<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 09.06.2023 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2023 https://competition.md/În scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet <![CDATA[În scopul executării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional și a Hotărârii Guvernului nr.188/2012 privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7824&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/In-scopul-executarii-prevederilor-Hotararii-Guvernului-nr9672016-cu-privirela-mecanismul-de-consultare-publica-cu-societatea-civila-in-procesul-decizional-i-aHotararii-Guvernului-nr1882012-privind-paginile-oficiale-ale-autoritatiloradministratiei-publice-in-reteaua-Internet/ ]]> 06.06.2023 09:39 Proiectul privind modificarea Legii cu privire la ajutorul de stat transmis Guvernului de către Consiliul Concurenței <![CDATA[Proiectul privind modificarea Legii cu privire la ajutorul de stat transmis Guvernului de către Consiliul Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7823&t=/Presa/Noutati/Proiectul-privind-modificarea-Legii-cu-privire-la-ajutorul-de-stat-transmis-Guvernului-de-catre-Consiliul-Concurentei/ În scopul ajustării cadrului normativ național din domeniul ajutorului de stat la normele Uniunii Europene și realizării acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023, Consiliul Concurenței a elaborat propuneri de ]]> 30.05.2023 17:01 Armonizarea legislației în domeniul ajutorului de stat la acquis-ul UE discutată în cadrul ședinței lucru, organizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării <![CDATA[Armonizarea legislației în domeniul ajutorului de stat la acquis-ul UE discutată în cadrul ședinței lucru, organizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7822&t=/Presa/Noutati/Armonizarea-legislatiei-in-domeniul-ajutorului-de-stat-la-acquis-ul-UE-discutata-in-cadrul-edintei-lucru-organizate-de-Ministerul-Dezvoltarii-Economice-i-Digitalizarii/ Consiliul Concurenței a prezentat opinia și recomandările sale asupra proiectului lege ce vizează modificarea plafonului ajutorului de minimis, în cadrul ședinței de lucru organizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în data de 25 mai 2023. La întrunire au fost prezentate ]]> 30.05.2023 16:54 Intensificarea și diversificarea cooperării bilaterale cu Consiliul Concurenței din România <![CDATA[Intensificarea și diversificarea cooperării bilaterale cu Consiliul Concurenței din România // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7821&t=/Presa/Noutati/Intensificarea-i-diversificarea-cooperarii-bilaterale-cu-Consiliul-Concurentei-din-Romania/ La data de 25 mai 2023, reprezentanții autorităților de concurență din Republica Moldova și România s-au întrunit în cadrul unei Reuniuni bilaterale privind abordarea temelor de interes comun și actualitate în domeniul ajutorului de stat, în special în contextul procesului ]]> 30.05.2023 11:33 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a UTA Găgăuzia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a UTA Găgăuzia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7820&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Directia-Generala-de-Dezvoltare-Economica-i-Turism-a-UTA-Gagauzia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Direcția Generală de Dezvoltare Economică și Turism a UTA Găgăuzia cu privire la intenția de acordare a unor măsuri de sprijin sub forma de subsidii investiționale, în baza prevederilor Legii UTA Găgăuzia nr. ]]> 30.05.2023 09:32 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7819&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Ministerul-Finantelor/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor cu privire la acordarea unei măsuri de sprijin S.A. "CET-Nord", ce constă în acordarea unui împrumut cu dobânzi preferențiale pentru prestarea serviciilor de producere, transportare și distribuție a energiei termice și ]]> 30.05.2023 09:21 Atelier de lucru internațional dedicat ajutorului de stat, politicii de clemență și comunicării desfășurat la Chișinău, în perioada 23-25 mai 2023 <![CDATA[Atelier de lucru internațional dedicat ajutorului de stat, politicii de clemență și comunicării desfășurat la Chișinău, în perioada 23-25 mai 2023 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7814&t=/Presa/Noutati/Atelier-de-lucru-international-dedicat-ajutorului-de-stat-politicii-de-clementa-i-comunicarii-desfaurat-la-Chiinau-in-perioada-23-25-mai-2023/ În perioada 23-25 mai 2023, Consiliul Concurenței al Republicii Moldova este gazda unui eveniment de anvergură: Atelier de lucru dedicat ajutorului de stat, politicii de clemență și comunicării. Evenimentul a întrunit sub egida sa specialiștii și experții din Republica Moldova, ]]> 25.05.2023 13:33 Raport privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2022 <![CDATA[Raport privind activitatea Consiliului Concurenței în anul 2022 // Rapoarte anuale]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=7807&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-anuale/Raport-privind-activitatea-Consiliului-Concurentei-in-anul-2022/ 23.05.2023 14:29 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Gradiște, r-nul Cimișlia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Gradiște, r-nul Cimișlia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7806&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-comunei-Gradite-r-nul-Cimilia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Gradiște, r-nul Cimișlia,cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servicii Publice Gradiște" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 23.05.2023 10:12 Atelier de lucru Ghidul Afacerii pentru susținerea întreprinderilor micro, mici și mijlocii <![CDATA[Atelier de lucru Ghidul Afacerii pentru susținerea întreprinderilor micro, mici și mijlocii // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7803&t=/Presa/Noutati/Atelier-de-lucru-Ghidul-Afacerii-pentru-sustinerea-intreprinderilor-micro-mici-i-mijlocii/ Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a participat la Webinarul Ghidul Afacerii pentru susținerea întreprinderilor micro, mici și mijlocii din Moldova,  care s-a desfășurat în format Zoom call, la data de 16 mai 2023. În cadrul evenimentului, Președintele Consiliului Concurenței a împărtășit informații privind noutățile și ultimele tendințe ale legislației naționale în domeniu, în special, fiind abordate subiecte privind rolul și sfera de competențe ale autorității. Totodată, participanților la eveniment le-au fost prezentate noile prevederi ale legislaţiei în domeniul practicilor comerciale neloiale ]]> 16.05.2023 16:56 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7780&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-municipiului-Balti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți, ce constă în acordarea subvențiilor pentru compensarea diferenței de tarif pentru serviciile de renovare și întreținere a fondului locativ municipal, de către Î.M. „Gospodăria locativ-comunală Bălți", în scopul prestării serviciului ]]> 03.05.2023 14:53 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Vișniovca, r. Cantemir <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Vișniovca, r. Cantemir // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7767&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-satului-Viniovca-r-Cantemir/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria satului Vișniovca, r. Cantemir, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Gospodăria Comunal-Locativă Vișniovca-Service" în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la ]]> 02.05.2023 11:17 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Taraclia, r. Taraclia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Taraclia, r. Taraclia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7766&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Consiliul-Raional-Taraclia-r-Taraclia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Taraclia, r. Taraclia, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Termotrans Taraclia",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 02.05.2023 11:16 Consiliul Concurenței anunță prelungirea concursului de angajare <![CDATA[Consiliul Concurenței anunță prelungirea concursului de angajare // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7764&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-anunta-prelungirea-concursului-de-angajare/ Consiliul Concurenței anunță prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice:   1.      Controlor Superior de Stat - Direcția Anticartel  2.      Controlor de Stat - Direcția Anticartel  3.      Controlor de Stat - Direcția Acțiuni Anticoncurențiael ale Autorităților Publice  4.      Controlor de Stat - Direcția Ajutor de ]]> 28.04.2023 08:34 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Cantemir, r. Cantemir <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Cantemir, r. Cantemir // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7763&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-or-Cantemir-r-Cantemir/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria or. Cantemir, r. Cantemir, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Apa-Canal Cantemir",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 27.04.2023 11:51 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Stoianovca, r. Cantemir <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Stoianovca, r. Cantemir // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7762&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sStoianovca-r-Cantemir/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Stoianovca, r. Cantemir, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Stoianovca-Service",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de 18.04.2023. În ]]> 27.04.2023 11:50 Consiliul Concurenței a participat la înființarea unei noi platforme de cooperare regională în domeniul politicii de concurență <![CDATA[Consiliul Concurenței a participat la înființarea unei noi platforme de cooperare regională în domeniul politicii de concurență // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7760&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-participat-la-infiintarea-unei-noi-platforme-de-cooperare-regionala-in-domeniul-politicii-de-concurenta/ În perioada 18-19 aprilie 2023, delegația Consiliul Concurenței al Republicii Moldova condusă de Alexei GHERȚESCU, Președintele Consiliul Concurenței a participat la procedura de înființare a platformei regionale de cooperare în domeniul concurenței, la care au participat conducătorii autorităților de concurență ]]> 27.04.2023 10:13 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către dl Iurie Nastas, ce se referă la dobândirea controlului asupra SC „Broker M-D” SA și „Cariera Ivanos” SRL <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică depusă de către dl Iurie Nastas, ce se referă la dobândirea controlului asupra SC „Broker M-D” SA și „Cariera Ivanos” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7759&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-depusa-de-catre-dl-Iurie-Nastas-ce-se-refera-la-dobandirea-controlului-asupra-SC-Broker-M-D-SA-i-Cariera-Ivanos-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului asupra SC „Broker M-D" SA, însoțită de preluarea inerentă a controlului asupra „Cariera Ivanos" SRL de către  dl Iurie Nastas, acționarul SA „Cariera Șaptebani" și ]]> 26.04.2023 14:26 RAPORT NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2022 <![CDATA[RAPORT NAȚIONAL PRIVIND RESPECTAREA DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 2022 // Publicații]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=84&id=7756&t=/Presa/Publicatii/RAPORT-NAIONAL-PRIVIND-RESPECTAREA-DREPTURILOR-DE-PROPRIETATE-INTELECTUALA-IN-REPUBLICA-MOLDOVA-2022/   ]]> 26.04.2023 10:42 Semnarea MEMORANDUMULUI DE COOPERARE REGIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE CONCURENȚĂ între autoritățile de concurență din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană <![CDATA[Semnarea MEMORANDUMULUI DE COOPERARE REGIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE CONCURENȚĂ între autoritățile de concurență din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7754&t=/Presa/Noutati/Semnarea-MEMORANDUMULUI-DE-COOPERARE-REGIONALA-IN-DOMENIUL-POLITICII-DE-CONCURENA-intre-autoritatile-de-concurenta-din-statele-candidate-la-aderarea-la-Uniunea-Europeana/ Semnarea MEMORANDUMULUI DE COOPERARE REGIONALĂ ÎN DOMENIUL POLITICII DE CONCURENȚĂ între autoritățile de concurență din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, respectiv Consiliul Concurenței al Republicii Moldova și Comitetul Antimonopol al Ucrainei, precum și autoritațile naționale de concurență din ]]> 19.04.2023 08:19 Felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paște <![CDATA[Felicitări cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paște // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7749&t=/Presa/Noutati/Felicitari-cu-prilejul-Sfintelor-Sarbatori-de-Pate/ Stimați colegi,  Fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să Vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumină, iubire și speranță. Lumina Sfintei Învieri să pătrtundă în sufletul și în inimile voastre, să Vă aducă în casă armonie, fericire și mult belșug! Paște ]]> 14.04.2023 12:20 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către dl. Oleksii Vynogradenko ce se referă la preluarea controlului asupra S.A. „Supraten”, S.R.L. „Supraten Plus” și S.R.L. „Supraten Productions” <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către dl. Oleksii Vynogradenko ce se referă la preluarea controlului asupra S.A. „Supraten”, S.R.L. „Supraten Plus” și S.R.L. „Supraten Productions” // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7744&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-dl-Oleksii-Vynogradenko-ce-se-refera-la-preluarea-controlului-asupra-SA-Supraten-SRL-Supraten-Plus-i-SRL-Supraten-Productions/ Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către dl. Oleksii Vynogradenko direct sau indirect, prin intermediul societății sale afiliate „DYI Construct Plus" S.R.L. sau o altă persoană juridică dependentă de dl. Oleksii Vynogradenko ]]> 11.04.2023 11:19 Drepturile de proprietate