<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 10.12.2023 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2023 https://competition.md/Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind concentrările conomice <![CDATA[Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind concentrările conomice // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8040&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procesului-de-modificare-a-Regulamentului-privind-concentrarile-conomice/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiera procesului de elaborare a ]]> 08.12.2023 13:37 Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi <![CDATA[Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind acceptarea angajamentelor propuse de către întreprinderi // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8029&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procesului-de-modificare-a-Regulamentului-privind-acceptarea-angajamentelor-propuse-de-catre-intreprinderi/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la ]]> 06.12.2023 15:02 Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă <![CDATA[Anunț privind inițierea procesului de modificare a Regulamentului privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8028&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-privind-initierea-procesului-de-modificare-a-Regulamentului-privind-stabilirea-pozitiei-dominante-pe-piata-si-evaluarea-abuzului-de-pozitie-dominanta/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițierea procesului de elaborare a modificărilor la ]]> 06.12.2023 14:54 Ziua Mondială a Concurenței <![CDATA[Ziua Mondială a Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8027&t=/Presa/Noutati/Ziua-Mondiala-a-Concurentei/   Ziua Mondială a Concurenței   Astăzi, 5 decembrie, marcăm Ziua Mondială a Concurenței, o ocazie specială în care focusăm atenția asupra importanței concurenței în modelarea unui mediu economic sănătos, fundamentat pe principii de concurență loială și inovație. Cu acest prilej, transmitem sincere felicitări ]]> 05.12.2023 10:42 USAID MISRA anunță concurs pentru contractarea unui Business Analyst care va realiza evaluarea necesităților întru elaborarea unui sistem de management a cazurilor pentru Consiliul Concurenței <![CDATA[USAID MISRA anunță concurs pentru contractarea unui Business Analyst care va realiza evaluarea necesităților întru elaborarea unui sistem de management a cazurilor pentru Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8026&t=/Presa/Noutati/USAID-MISRA-anunta-concurs-pentru-contractarea-unui-Business-Analyst-care-va-realiza-evaluarea-necesitatilor-intru-elaborarea-unui-sistem-de-management-a-cazurilor-pentru-Consiliul-Concurentei/ Categorie:Angajări   Organizații vizate: o    Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) o    Nathan Associates INC    SCOPE OF WORK Position:                                 Business Analyst (International Consultant) Project:                                    USAID Moldova Institutional and Structural Reforms Activity (MISRA)  Location: ]]> 04.12.2023 16:46 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice între întreprinderile ,,Liberopay" S.R.L. și ,,Invitro Diagnostics" S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice între întreprinderile ,,Liberopay" S.R.L. și ,,Invitro Diagnostics" S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8025&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-intre-intreprinderile-Liberopay-SRL-i-Invitro-Diagnostics-SRL/ Consiliul Concurenței, analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către ,,Liberopay" S.R.L. a 50°/o cote-părți din capitalul social al întreprinderii ,,Invitro Diagnostics" S.RL. Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza în ]]> 04.12.2023 16:12 CONSILIUL CONCURENȚEI anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[CONSILIUL CONCURENȚEI anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8024&t=/Presa/Noutati/CONSILIUL-CONCURENEI-anunta-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/   CONSILIUL CONCURENȚEI anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante    Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal în zilele de luni-vineri, ora 8:00 - 16:00, cu pauză de prânz de la 12:00 până la 13:00 la sediul Consiliului Concurenței, prin poșta electronică (resurse.umane@competition.md), sau oficiul poștal   Lista funcțiilor publice vacante, sarcinile ]]> 04.12.2023 11:46 Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // FUNCȚII VACANTE]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=8023&t=/Despre-noi/FUNCII-VACANTE/Consiliul-Concurentei-anunta-prelungirea-concursului-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ Consiliul Concurenţei   anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante  Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 -16-00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00 la sediul Consiliului Concurenței, prin poşta electronică (resurse.umane@competition.md), sau oficiul  poştal