<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 27.02.2021 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2021 https://competition.md/Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova <![CDATA[Consiliul Concurenței a elaborat și prezentat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7141&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-a-elaborat-i-prezentat-cel-de-al-VII-a-Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în baza informației prezentate de către ]]> 24.02.2021 10:33 31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! <![CDATA[31 martie 2021 - termenul limită de raportare a ajutoarelor de stat! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7140&t=/Presa/Noutati/31-martie-2021-termenul-limita-de-raportare-a-ajutoarelor-de-stat/ Consiliul Concurenței informează că potrivit prevederilor Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, toate autoritățile publice centrale, locale și instituțiile care au acordat ajutoare de stat întreprinderilor în anul 2020, urmează să le raporteze Consiliului Concurenței până la ]]> 24.02.2021 09:58 Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7137&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-prelungete-perioada-de-depunere-a-CV-urilor-pentru-procedura-de-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ ANUNȚ Consiliul Concurenţei prelungește perioadade depunere a  CV-urilor pentru procedura denumire prin transfer în funcții publice, pînă la data de 01 martie 2021, orele 16-00. Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici.     ]]> 23.02.2021 08:55 Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei prelungește perioada de depunere a CV-urilor pentru procedura de numire prin transfer în funcții publice // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7136&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-prelungete-perioada-de-depunere-a-CV-urilor-pentru-procedura-de-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ ANUNȚ Consiliul Concurenţei prelungește perioadade depunere a  CV-urilor pentru procedura denumire prin transfer în funcții publice, pînă la data de 01 martie 2021, orele 16-00. Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa ]]> 23.02.2021 08:39 Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019 <![CDATA[Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2019 // Rapoarte ajutor de stat]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=7135&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-ajutor-de-stat/Raport-privind-ajutoarele-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2019/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VII-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova (în continuare - Raport) de la intrarea în vigoare a Legii nr.139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul a fost elaborat în conformitate cu informația prezentată de către furnizorii de ajutor de stat și ajutor de minimis (APC, APL, etc.) prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat Registrul Ajutoarelor de Stat a Republicii Moldova (în continuare - SIRASM). Raportul cuprinde o analiză a valorii, structurii și ]]> 22.02.2021 14:51 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Administrația raionului Ceadîr-Lunga, cu privire la măsura de sprijin acordată S.A. "APĂ-TERMO" pentru prestarea serviciilor de interes economic general <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Administrația raionului Ceadîr-Lunga, cu privire la măsura de sprijin acordată S.A. "APĂ-TERMO" pentru prestarea serviciilor de interes economic general // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7134&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Administratia-raionului-Ceadir-Lunga-cu-privire-la-masura-de-sprijin-acordata-SA-APA-TERMO-pentru-prestarea-serviciilor-de-interes-economic-general/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Administrația raionului Ceadîr-Lunga, cu privire la transmiterea la balanța S.A. "APĂ-TERMO" a rețelelor de canalizare din microraionul "Șeftelic" din mun. Ceadîr-Lunga, în scopul furnizării serviciului public de canalizare cu exploatarea sistemelor și a ]]> 17.02.2021 09:46 Lecție publică cu studenții ASEM <![CDATA[Lecție publică cu studenții ASEM // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7070&t=/Presa/Noutati/Lectie-publica-cu-studentii-ASEM/ Promovarea culturii concurențiale în rândurile mediului universitar a devenit o frumoasă tradiție pentru angajații Consiliului Concurenței, care, anual, își rezervă  din timp pentru a împărtăși din experiența lor tinerilor, ce în viitorul apropiat vor îmbrățișa nobilele profesii de economiști, juriști, ]]> 09.02.2021 15:46 Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către “Banca Transilvania” S.A. (România) <![CDATA[Anunț cu privire la