<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 10.05.2021 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2021 https://competition.md/Consultări privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează SIEG <![CDATA[Consultări privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează SIEG // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7174&t=/Presa/Noutati/Consultari-privind-ajutorul-de-stat-acordat-beneficiarilor-ce-presteaza-SIEG/   Consiliul Concurenței la data de 05 mai 2021, a desfășurat ședința consultativă cu participarea reprezentanților Primăriei municipiului Chișinău și a unei întreprinderi municipale, în cadrul căreia au fost discutate și clarificate mai multe prevederi al Regulamentului privind ajutorul de stat ]]> 06.05.2021 13:34 Consultări privind ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională <![CDATA[Consultări privind ajutoarele de stat pentru dezvoltare regională // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7173&t=/Presa/Noutati/Consultari-privind-ajutoarele-de-stat-pentru-dezvoltare-regionala/ La solicitarea Primăriei municipiului Orhei, la data de 28 aprilie 2021, în incinta Consiliului Concurenței s-a desfășurat ședința consultativă cu participarea conducerii Primăriei.    În cadrul ședinței au fost discutate și clarificate mai multe prevederi ale noului Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64) care prevede procedura de evaluare a compatibilității cu mediul concurențial normal a ajutoarelor de stat pentru ]]> 29.04.2021 09:16 Comunicat <![CDATA[Comunicat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7170&t=/Presa/Noutati/Comunicat/ Consiliul Concurenței urmare transmiterii raportului de investigație cu privire la constatările pe piața produselor petroliere în adresa părților vizate, Parlamentului și altor instituții interesate, comunică disocierea de la orice informație pe caz apărută în spațiul public pînă la adoptarea unei decizii în acest sens, respectînd procedurile legale.  Raportul de investigație nu constituie un act administrativ, întrucât în temeiul art. 15 al Codului administrativ, reprezintă o operațiune administrativă ce conține concluziile și propunerile raportorului în urma finalizării investigației, conform art. 59 alin. ]]> 21.04.2021 17:16 Recunoașterea rolurilor și soluționarea tensiunilor: la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate <![CDATA[Recunoașterea rolurilor și soluționarea tensiunilor: la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7168&t=/Presa/Noutati/Recunoaterea-rolurilor-i-solutionarea-tensiunilor-la-intersectia-dintre-concurenta-protectia-consumatorilor-i-confidentialitate/ La data de 14 aprilie 2021, reprezentanții Consiliului Concurenței participă în cadrul Webinar-ului privind aplicarea legislației concurenței la intersecția dintre concurență, protecția consumatorilor și confidențialitate, organizat de Grupul de Coordonare a Rețelei Internaționale pentru Concurență (ICN Steering Group).   Evenimentul de azi, ]]> 14.04.2021 17:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Floreni, raionul Anenii-Noi <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Floreni, raionul Anenii-Noi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7163&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Floreni-raionul-Anenii-Noi/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Floreni, raionul Anenii-Noi cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. "Verdinoflor Prim", pentru prestarea serviciilor de interes economic general (alimentare cu apă și canalizare și colectare a deșeurilor). În acest context, ]]> 08.04.2021 12:10 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Sănătăuca, r. Florești <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Sănătăuca, r. Florești // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7162&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-satului-Sanatauca-r-Floreti/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria satului Sănătăuca, r. Florești, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M."Acua-Sen", pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă potabilă). În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor ]]> 02.04.2021 16:09 Înțelegeri de cartel pe piața produselor chimice <![CDATA[Înțelegeri de cartel pe piața produselor chimice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7160&t=/Presa/Noutati/Intelegeri-de-cartel-pe-piata-produselor-chimice/ La data de 26 martie 2021, Plenul Consiliului Concurenței a aprobat Decizia Nr. DA-22/20-09, prin care a destructurat cel mai mare cartel depistat vreodată și urmare a aplicat cea mai mare amendă din istoria existenței instituției și, posibil, cea mai mare amendă administrativă aplicată în istoria Republicii Moldova.    