Lista funcțiilor publice vacante, sarcinile ]]> 04.12.2023 11:21 Consiliul Concurenței a dispus inițierea procedurii de examinare prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 cu referire la schema de ajutor de stat acordat <![CDATA[Consiliul Concurenței a dispus inițierea procedurii de examinare prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 cu referire la schema de ajutor de stat acordat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8022&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-a-dispus-initierea-procedurii-de-examinare-prevazuta-de-art-10-alin-2-lit-c-al-Legii-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-nr-1392012-cu-referire-la-schema-de-ajutor-de-stat-acordat/ Plenul Consiliului Concurenței prin Dispoziția nr. 23 din 28.11.2023 a dispus inițierea procedurii de examinare prevăzută de art. 10 alin. (2) lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012 cu referire la schema de ajutor de ]]> 01.12.2023 09:17 Consiliul Concurenței anunță consultare publică asupra propunerii de angajamente formulată de către ,,Birivofarm” S.R.L. <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță consultare publică asupra propunerii de angajamente formulată de către ,,Birivofarm” S.R.L. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8021&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-anunta-consultare-publica-asupra-propunerii-de-angajamente-formulata-de-catre-Birivofarm-SRL/ Consultare publică asupra propunerii de angajamente formulată de către ,,Birivofarm" SRL în contextul examinării operațiunii de concentrare economică notificată dintre grupul "Felicia" și „Peon - Farm" SRL    Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii ]]> 30.11.2023 07:53 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către ,,Transtest” SRL a 80% din acțiunile „Moldasig” S.A. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către ,,Transtest” SRL a 80% din acțiunile „Moldasig” S.A. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8020&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-achizitionarea-de-catre-Transtest-SRL-a-80-din-actiunile-Moldasig-SA/ Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. b) din Legea concurenței nr. 183/2012 prin preluarea de către ,,Transtest" SRL a controlului asupra Societății pe Acțiuni „Moldasig". Obiectul principal de activitate ]]> 30.11.2023 07:37 Intensificarea relaţiilor de colaborare între Consiliul Concurenței și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, discutată în cadru unei ședințe de lucru <![CDATA[Intensificarea relaţiilor de colaborare între Consiliul Concurenței și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, discutată în cadru unei ședințe de lucru // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8019&t=/Presa/Noutati/Intensificarea-relatiilor-de-colaborare-intre-Consiliul-Concurentei-i-Camera-de-Comert-i-Industrie-a-Republicii-Moldova-discutata-in-cadru-unei-edinte-de-lucru/ La data de 27 noiembrie a avut loc o întrevedere bilaterală între Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în frunte cu Președintele Camerei, dl Sergiu HAREA. În cadrul întrevederii au fost abordate ]]> 28.11.2023 13:18 Consiliul Concurenței în cadrul unui eveniment de informare privind "Organizarea acțiunilor de promovare a culturii concurențiale pentru anul 2023" <![CDATA[Consiliul Concurenței în cadrul unui eveniment de informare privind "Organizarea acțiunilor de promovare a culturii concurențiale pentru anul 2023" // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8018&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-in-cadrul-unui-eveniment-de-informare-privind-Organizarea-actiunilor-de-promovare-a-culturii-concurentiale-pentru-anul-2023/ Consiliul Concurenței, Oficiul Teritorial Sud, la solicitarea autorității publice locale de nivelul I (Primăria municipiului Cahul), a participat la  evenimentul de informare conform obiectivelor stabilite în planul de acțiuni a Consiliului Concurenței pentru anul 2023 ,,Organizarea acțiunilor de promovare a ]]> 27.11.2023 17:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=8005&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Institutia-Publica-Organizatia-pentru-Dezvoltarea-Antreprenoriatului-ODA/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Instituția Publică  Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu privire la acordarea măsurii de sprijin la emiterea garanțiilor de portofoliu pentru creditele oferite ÎMM. Măsura de sprijin este acordată în baza Hotărârii Guvernului nr. 709/2022 ]]> 23.11.2023 14:15 CONSILIUL CONCURENȚEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[CONSILIUL CONCURENȚEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8004&t=/Presa/Noutati/CONSILIUL-CONCURENEI-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/   CONSILIUL CONCURENȚEI anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante Dosarul de concurs va conține:  1. Formularul de participare completat; 2. Copia buletinului de identitate; 3. Copiile diplomelor de