concentrarea economică notificată de către “Banca Transilvania” S.A. (România) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7046&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Anunt-cu-privire-la-concentrarea-economica-notificata-de-catre-Banca-Transilvania-SA-Romania/ La data de 12.02.2020, "Banca Transilvania" S.A. (România), a notificat Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr.183 din 11.07.2012, concentrarea economică ce se referea la intenția de preluare a controlului unic asupra O.C.N. ]]> 08.02.2021 10:29 Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7030&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-anunta-demararea-procedurii-de-selectare-i-numire-prin-transfer-in-functii-publice/ Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer în funcții publice Lista funcțiilor publice propuse a fi ocupate prin transfer, cerințele de bază și sarcinile le putețí accesa aici Selectarea se va desfășura în 2 etape: examinarea CV-urilor prezentate; interviul ]]> 02.02.2021 16:44 Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer <![CDATA[Consiliul Concurenţei anunţă demararea procedurii de selectare și numire prin transfer // Oportunitaţi de angajare/promovare]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=26&id=7029&t=/Despre-noi/Oportunitati-de-angajarepromovare/Consiliul-Concurentei-anunta-demararea-procedurii-de-selectare-i-numire-prin-transfer/ 02.02.2021 16:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apă și a infrastructurii antrenate în aprovizionarea cu apă către S.A. „Apă Canal” Cahul <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apă și a infrastructurii antrenate în aprovizionarea cu apă către S.A. „Apă Canal” Cahul // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7028&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Consiliul-Raional-Cahul-cu-privire-la-transmiterea-in-gestiune-cu-titlu-gratuit-a-retelelor-de-alimentare-cu-apa-i-a-infrastructurii-antrenate-in-aprovizionarea-cu-apa-catre-SA-Apa-Canal-Cahul/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Consiliul Raional Cahul, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apa și a infrastructurii antrenate în aprovizionarea cu apă către S.A. „Apă Canal" Cahul, în scopul ]]> 02.02.2021 13:30 Global Forum’s digital lab OECD <![CDATA[Global Forum’s digital lab OECD // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7026&t=/Presa/Noutati/Global-Forums-digital-lab-OECD/ Digital Lab este o oportunitate pentru autoritățile de concurență de a adresa întrebări Secretariatului cu privire la problemele de concurență digitală discutate în cadrul reuniunilor OECD cu comunitatea internațională. În cadrul discuțiilor cu expertii OECD pe platforma Digital Lab, dl Renato ]]> 29.01.2021 15:58 Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ,,Grin - Farm” SRL și ,,Birivofarm” SRL (grupul Felicia) privind intenția de preluare a controlul unic asupra ÎM ,,RihpangalFarma” SRL și ÎM ,,Gedeon Richter - Rețea Farmaceutică” SRL (grupul Gedeon Richter) <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice depusă de către ,,Grin - Farm” SRL și ,,Birivofarm” SRL (grupul Felicia) privind intenția de preluare a controlul unic asupra ÎM ,,RihpangalFarma” SRL și ÎM ,,Gedeon Richter - Rețea Farmaceutică” SRL (grupul Gedeon Richter) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7025&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-notificarea-concentrarii-economice-depusa-de-catre-Grin-Farm-SRL-i-Birivofarm-SRL-grupul-Felicia-privind-intentia-de-preluare-a-controlul-unic-asupra-IM-RihpangalFarma-SRL-i-IM-Gedeon-Richter-Retea-Farmaceutica-SRL-grupul-Gedeon-Richter/ Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care ,,Grin - Farm" SRL intenționează să preia controlul unic asupra Întreprinderii Mixte Moldo - Ungară „RihpangalFarma" SRL și preluarea controlului unic asupra Întreprinderii Mixte ,,Gedeon Richter - Rețea Farmaceutică" SRL de către ,,Brivofarm" SRL. Domeniul ]]> 27.01.2021 13:06 Atenție! Pentru APC și APL <![CDATA[Atenție! Pentru APC și APL // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7023&t=/Presa/Noutati/Atentie-Pentru-APC-i-APL/ La data de 22 februarie 2021, intră în vigoare Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 02 din 15.10.2020 (publicat la 22-01-2021 în Monitorul Oficial nr. 13-20 art. 64).   În acest context, odată cu intrarea în vigoare a noului Regulament, Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 4 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru dezvoltare regională va fi abrogată.   