<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 03.02.2023 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2023 https://competition.md/Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7657&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/   ANUNȚ! Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului  pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante pînă la data de  02 februarie 2023, orele 16-00.  ]]> 27.01.2023 10:55 Consiliul Concurenței este interesat de obținerea observațiilor și punctelor de vedere în legătură cu notificarea Agenției Proprietății Publice <![CDATA[Consiliul Concurenței este interesat de obținerea observațiilor și punctelor de vedere în legătură cu notificarea Agenției Proprietății Publice // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7652&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-este-interesat-de-obtinerea-observatiilor-i-punctelor-de-vedere-in-legatura-cu-notificarea-Agentiei-Proprietatii-Publice/ Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 26 din 29.12.2022 a fost inițiată procedura prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, urmare a examinării notificării Agenției Proprietății Publice cu referire ]]> 25.01.2023 15:58 Piața serviciilor media audiovizuale discutată de către reprezentanții Consiliului Audiovizualului, Consiliului Concurenței și experți din domeniu în cadrul unui atelier <![CDATA[Piața serviciilor media audiovizuale discutată de către reprezentanții Consiliului Audiovizualului, Consiliului Concurenței și experți din domeniu în cadrul unui atelier // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7651&t=/Presa/Noutati/Piata-serviciilor-media-audiovizuale-discutata-de-catre-reprezentantii-Consiliului-Audiovizualului-Consiliului-Concurentei-i-experti-din-domeniu-in-cadrul-unui-atelier/ În perioada 23-24 ianuarie 2023, reprezentanții Consiliului Concurenței au participat la Atelierul de lucru privind Asigurarea regimului juridic al proprietății, a transparenței proprietății și a finanțării în domeniul audiovizualului. Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Audiovizualului și a întrunit reprezentanți ai ]]> 24.01.2023 17:35 Consiliul Concurenței a inițiat o investigație referitor la semnele de abuz de poziție dominantă de către operatorul care gestionează aplicațiile digitale Yandex Go și Yandex Pro <![CDATA[Consiliul Concurenței a inițiat o investigație referitor la semnele de abuz de poziție dominantă de către operatorul care gestionează aplicațiile digitale Yandex Go și Yandex Pro // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7649&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-initiat-o-investigatie-referitor-la-semnele-de-abuz-de-pozitie-dominanta-de-catre-operatorul-care-gestioneaza-aplicatiile-digitale-Yandex-Go-i-Yandex-Pro/ La data de 23.01.2023, Plenul Consiliului Concurenței a dispus inițierea unei investigații referitor la semnele de abuz de poziție dominantă de către întreprinderea care gestionează aplicațiile digitale Yandex Go și Yandex Pro utilizate la prestarea și folosirea serviciilor de taxi. Investigația ]]> 23.01.2023 16:23 Piețele de oligopol și practicile anticoncurențiale pe astfel de piețe analizate în cadrul unui atelier TAIEX cu participarea comună a Consiliului Concurenței și Agenției Naționale de Reglemetnare în Energetică <![CDATA[Piețele de oligopol și practicile anticoncurențiale pe astfel de piețe analizate în cadrul unui atelier TAIEX cu participarea comună a Consiliului Concurenței și Agenției Naționale de Reglemetnare în Energetică // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7646&t=/Presa/Noutati/Pietele-de-oligopol-i-practicile-anticoncurentiale-pe-astfel-de-piete-analizate-in-cadrul-unui-atelier-TAIEX-cu-participarea-comuna-a-Consiliului-Concurentei-i-Agentiei-Nationale-de-Reglemetnare-in-Energetica/ În perioada 17-18 Ianuarie, curent la Chișinău se desfășoară Atelierul de lucru TAIEX al Comisiei Europene, cu genericul: "Piețele oligopol, poziția dominantă colectivă și identificarea încălcărilor normelor concurențiale", care întrunește sub egida sa peste 70 de participanți - experți ai ]]> 17.01.2023 11:54 Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7643&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ Lista funcțiilor publice vacante, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal, prin poşta electronica (resurse.umane@competition.md) sau oficiul  poștal. Dosarul de concurs va conține:  Formularul de participare completat; Copia buletinului de identitate; Copiile diplomelor de ]]> 11.01.2023 11:40 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 // Rapoarte ajutor de stat]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=7642&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-ajutor-de-stat/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2021/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al IX-lea Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova (în continuare - Raport) de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în conformitate cu informația ]]> 10.01.2023 08:46 Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7640&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ ANUNȚ Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante începând cu data de 06 ianuarie 2023   Data limită până la care poate fi depus Dosarul de concurs 26 ianuarie 2023   1._Controlor_superior_de_stat_Direcția_Evidență_și_Raportare_a_Ajutorului_de_Stat.pdf 2._Controlor_de_stat_Direcția_Evidență_și_Raportare_a_Ajutorului_de_Stat.pdf 3._Controlor_de_stat_Direcția_Ajutor_de_Stat_pentru_Dezvoltare_Regională.pdf 4._Controlor_principal_de_stat_Direcția_Ajutor_de_Stat_Orizontal.pdf 5._Controlor_superior_de_stat_Direcția_Ajutor_de_Stat_Sectorial.pdf 6._Controlor_principal_de_stat_Direcția_Cercetare_ți_Analitică.pdf 7._Controlor_de_stat_Direcția_Cercetare_și_Analitică.pdf 8._Controlor_de_stat_Direcția_Concurență_Neloială.pdf 9._Controlor_de_stat_Direcția_Acțiuni_Anticoncurențiale_ale_Autorităților_Publice.pdf 10._Controlor_de_stat_Direcția_Abuz_de_Poziție_Dominantă.pdf 11._Controlor_de_stat_Direcția_Anticartel.pdf 12._Consultant_principal_de_stat_Direcția_Politici_Protocol_și_Relații_Externe.pdf 13._Controlor_de_stat_Direcția_Tehnologia_Informației_și_Securitate.pdf 14._Consultant_Direcția_Administrativ_-_Financiară.pdf 15._Specialist_principal_Direcția_Administrativ_-_Financiară.pdf]]> 06.01.2023 11:11 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către întreprinderea SC „Imunotehnomed” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către întreprinderea SC „Imunotehnomed” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7638&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-intreprinderea-SC-Imunotehnomed-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra întreprinderii „Eurolab" SRL de către întreprinderea SC „Imunotehnomed" SRL. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică sunt prezente pe piața serviciilor medicale de consultanță și ]]> 04.01.2023 16:33 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Fîrlădeni, raionul Căușeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7629&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Firladeni-raionul-Caueni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria Căușeni, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M."SER COM Fîrlădeni" pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionarea cu apă și salubrizare). Notificarea a devenit efectivă la data de 19.12.2022. În acest context, ]]> 23.12.2022 14:21 Practicile concertate în domeniul licitațiilor publice – discuții, analize și dezbateri purtate în cadrul unui atelier de lucru <![CDATA[Practicile concertate în domeniul licitațiilor publice – discuții, analize și dezbateri purtate în cadrul unui atelier de lucru // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7626&t=/Presa/Noutati/Practicile-concertate-in-domeniul-licitatiilor-publice-discutii-analize-i-dezbateri-purtate-in-cadrul-unui-atelier-de-lucru/ O nouă rundă de discuții și dezbateri dedicate licitațiilor trucate, practicilor concertate și acordurilor anticoncurențiale s-a desfășurat astăzi,  15 decembrie 2022, reunind sub egida Proiectului UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și consolidarea procesului de ]]> 15.12.2022 14:26 Atelier de lucru privind evaluarea economică/juridică a concentrărilor economice. Provocări și obstacole esențiale <![CDATA[Atelier de lucru privind evaluarea economică/juridică a concentrărilor economice. Provocări și obstacole esențiale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7625&t=/Presa/Noutati/Atelier-de-lucru-privind-evaluarea-economicajuridica-a-concentrarilor-economice-Provocari-i-obstacole-esentiale/ În data de 13 decembrie curent, angajații Consiliului Concurenței au participat la Atelierul de lucru privind evaluarea economică/juridică a concentrărilor economice. Provocări și obstacole esențiale, organizat de Proiectul Uniunii Europene "Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere ]]> 14.12.2022 14:34 Continuarea dezvoltării relațiilor de colaborare bilaterală cu Consiliul Concurenței din România <![CDATA[Continuarea dezvoltării relațiilor de colaborare bilaterală cu Consiliul Concurenței din România // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7624&t=/Presa/Noutati/Continuarea-dezvoltarii-relatiilor-de-colaborare-bilaterala-cu-Consiliul-Concurentei-din-Romania/ În perioada 5-9 decembrie curent, delegația Consiliului Concurenței din Moldova a participat la un stagiu organizat de către Consiliul Concurenței din România, la București. Scopul acestei vizite de lucru a fost realizarea unui schimb de experiență practică și împărtășirea cunoștințelor obținute ]]> 14.12.2022 11:06 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Hănăsenii Noi, r. Leova <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Hănăsenii Noi, r. Leova // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7623&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-s-Hanasenii-Noi-r-Leova/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria Primăria s. Hănăsenii Noi, r. Leova, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către S.A. "Apă-Canal Leova",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 13.12.2022 15:47 5 decembrie - Ziua Mondială a Concurenței <![CDATA[5 decembrie - Ziua Mondială a Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7617&t=/Presa/Noutati/5-decembrie-Ziua-Mondiala-a-Concurentei/ Stimați colegi, Dragi cetățeni, Astăzi, 5 decembrie, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova împreună cu comunitatea internațională marchează Ziua Mondială a Concurenței. Cu acest prilej vă aduc sincere felicitări și urări de bine, multă perseverență, eficiență şi succese întru promovarea unui mediu ]]> 05.12.2022 17:24 Implementarea angajamentelor Republicii Moldova pe componenta concurență și ajutor de stat discutate la Bruxelles <![CDATA[Implementarea angajamentelor Republicii Moldova pe componenta concurență și ajutor de stat discutate la Bruxelles // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7615&t=/Presa/Noutati/Implementarea-angajamentelor-Republicii-Moldova-pe-componenta-concurenta-i-ajutor-de-stat-discutate-la-Bruxelles/ La data de 29 Noiembrie curent, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la „Cea de-a 9-a reuniune a Comitetului de Asociere în configurația comerț RM-UE",  în componența delegației oficiale a Republicii Moldova, conduse de Vadim GUMENE Secretarul de Stat ]]> 01.12.2022 16:22 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Proprietății Publice <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Proprietății Publice // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7614&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Agentia-Proprietatii-Publice/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Proprietății Publice cu privire la scutirea de la defalcarea în bugetul de stat a unei părți din profitul net obținut pentru anul 2021 de către Întreprinderea de Stat "Fabrica de Sticlă din ]]> 30.11.2022 11:22 Dezvoltarea instituțională a Consiliului Concurenței și implementarea politicilor UE în domeniul concurenței și ajutorului de stat discutate la Bruxelles cu Olivier GUERSENT, Directorul General al DG Comp <![CDATA[Dezvoltarea instituțională a Consiliului Concurenței și implementarea politicilor UE în domeniul concurenței și ajutorului de stat discutate la Bruxelles cu Olivier GUERSENT, Directorul General al DG Comp // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7613&t=/Presa/Noutati/Dezvoltarea-institutionala-a-Consiliului-Concurentei-i-implementarea-politicilor-UE-in-domeniul-concurentei-i-ajutorului-de-stat-discutate-la-Bruxelles-cu-Olivier-GUERSENT-Directorul-General-al-DG-Comp/ La data de 28 noiembrie 2022, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU și Olivier GUERSENT, Director General al Directoratului General pentru Concurență (DG Comp) a Comisiei Europene s-au întrunit în cadrul unei ședințe bilaterale pentru a discuta alinierea celor mai bune ]]> 29.11.2022 19:34 Atelier de lucru organizat pentru statele membre ale Parteneriatului Estic dedicat controlulului concentrărilor economice <![CDATA[Atelier de lucru organizat pentru statele membre ale Parteneriatului Estic dedicat controlulului concentrărilor economice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7608&t=/Presa/Noutati/Atelier-de-lucru-organizat-pentru-statele-membre-ale-Parteneriatului-Estic-dedicat-controlulului-concentrarilor-economice/ În perioada 21-25 Noiembrie curent, delegația Consiliului Concurenței participă la un Atelier de lucru organizat pentru statele membre ale Parteneriatului Estic: Georgia, Republica Moldova și Ucraina, cu genericul „Controlul concentrărilor economice, Provocări în cele mai importante sectoare ale economiei - bune practici și ]]> 25.11.2022 11:32 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Corbu, r. Dondușeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria s. Corbu, r. Dondușeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7606&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-s-Corbu-r-Dondueni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Corbu, raionul Dondușeni, privind transmiterea în gestiune economică a mijloacelor fixe și bunurilor materiale: sistemul de alimentare cu apă al satului Corbu, raionul Dondușeni și tractorul multifuncțional dotat cu utilaj ]]> 24.11.2022 09:38 Republica Moldova la Conferința internațională de concurență și protecția consumatorilor din Georgia: provocări, probleme și soluții discutate, noi perspective de viitor trasate <![CDATA[Republica Moldova la Conferința internațională de concurență și protecția consumatorilor din Georgia: provocări, probleme și soluții discutate, noi perspective de viitor trasate // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7605&t=/Presa/Noutati/Republica-Moldova-la-Conferinta-internationala-de-concurenta-i-protectia-consumatorilor-din-Georgia-provocari-probleme-i-solutii-discutate-noi-perspective-de-viitor-trasate/ În perioada 14-17 noiembrie, președintele Consiliului Concurenței, domnul Alexei GHERȚESCU, la invitația Autorității Naționale de Concurență din Georgia, a întreprins o vizită de lucru în capitala Georgiei, orașul Tbilisi,  pentru  a participa la o ședință de lucru comună și la ]]> 22.11.2022 09:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7603&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Slobozia-raionul-tefan-Voda/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Ștefan Vodă, cu privire la transmiterea în gestiune economică a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă  Î.M. "Servcom Slobozia" pentru prestarea serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 18.11.2022 15:43 Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7601&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Lista-candidatilor-care-au-promovat-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ ]]> 10.11.2022 16:47 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Tătărești, r. Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Tătărești, r. Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7599&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sTatareti-r-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Tătărești, r. Cahul, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către S.A. „Apă-Canal Cahul",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 09.11.2022 14:50 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Sadîc, r. Cantemir <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Sadîc, r. Cantemir // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7598&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sSadic-r-Cantemir/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Sadîc, r. Cantemir, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M „Sadîc-Servis",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de 07.11.2022. În ]]> 09.11.2022 14:37 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Hagimus, r. Căușeni <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Hagimus, r. Căușeni // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7597&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sHagimus-r-Caueni/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Hagimus, r. Căușeni, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. „Servcom Hagimus",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 09.11.2022 14:33 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la proba de interviu <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admiși la proba de interviu // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7594&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-i-sunt-admii-la-proba-de-interviu/ Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă și sunt admise la proba de interviu Interviul va avea loc la data de  04.11.2022 și 07.11.2022        ]]> 02.11.2022 14:42 Consiliul Concurenţei anunţă anularea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcția Administrativ - Financiară <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă anularea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef Direcția Administrativ - Financiară // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7593&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-anularea-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-ef-Directia-Administrativ-Financiara/   ANUNȚ! Consiliul Concurenţei anunţă anularea concursului  pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de Șef Direcția Administrativ - Financiară (contabil șef) în legătură cu ocuparea funcției prin transfer.    ]]> 31.10.2022 11:53 Utilizarea indicatorilor economici și structurali în activitatea autorităților de concurență discutată în cadrul unui atelier de lucru <![CDATA[Utilizarea indicatorilor economici și structurali în activitatea autorităților de concurență discutată în cadrul unui atelier de lucru // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7590&t=/Presa/Noutati/Utilizarea-indicatorilor-economici-i-structurali-in-activitatea-autoritatilor-de-concurenta-discutata-in-cadrul-unui-atelier-de-lucru/ La data de 27 octombrie curent, angajații Consiliului Concurenței precum și reprezentanți ai Ministerului Economiei și Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, au participat în cadrul Atelierului de lucru "Liniile directorii în utilizarea indicatorilor economici și structurale", organizat în cadrul Proiectului ]]> 28.10.2022 10:09 S-a dat start consolidării relațiilor de cooperare interinstituțională, în soluționarea carențelor legislative în domeniul acordurilor anticoncurențiale <![CDATA[S-a dat start consolidării relațiilor de cooperare interinstituțională, în soluționarea carențelor legislative în domeniul acordurilor anticoncurențiale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7589&t=/Presa/Noutati/S-a-dat-start-consolidarii-relatiilor-de-cooperare-interinstitutionala-in-solutionarea-carentelor-legislative-in-domeniul-acordurilor-anticoncurentiale/ La data de 25 octombrie 2022, reprezentanții Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Serviciului de Informații și Securitate și Consiliului Concurenței s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru. Evenimentul a fost organizat urmare a inițiativei Consiliului Concurenței de a crea un grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea propunerilor de modificare a unor acte legislative în vederea depășirii carențelor existente și soluționării problemelor curente în ]]> 26.10.2022 14:26