studii complete (cu anexe) şi copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; 4. ]]> 21.11.2023 15:21 Roman PUȘCA, Membru al Plenului Consiliului Concurenței prezentat echipei <![CDATA[Roman PUȘCA, Membru al Plenului Consiliului Concurenței prezentat echipei // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8002&t=/Presa/Noutati/Roman-PUCA-Membru-al-Plenului-Consiliului-Concurentei-prezentat-echipei/ La data de 20 noiembrie 2023, domnul Radu MARIAN, Președintele Comisiei parlamentare "Comisia economie, buget și finanțe" a prezentat efectivului Consiliului Concurenței noul membru al Plenului Consiliului Concurenței, domnul Roman PUȘCA. În cadrul discursului său Președintele Comisiei, Radu MARIAN, a menționat ]]> 20.11.2023 12:56 Consiliul Concurenței se lansează într-un amplu proces de digitalizare a activității, cu suportul USAID <![CDATA[Consiliul Concurenței se lansează într-un amplu proces de digitalizare a activității, cu suportul USAID // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=8001&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-se-lanseaza-intr-un-amplu-proces-de-digitalizare-a-activitatii-cu-suportul-USAID/ Consiliul Concurenței, responsabil de asigurarea aplicării şi respectării legislaţiei din domeniul concurenţei, ajutorului de stat şi publicităţii, lansează un proces amplu de digitalizare a activității sale cu ajutorul Programului USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA). pentru a optimiza ]]> 14.11.2023 16:26 CONSILIUL CONCURENȚEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[CONSILIUL CONCURENȚEI anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // FUNCȚII VACANTE]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=8000&t=/Despre-noi/FUNCII-VACANTE/CONSILIUL-CONCURENEI-anunta-concurs-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/   CONSILIUL CONCURENȚEI anunţă concurs pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante   începând cu data de 14 noiembrie 2023   lISTA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE: Controlor_de_stat, Direcția Acțiuni Anticoncurențiale ale Autorităților Publice.pdf Controlor de Stat, Direcția Abuz de Poziție Dominantă.pdf Controlor de Stat, Direcția Evidență și Raportare a Ajuorului de ]]> 14.11.2023 08:41 Audierea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 <![CDATA[Audierea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7984&t=/Presa/Noutati/Audierea-Raportului-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2021/ Consiliul Concurenței a prezentat Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 (în continuare - Raport), în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova.Raportul cuprinde o analiză a valorii, structurii şi a tendinţelor înregistrate pe parcursul ultimilor 3 ]]> 08.11.2023 15:21 Alinierea legislației la standardele europene: colaborarea continuă cu autoritatea de concurență din România <![CDATA[Alinierea legislației la standardele europene: colaborarea continuă cu autoritatea de concurență din România // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7983&t=/Presa/Noutati/Alinierea-legislatiei-la-standardele-europene-colaborarea-continua-cu-autoritatea-de-concurenta-din-Romania/ În perioada 04 septembrie - 13 octombrie 2023, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a beneficiat de o serie de sesiuni de asistență tehnică din partea Consiliului Concurenței din România. Această colaborare a fost posibilă datorită sprijinului oferit de România prin detașarea ]]> 06.11.2023 15:12 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice dintre ,,Infoturism Grup” SRL și ,,Voiaj International&CO” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice dintre ,,Infoturism Grup” SRL și ,,Voiaj International&CO” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7982&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-dintre-Infoturism-Grup-SRL-i-Voiaj-InternationalCO-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin preluarea de către asociatul unic al întreprinderii ,,Infoturism Grup" SRL a controlului în comun asupra întreprinderii ,,Voiaj International&CO" SRL prin intermediul întreprinderii ,,Sapin - Exim" SRL. Pe teritoriul Republicii ]]> 01.11.2023 14:36 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7981&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Serviciul-Vamal/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Serviciul Vamal, a măsurii de sprijin acordată în temeiul art.126 alin. (32) al Codului vamal, care prevede dreptul de prelungire a termenului de plată a TVA și taxei vamale, pentru perioada ciclului de ]]> 30.10.2023 14:11 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Iargara, r. Leova <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Iargara, r. Leova // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7978&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-or-Iargara-r-Leova/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Iargara, r. Leova, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către S.A. „Apa - Canal Leova, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă ]]> 26.10.2023 08:51 Amendă de peste 2 mln. lei aplicată de Consiliul Concurenței pentru nenotificarea unei fuziuni <![CDATA[Amendă de peste 2 mln. lei aplicată de Consiliul Concurenței pentru nenotificarea unei fuziuni // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7977&t=/Presa/Noutati/Amenda-de-peste-2-mln-lei-aplicata-de-Consiliul-Concurentei-pentru-nenotificarea-unei-fuziuni/ Cca 2,3 mil lei va trebui să achite în bugetul de stat întreprinderea „Orom-Imexpo" SRL pentru încălcarea prevederilor legislației concurențiale. Este vorba de preluarea controlului asupra întreprinderii „Ișcomagro" SRL, și punerea în aplicare a concentrării economice până la declararea acesteia ]]> 25.10.2023 08:26 CONSILIUL CONCURENȚEI la Conferința Anuală 2023 a Rețelei Internaționale de Concurență <![CDATA[CONSILIUL CONCURENȚEI la Conferința Anuală 2023 a Rețelei Internaționale de Concurență // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7976&t=/Presa/Noutati/CONSILIUL-CONCURENEI-la-Conferinta-Anuala-2023-a-Retelei-Internationale-de-Concurenta/ În perioada 18-20 octombrie 2023, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la Conferința Anuală 2023 a Rețelei Internaționale de Concurență (ICN), care s-a desfășurat la Barcelona, Spania. Principalele tematici și subiecte ale conferinței de anul acesta le-au constituit: digitalizarea piețelor, ]]> 24.10.2023 08:33 USAID MISRA anunță concurs pentru contractarea unui Business Analyst care va realiza evaluarea necesităților întru elaborarea unui sistem de management a cazurilor pentru Consiliul Concurenței <![CDATA[USAID MISRA anunță concurs pentru contractarea unui Business Analyst care va realiza evaluarea necesităților întru elaborarea unui sistem de management a cazurilor pentru Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7975&t=/Presa/Noutati/USAID-MISRA-anunta-concurs-pentru-contractarea-unui-Business-Analyst-care-va-realiza-evaluarea-necesitatilor-intru-elaborarea-unui-sistem-de-management-a-cazurilor-pentru-Consiliul-Concurentei/ USAID MISRA is looking for a Business analyst to conduct a needs assessment study for a case management system for the Competition Council in Moldova Categorie:Angajări Organizații vizate: o    Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) o    Nathan Associates INC SCOPE OF WORK Position:                                 Business Analyst ]]> 23.10.2023 17:01 Modificări la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat - votate în prima lectură <![CDATA[Modificări la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat - votate în prima lectură // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7972&t=/Presa/Noutati/Modificari-la-Legea-nr-1392012-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-votate-in-prima-lectura/ La data de 19 octombrie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură modificările la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Principalul obiectiv al acestui proiect a fost majorarea pragurilor ajutoarelor de minimis de la 2 până ]]> 23.10.2023 08:11 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Glinjeni (raionul Șoldănești) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Glinjeni (raionul Șoldănești) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7971&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Glinjeni-raionul-oldaneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Glinjeni (raionul Șoldănești), cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a unor bunuri S.A. „Salubritate Șoldănești", în scopul furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Notificarea a ]]> 20.10.2023 15:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Climăuții de Jos (raionul Șoldănești) <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Climăuții de Jos (raionul Șoldănești) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7970&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-s-Climautii-de-Jos-raionul-oldaneti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s. Climăuții de Jos (raionul Șoldănești), cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a unor bunuri S.A. „Salubritate Șoldănești", în scopul furnizării serviciului public de alimentare cu apă și de ]]> 20.10.2023 15:17 Asociații de business din Moldova – în dialog cu autoritățile de concurență din Republica Moldova și Uniunea Euopeană <![CDATA[Asociații de business din Moldova – în dialog cu autoritățile de concurență din Republica Moldova și Uniunea Euopeană // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7951&t=/Presa/Noutati/Asociatii-de-business-din-Moldova-in-dialog-cu-autoritatile-de-concurenta-din-Republica-Moldova-i-Uniunea-Euopeana/ La data de 5 octombrie 2023, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a fost gazda unui eveniment, care a întrunit la o masă de discuții reprezentanți ai Comisiei Europene, asociațiilor de business din Moldova și autoritatea națională de concurență. Scopul întâlnirii a ]]> 12.10.2023 16:43