<![CDATA[Consiliul Concurenţei]]> https://competition.md/ 05.04.2020 ro https://competition.md/ Copyright (c) 2020 https://competition.md/Piața produselor alimentare vs. Pandemia Covid-19 <![CDATA[Piața produselor alimentare vs. Pandemia Covid-19 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6854&t=/Presa/Noutati/Piata-produselor-alimentare-vs-Pandemia-Covid-19/ Sectorul retail-ului alimentar reprezintă un element-cheie în asigurarea securității economice a statului, iar funcționarea eficientă și coerentă a domeniului respectiv condiționează dezvoltarea ramurilor conexe ale economiei naționale.  Astfel, Consiliul Concurenței monitorizează funcționarea optimă a pieței comercializării cu amănuntul a produselor alimentare, ]]> 02.04.2020 11:57 Angajații Consiliului Concurenței se alatură campaniei de colectare de fonduri în lupta cu pandemia <![CDATA[Angajații Consiliului Concurenței se alatură campaniei de colectare de fonduri în lupta cu pandemia // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6852&t=/Presa/Noutati/Angajatii-Consiliului-Concurentei-se-alatura-campaniei-de-colectare-de-fonduri-in-lupta-cu-pandemia/ Angajații Consiliului Concurenței donează 45 000 de lei pentru combaterea coronavirsului (COVID-19), urmare a lansării campaniei de colectare de fonduri în lupta cu pandemia. Apreciem eforturile și eroismul de care dă dovadă personalul medical în această luptă grea pentru salvarea noastră. Suma ]]> 26.03.2020 14:39 Constatări și estimări pe piața produselor petroliere <![CDATA[Constatări și estimări pe piața produselor petroliere // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6851&t=/Presa/Noutati/Constatari-i-estimari-pe-piata-produselor-petroliere/ Urmare a evoluției prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale, în limitele Legii concurenței 183/2012, Consiliul Concurenței comunică următoarele: -      În țările-membre ale Uniunii Europene1 se menține un trend de diminuare a prețurilor de panou la produsele petroliere principale (16.03.2020 ]]> 24.03.2020 11:31 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de interes economic general, S.A. «APĂ-TERMO». <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de interes economic general, S.A. «APĂ-TERMO». // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6848&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-cu-privire-la-masura-de-sprijin-acordata-pentru-prestarea-serviciilor-de-interes-economic-general-SA-APA-TERMO/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria sat. Baurci, raionul Ceadîr-Lunga, cu privire la transmiterea în gestiune cu titlu gratuit a rețelelor de alimentare cu apă către S.A. «APĂ-TERMO», în scopul furnizării serviciului public de apă și canalizare cu ]]> 23.03.2020 16:08 În atenția mediului de afaceri! <![CDATA[În atenția mediului de afaceri! // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6845&t=/Presa/Noutati/In-atentia-mediului-de-afaceri/ Pandemia infecției cu COVID-19 reprezintă o situație de criză. Practica arată că astfel de situații excepționale deseori crează stări de panică în rândul consumatorilor, creând o supracerere pe piața produselor de primă necesitate, ceea ce poate duce la un impact negativ, ]]> 23.03.2020 15:26 Comunicat informativ cu privire la măsurile specifice stabilite în domeniul de competență a Consiliului Concurenței pe perioada instituirii stării de urgență <![CDATA[Comunicat informativ cu privire la măsurile specifice stabilite în domeniul de competență a Consiliului Concurenței pe perioada instituirii stării de urgență // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6843&t=/Presa/Noutati/Comunicat-informativ-cu-privire-la-masurile-specifice-stabilite-in-domeniul-de-competenta-a-Consiliului-Concurentei-pe-perioada-instituirii-starii-de-urgenta/ Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1 din 18.03.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, adoptată în temeiul Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgență, informează că, pe durata stării de urgență ]]> 20.03.2020 13:56 Anunţ privind activitatea Consiliului Concurenței <![CDATA[Anunţ privind activitatea Consiliului Concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6842&t=/Presa/Noutati/Anunt-privind-activitatea-Consiliului-Concurentei/ În scopul prevenirii răspândirii epidemiei virusului COVID-19, implementării măsurilor de securitate epidemiologică, dar și asigurării bunei funcționări a autorității, Consiliul Concurenței aduce la cunoștința publicului larg despre sistarea activităților de relații cu publicul la sediu, în perioada 17 martie - ]]> 17.03.2020 11:46 Zoom IN pentru entitățile economice <![CDATA[Zoom IN pentru entitățile economice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6840&t=/Presa/Noutati/Zoom-IN-pentru-entitatile-economice/ Misiunea pe