Regulamentul privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională prevede procedura de evaluare a compatibilității cu ]]> 26.01.2021 15:27 În atenția opiniei publice: <![CDATA[În atenția opiniei publice: // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7021&t=/Presa/Noutati/In-atentia-opiniei-publice/ În atenția opiniei publice: Consiliul Concurenței aduce la cunoștință că, la data de 20 ianuarie curent autoritatea efectuează inspecții inopinate la sediile mai multor companii ce activează pe piața comercializării produselor petroliere de bază în contextul investigațiilor în derulare, inițiate în ]]> 20.01.2021 15:06 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. "Regia Transport Electric" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. "Regia Transport Electric" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7020&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-mun-Chiinau-cu-privire-la-acordarea-masurilor-de-sprijin-IM-Regia-Transport-Electric/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria mun. Chișinău cu privire la acordarea măsurilor de sprijin Î.M. ‘Regia Transport Electric' pentru prestarea serviciilor publice de transport rutier de călători. Notificarea a devenit efectivă la data de 14.01.2021 În acest context, Consiliul ]]> 20.01.2021 09:39 Evoluțiile de pe piața produselor petroliere - în vizorul Consiliului Concurenței <![CDATA[Evoluțiile de pe piața produselor petroliere - în vizorul Consiliului Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7017&t=/Presa/Noutati/Evolutiile-de-pe-piata-produselor-petroliere-in-vizorul-Consiliului-Concurentei/ Anul 2021 vine cu noi scumpiri pe piața produselor petroliere, atât pe plan internațional, cât și în Republica Moldova.   După prăbușirea fără precedent a prețului petrolului la burse în primăvara anului 2020, în ultimele luni cotațiile internaționale au avut un trend ]]> 05.01.2021 15:21 Sărbători Fericite! <![CDATA[Sărbători Fericite! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=7014&t=/Presa/Noutati/Sarbatori-Fericite/ Consiliului Concurenței,Vă adresează cele mai sincere felicitări cu prilejul frumoaselor sărbători de iarnă, însoțite de urări de sănătate, succes și prosperitate.  Cu speranţa că anul 2021 va fi mai bun decât 2020, Vă dorim să aveți parte de sărbători deosebite pe ]]> 31.12.2020 10:48 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Acvilin Grup” SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Acvilin Grup” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7009&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Acvilin-Grup-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către întreprinderea "Acvilin Grup" SRL, ce se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Terra Grup & Co" SRL de către compania "Acvilin Grup" SRL. Întreprinderile sunt prezente pe piața comercializării angro a produselor de tutun ]]> 29.12.2020 15:44 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Ultra Electronic” SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Ultra Electronic” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7000&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Ultra-Electronic-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Ultra Electronic" SRL cu referire la preluarea activelor întreprinderii "Profitprim" SRL. Compania "Ultra Electronic" SRL își desfășoară activitatea pe piața comerțului cu ridicata a calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-lui, iar compania "Profitprim" SRL este ]]> 14.12.2020 14:07 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea dreptului de folosință de către S.C. „Alimer – Comerț” S.R.L. asupra unui spațiu comercial în care își desfășoară activitatea S.R.L. „Bizcebmol <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea dreptului de folosință de către S.C. „Alimer – Comerț” S.R.L. asupra unui spațiu comercial în care își desfășoară activitatea S.R.L. „Bizcebmol // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6999&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-dobandirea-dreptului-de-folosinta-de-catre-SC-Alimer-Comert-SRL-asupra-unui-spatiu-comercial-in-care-ii-desfaoara-activitatea-SRL-Bizcebmol/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către S.C. „Alimer - Comerț" S.R.L., ce se referă la dobândirea dreptului de folosință asupra unui spațiu comercial în care își desfășoară activitatea S.R.L. „Bizcebmol". Întreprinderile implicate în realizarea operațiunii de concentrare economică notificată sunt ]]> 14.12.2020 14:04 Forumul global privind concurența 2020 - OECD <![CDATA[Forumul global privind concurența 2020 - OECD // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6995&t=/Presa/Noutati/Forumul-global-privind-concurenta-2020-OECD/ Consiliul Concurenței a participat la lucrările Forumului Global privind Concurența al OECD, care s-a desfășurat în format online în perioada 7-10 decembrie 2020. Evenimentul a întrunit sub egida sa reprezentanți ai autorităților de concurență și organizațiilor specializate în domeniu din întreaga ]]> 11.12.2020 11:38 SIRASM upgrade <![CDATA[SIRASM upgrade // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6993&t=/Presa/Noutati/SIRASM-upgrade/ Consiliul Concurenței anunță lansarea noii versiuni a Sistemului Informațional Automatizat "Registrul Ajutoarelor de Stat al Republicii Moldova" (SIRASM).   