intelectuală și politica de concurență – seminar organizat de către Centrul Regional pentru Concurență din Budapesta <![CDATA[Drepturile de proprietate intelectuală și politica de concurență – seminar organizat de către Centrul Regional pentru Concurență din Budapesta // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7743&t=/Presa/Noutati/Drepturile-de-proprietate-intelectuala-i-politica-de-concurenta-seminar-organizat-de-catre-Centrul-Regional-pentru-Concurenta-din-Budapesta/ În perioada 28-30 martie curent, la Budapesta, Ungaria, a avut loc seminarul cu tematica Drepturile de proprietate intelectuală și politica de concurență, organizat de către Centrul Regional pentru Concurență (RCC OECD-GVH). La seminar au participat experți ai autorităților de concurență din ]]> 07.04.2023 13:44 Consiliul Concurenței angajează! <![CDATA[Consiliul Concurenței angajează! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7742&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-angajeaza/ Consiliul Concurenței anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante Dosarul de concurs va conține:  1. Formularul de participare completat; 2. Copia buletinului de identitate; 3. Copiile diplomelor de studii complete (cu anexe) şi copiile certificatelor de absolvire ale cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare; 4. ]]> 06.04.2023 17:45 Prima ședință a Grupului de Lucru 8 privind Politica în domeniul concurenței <![CDATA[Prima ședință a Grupului de Lucru 8 privind Politica în domeniul concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7741&t=/Presa/Noutati/Prima-edinta-a-Grupului-de-Lucru-8-privind-Politica-in-domeniul-concurentei/ La data de 05 aprilie 2023, a avut loc prima ședință a membrilor Grupului de Lucru 8/ Politica în domeniul concurenței, coordonată de Consiliul Concurenței. Ședința a întrunit membrii grupului de lucru, reprezentanți ai Consiliului Concurenței, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării ]]> 06.04.2023 17:13 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Peresecina, r. Orhei <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Peresecina, r. Orhei // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7737&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sPeresecina-r-Orhei/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Peresecina, r. Orhei, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Prosper Rural",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data de ]]> 03.04.2023 10:57 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Peresecina, r. Orhei <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Peresecina, r. Orhei // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7736&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sPeresecina-r-Orhei/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Peresecina, r. Orhei, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Servicii Comunale Peresecina",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 03.04.2023 10:55 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Valea Perjei, r. Taraclia <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Valea Perjei, r. Taraclia // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7735&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-sValea-Perjei-r-Taraclia/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria s.Valea Perjei, r. Taraclia, cu privire la transmiterea bunurilor în gestiune economică cu titlu gratuit, către Î.M. "Valea Sănătății",, în scopul prestării serviciului de interes economic general. Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 03.04.2023 10:52 Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2022 <![CDATA[Raport privind asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Consiliului Concurenței pentru anul 2022 // Rapoarte diverse]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=7734&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-diverse/Raport-privind-asigurarea-transparentei-in-procesul-decizional-in-cadrul-Consiliului-Concurentei-pentru-anul-2022/ 31.03.2023 17:09 „Practicile comerciale neloiale” – subiectul ședinței de lucru cu Consiliul Concurenței din România <![CDATA[„Practicile comerciale neloiale” – subiectul ședinței de lucru cu Consiliul Concurenței din România // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7728&t=/Presa/Noutati/Practicile-comerciale-neloiale-subiectul-edintei-de-lucru-cu-Consiliul-Concurentei-din-Romania/ La data de 31 martie, 2023 reprezentanții Consiliului Concurenței împreună Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, au participat la o ședință de lucru comună cu reprezentanții Consiliului Concurenței din România, în formatul Zoom call. În cadrul ședinței au fost abordate și puse ]]> 31.03.2023 16:35