APP/2021) // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7362&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-Hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-proiectului-de-lege-privind-acordarea-unui-regim-legal-derogatoriu-pentru-emisiunea-suplimentara-de-actiuni-singulara-a-societatii-pe-actiuni-Energocom-scutirea-de-taxe-i-plati-aferente-emisiunii-numar-unic-578APP2021/ 08.02.2022 15:46 Aviz la proiectul definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (număr unic 820/MEI/2020), din data de 31.01.2022 <![CDATA[Aviz la proiectul definitivat al hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice (număr unic 820/MEI/2020), din data de 31.01.2022 // Avize]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=117&id=7357&t=/Transparenta/Avize/Aviz-la-proiectul-definitivat-al-hotararii-Guvernului-cu-privire-la-aprobarea-Programului-de-sustinere-a-inovatiilor-digitale-i-startup-urilor-tehnologice-numar-unic-820MEI2020-din-data-de-31012022/ 03.02.2022 09:21