Proiectul de dezvoltare și modernizare a SIRASM-ului, cu suportul Unității de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale pentru Ameliorare a Competitivității CEP-II a demarat ]]> 10.12.2020 15:41 PRIA BUSINESS SUMMIT REBUBLICA MOLDOVA – ROMANIA <![CDATA[PRIA BUSINESS SUMMIT REBUBLICA MOLDOVA – ROMANIA // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6991&t=/Presa/Noutati/PRIA-BUSINESS-SUMMIT-REBUBLICA-MOLDOVA-ROMANIA/ Marți, 8 decembrie, Consiliul Concurenței a participat la PRIA Business Summit Republica Moldova-România - cel mai mare summit online de colaborare de business între cele doua țări: investiții, fonduri, import-export și idei pentru dezvoltarea antreprenorilor din ambele țări.    Reprezentanți ai mediului ]]> 09.12.2020 08:36 Ziua Mondială a Concurenței <![CDATA[Ziua Mondială a Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6987&t=/Presa/Noutati/Ziua-Mondiala-a-Concurentei/ Dragi colegi,   Pandemia de coronavirus (COVID-19) a provocat o criză de sănătate publică fără precedent și a impus o nouă realitate și noi reguli de comportament, în care totuși politicile în domeniul concurenței au reușit să-și mențină rolul cheie în dimensiunile ]]> 04.12.2020 15:18 Consiliul Concurenței analizează preluarea SA „Glass Container Company”, SA „Glass Container Prim” și SRL „Glass Container Prim Plus” de către Vetropack Austria Holding AG (Austria) <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează preluarea SA „Glass Container Company”, SA „Glass Container Prim” și SRL „Glass Container Prim Plus” de către Vetropack Austria Holding AG (Austria) // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6976&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-preluarea-SA-Glass-Container-Company-SA-Glass-Container-Prim-i-SRL-Glass-Container-Prim-Plus-de-catre-Vetropack-Austria-Holding-AG-Austria/ Consiliul Concurenței analizează tranzacția prin care Vetropack Austria Holding AG intenționează să preia SA „Glass Container Company", SA „Glass Container Prim" și SRL „Glass Container Prim Plus". Vetropack Austria Holding AG este deținută în totalitate de către Vetropack Holding Ltd. ]]> 20.11.2020 09:16 Atenție! Pentru APC și APL <![CDATA[Atenție! Pentru APC și APL // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6975&t=/Presa/Noutati/Atentie-Pentru-APC-i-APL/ La data de 30 noiembrie 2020, intră în vigoare Regulamentul privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 01 din 06.08.2020 (publicat în Monitorul Oficial nr. 279-284 art. 1089).   În acest context, odată cu intrarea în vigoare a ]]> 16.11.2020 09:43 ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013 privind aprobarea Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat <![CDATA[ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013 privind aprobarea Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare și adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6970&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/ANUN-privind-initierea-elaborarii-proiectului-Hotararii-Plenului-Consiliului-Concurentei-cu-privire-la-modificarea-Hotararii-Plenului-Consiliului-Concurentei-nr-1-din-30082013-privind-aprobarea-Regulamentului-privind-forma-de-notificare-procedura-de-examinare-i-adoptare-a-deciziilor-cu-privire-la-ajutorul-de-stat/ Consiliul Concurenței, inițiază procesul de elaborare a proiectului de modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței nr. 1 din 30.08.2013 ]]> 13.11.2020 08:25 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Ișcălău <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la primăria comunei Ișcălău // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6969&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-primaria-comunei-Icalau/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria comunei Ișcălău, r. Fălești, cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M.”Servicii Comunale Ișcălău”, pentru prestarea serviciilor de interes economic general (aprovizionare cu apă). În acest context, Consiliul Concurenței este interesat în obținerea ]]> 11.11.2020 11:04 Ajustarea este imperativă <![CDATA[Ajustarea este imperativă // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6967&t=/Presa/Noutati/Ajustarea-este-imperativa/ În cadrul Proiectului finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și consolidarea procesului de armonizare a legislației” pentru Republica Moldova, Consiliul Concurenței a avut o serie de întrevederi unde s-au discutat situația existentă în ]]> 10.11.2020 16:35