Astfel, prin Decizia menționată, Consiliul Concurenței a amendat întreprinderile CÎ ”Agrostoc”, SRL ”Diazchim”, SRL ”Bioprotect” și SA ”Fertilitatea-Chișinău” cu suma totală de 91, 034 milioane lei (maxim posibil conform Legii), pentru participarea în ]]> 02.04.2021 09:06 DECLARAŢIE <![CDATA[DECLARAŢIE // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7158&t=/Presa/Noutati/DECLARATIE/ Consiliul Concurenţei a luat act cu îngrijorare de tentativa Preşedinţiei RM prin intermediul consilierului Tofilat Sergiu de a exercita presiuni asupra Consiliului prin denunţul adresat la Procuratură în privinţa înţelegerilor de cartel pe piaţa de carburanţi. Consiliul Concurenţei este nedumerit de ]]> 30.03.2021 14:08 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7154&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Agentia-Nationala-pentru-Cercetare-i-Dezvoltare/   Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, cu privire la schema de ajutor de stat acordat pentru cercetare, dezvoltare și inovare. Notificarea a devenit efectivă la data de 12.03.2021 În acest context, Consiliul Concurenței este interesat ]]> 22.03.2021 12:52 Încă un proces câștigat definitiv de Consiliul Concurenței <![CDATA[Încă un proces câștigat definitiv de Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7152&t=/Presa/Noutati/Inca-un-proces-catigat-definitiv-de-Consiliul-Concurentei/ Curtea Supremă de Justiție prin decizia sa din 17 martie 2021 a confirmat definitiv legalitatea și temeinicia Deciziei Plenului Consiliului Concurenței din 2017, prin care s-a constatat obstrucționarea inspecției de către „BTS PRO" SRL, urmare a dispunerii de către Consiliul ]]> 19.03.2021 16:44 Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2020 <![CDATA[Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2020 // Rapoarte diverse]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=7146&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-diverse/Raport-privind-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Consiliului-Concurentei-pentru-anul-2020/ 16.03.2021 10:16 Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător <![CDATA[Atenție! Urmează să intre în vigoare noul Regulament privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7145&t=/Presa/Noutati/Atentie-Urmeaza-sa-intre-in-vigoare-noul-Regulament-privind-evaluarea-ajutorului-de-stat-pentru-protectia-mediului-inconjurator/ La data de 12 martie 2021, urmează să intre în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru protecția mediului înconjurător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 03 din 03.12.2020 (publicat la data de 12.02.2021 în Monitorul Oficial Nr. 42-50 art. 173). În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul destinat protecţiei mediului nr. 9 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 258-261, art. 1707) ]]> 02.03.2021 11:15 Competition Open Day 2021 <![CDATA[Competition Open Day 2021 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7142&t=/Presa/Noutati/Competition-Open-Day-2021/   La data de 24.02.2021, reprezentanții Consiliul Concurenței au participat la „Competition Open Day 2021", organizat de OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Speakerii, cu un grad înalt de experiență în sfera concurenței, au abordat subiecte cu un nivel înalt ]]> 01.03.2021 13:11 Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova <![CDATA[Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7141&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-elaborat-i-prezentat-cel-de-al-VII-a-Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în baza informației prezentate de către ]]> 24.02.2021 10:33 31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! <![CDATA[31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7140&t=/Presa/Noutati/31-martie-2021-termenul-limita-de-raportare-a-ajutoarelor-de-stat/ Consiliul Concurenței informează că potrivit prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, toate autoritățile publice centrale, locale și instituțiile care au acordat ajutoare de stat întreprinderilor în anul 2020, urmează să le raporteze Consiliului Concurenței până la ]]> 24.02.2021 09:58 Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7137&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-prelungete-perioada-de-depunere-a-CV-urilor-pentru-procedura-de-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ ANUNȚ Consiliul Concurenţei prelungește perioadade depunere a  CV-urilor pentru procedura denumire prin transfer în funcții publice, pînă la data de 01 martie 2021, orele 16-00. Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici.     ]]> 23.02.2021 08:55 Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7136&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-prelungete-perioada-de-depunere-a-CV-urilor-pentru-procedura-de-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ ANUNȚ Consiliul Concurenţei prelungește perioadade depunere a  CV-urilor pentru procedura denumire prin transfer în funcții publice, pînă la data de 01 martie 2021, orele 16-00. Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa ]]> 23.02.2021 08:39 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019 // Rapoarte ajutor de stat]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=7135&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-ajutor-de-stat/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2019/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova (în continuare - Raport) de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în conformitate cu informația prezentată de către furnizorii de ajutor de stat și ajutor de minimis (APC, APL, etc.) prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat Registrul Ajutoarelor de Stat a Republicii Moldova (în continuare - SIRASM). Raportul cuprinde o analiză a valorii, structurii și ]]> 22.02.2021 14:51 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Administrația raionului Ceadîr-Lunga, cu privire la măsura de sprijin acordată S.A. "APĂ-TERMO" pentru prestarea serviciilor de interes economic general <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Administrația raionului Ceadîr-Lunga, cu privire la măsura de sprijin acordată S.A. "APĂ-TERMO" pentru prestarea serviciilor de interes economic general // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7134&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Administratia-raionului-Ceadir-Lunga-cu-privire-la-masura-de-sprijin-acordata-SA-APA-TERMO-pentru-prestarea-serviciilor-de-interes-economic-general/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Administrația raionului Ceadîr-Lunga, cu privire la transmiterea la balanța S.A. "APĂ-TERMO" a rețelelor de canalizare din microraionul "Șeftelic" din mun. Ceadîr-Lunga, în scopul furnizării serviciului public de canalizare cu exploatarea sistemelor și a ]]> 17.02.2021 09:46 Lecție publică cu studenții ASEM <![CDATA[Lecție publică cu studenții ASEM // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7070&t=/Presa/Noutati/Lectie-publica-cu-studentii-ASEM/ Promovarea culturii concurențiale în rândurile mediului universitar a devenit o frumoasă tradiție pentru angajații Consiliului Concurenței, care, anual, își rezervă  din timp pentru a împărtăși din experiența lor tinerilor, ce în viitorul apropiat vor îmbrățișa nobilele profesii de economiști, juriști, ]]> 09.02.2021 15:46 Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către “Banca Transilvania” S.A. (România) <![CDATA[Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către “Banca Transilvania” S.A. (România) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7046&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-cu-privire-la-concentrarea-economica-notificata-de-catre-Banca-Transilvania-SA-Romania/ La data de 12.02.2020, "Banca Transilvania" S.A. (România), a notificat Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012, concentrarea economică ce se referea la intenția de preluare a controlului unic asupra O.C.N. ]]> 08.02.2021 10:29 Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7030&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-anunta-demararea-procedurii-de-selectare-i-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici Selectarea se va desfășura în 2 etape: examinarea CV-urilor prezentate; interviul ]]> 02.02.2021 16:44 Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7029&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-demararea-procedurii-de-selectare-i-numire-prin-transfer/ 02.02.2021 16:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apă și a infrastructurii antrenate în aprovizionarea cu apă către S.A. „Apă Canal” Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apă și a infrastructurii antrenate în aprovizionarea cu apă către S.A. „Apă Canal” Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7028&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Consiliul-Raional-Cahul-cu-privire-la-transmiterea-in-gestiune-cu-titlu-gratuit-a-retelelor-de-alimentare-cu-apa-i-a-infrastructurii-antrenate-in-aprovizionarea-cu-apa-catre-SA-Apa-Canal-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apa și a infrastructurii antrenate în aprovizionarea cu apă către S.A. „Apă Canal" Cahul, în scopul ]]> 02.02.2021 13:30 Global Forum’s digital lab OECD <![CDATA[Global Forum’s digital lab OECD // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7026&t=/Presa/Noutati/Global-Forums-digital-lab-OECD/ Digital Lab este o oportunitate pentru autoritățile de concurență de a adresa întrebări Secretariatului cu privire la problemele de concurență digitală discutate în cadrul reuniunilor OECD cu comunitatea internațională. În cadrul discuțiilor cu expertii OECD pe platforma Digital Lab, dl Renato ]]> 29.01.2021 15:58 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ,,Grin - Farm” SRL și ,,Birivofarm” SRL (grupul Felicia) privind intenția de preluare a controlul unic asupra ÎM ,,RihpangalFarma” SRL și ÎM ,,Gedeon Richter - Rețea Farmaceutică” SRL (grupul Gedeon Richter) <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ,,Grin - Farm” SRL și ,,Birivofarm” SRL (grupul Felicia) privind intenția de preluare a controlul unic asupra ÎM ,,RihpangalFarma” SRL și ÎM ,,Gedeon Richter - Rețea Farmaceutică” SRL (grupul Gedeon Richter) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7025&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Grin-Farm-SRL-i-Birivofarm-SRL-grupul-Felicia-privind-intentia-de-preluare-a-controlul-unic-asupra-IM-RihpangalFarma-SRL-i-IM-Gedeon-Richter-Retea-Farmaceutica-SRL-grupul-Gedeon-Richter/ Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care ,,Grin - Farm" SRL intenționează să preia controlul unic asupra Întreprinderii Mixte Moldo - Ungară „RihpangalFarma" SRL și preluarea controlului unic asupra Întreprinderii Mixte ,,Gedeon Richter - Rețea Farmaceutică" SRL de către ,,Brivofarm" SRL. Domeniul ]]> 27.01.2021 13:06 Atenție! Pentru APC și APL <![CDATA[Atenție! Pentru APC și APL // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7023&t=/Presa/Noutati/Atentie-Pentru-APC-i-APL/ La data de 22 februarie 2021, intră în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64).   În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru dezvoltare regională va fi abrogată.   Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională prevede procedura de evaluare a compatibilității cu ]]> 26.01.2021 15:27 În atenția opiniei publice: <![CDATA[În atenția opiniei publice: // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7021&t=/Presa/Noutati/In-atentia-opiniei-publice/ În atenția opiniei publice: Consiliul Concurenței aduce la cunoștință că, la data de 20 ianuarie curent autoritatea efectuează inspecții inopinate la sediile mai multor companii ce activează pe piața comercializării produselor petroliere de bază în contextul investigațiilor în derulare, inițiate în ]]> 20.01.2021 15:06 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. "Regia Transport Electric" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. "Regia Transport Electric" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7020&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-mun-Chiinau-cu-privire-la-acordarea-masurilor-de-sprijin-IM-Regia-Transport-Electric/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. ‘Regia Transport Electric' pentru prestarea serviciilor publice de transport rutier de călători. Notificarea a devenit efectivă la data de 14.01.2021 În acest context, Consiliul ]]> 20.01.2021 09:39 Evoluțiile de pe piața produselor petroliere - în vizorul Consiliului Concurenței <![CDATA[Evoluțiile de pe piața produselor petroliere - în vizorul Consiliului Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7017&t=/Presa/Noutati/Evolutiile-de-pe-piata-produselor-petroliere-in-vizorul-Consiliului-Concurentei/ Anul 2021 vine cu noi scumpiri pe piața produselor petroliere, atât pe plan internațional, cât și în Republica Moldova.   După prăbușirea fără precedent a prețului petrolului la burse în primăvara anului 2020, în ultimele luni cotațiile internaționale au avut un trend ]]> 05.01.2021 15:21