care urmează să o realizați  în contextul situației de criză pandemică este una de importanță crucială și primă necesitate, iar recomandările autorităților statului vin să vă ajute în realizarea acesteia, pentru că doar împreună, cu eforturi comune, poate ]]> 17.03.2020 10:40 Consiliul Concurenței la Forumul Concurenței din Istanbul <![CDATA[Consiliul Concurenței la Forumul Concurenței din Istanbul // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6838&t=/Presa/Noutati/Consiliul-Concurentei-la-Forumul-Concurentei-din-Istanbul/ În perioada 9-10 martie, Consiliul Concurenței, participă la Forumul Concurenței din Istanbul (ICF), care include următoarele subiecte pentru dezbateri: 1. Concurența pe platforme digitale2. Investigarea cazurilor transfrontaliere3. Definirea pieței în cadrul platformelor digitale4. Evaluarea poziției dominante în cadrul platformelor digitale5. Prejudiciul consumatorilor în cadrul platformelor digitale, ]]> 10.03.2020 17:43 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Rezina cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. "Servicii Comunal-Locativ Rezina" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Rezina cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. "Servicii Comunal-Locativ Rezina" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6837&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-oraului-Rezina-cu-privire-la-masura-de-sprijin-acordata-IM-Servicii-Comunal-Locativ-Rezina/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria orașului Rezina cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de interes economic general (apă și canalizare), Î.M. „ Servicii Comunal-Locativ Rezina".Notificarea a devenit efectivă la data de 04.03.2020. În acest ]]> 06.03.2020 13:08 Seminar de instruire privind aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat <![CDATA[Seminar de instruire privind aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6835&t=/Presa/Noutati/Seminar-de-instruire-privind-aplicarea-legislatiei-in-domeniul-ajutorului-de-stat/ La solicitarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Consiliul Concurenței au organizat astăzi, în municipiul Bălți, un seminar de instruire privind aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru reprezentanții autorităților publice locale și întreprinderilor municipale din mun. Bălți ]]> 06.03.2020 11:52 Concurența pe piața achizițiilor publice și detectarea practicilor anticoncurențiale <![CDATA[Concurența pe piața achizițiilor publice și detectarea practicilor anticoncurențiale // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6833&t=/Presa/Noutati/Concurenta-pe-piata-achizitiilor-publice-i-detectarea-practicilor-anticoncurentiale/ Având în vedere atribuțiile Agenției Achiziții Publice privind acordarea suportului consultativ Operatorilor Economici și Autorităților Contractante în domeniul achizițiilor publice, angajații Agenției se confruntă cu necesitatea cunoașterii unor aspecte specifice domeniului concurențial, La solicitarea acesteia astăzi, 27 februarie 2020, Consiliul ]]> 27.02.2020 10:05 Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra O.C.N. “Microinvest” S.R.L. de către “Banca Transilvania” S.A. <![CDATA[Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra O.C.N. “Microinvest” S.R.L. de către “Banca Transilvania” S.A. // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6831&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-analizeaza-operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-preluarea-controlului-unic-asupra-OCN-Microinvest-SRL-de-catre-Banca-Transilvania-SA/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce se referă la preluarea de către "Banca Transilvania" S.A. a controlului unic sub formă de achiziționare a 100% din capitalul social al O.C.N. "Microinvest" S.R.L. Întreprinderile implicate în operațiunea notificată sunt "Banca Transilvania" ]]> 24.02.2020 15:10 31 martie 2020 - termenul limită de raportare a ajutorului de stat <![CDATA[31 martie 2020 - termenul limită de raportare a ajutorului de stat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6288&t=/Presa/Noutati/31-martie-2020-termenul-limita-de-raportare-a-ajutorului-de-stat/ Consiliul Concurenței informează că în conformitate cu prevederile Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat, furnizorii de ajutor de stat urmează să raporteze Consiliului Concurenței toate ajutoarele de stat acordate pe perioada anului 2019. ]]> 20.02.2020 10:03 Seminar de informare practică a reprezentanților Primăriei mun. Chișinău privind raportarea ajutorului de stat <![CDATA[Seminar de informare practică a reprezentanților Primăriei mun. Chișinău privind raportarea ajutorului de stat // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6830&t=/Presa/Noutati/Seminar-de-informare-practica-a-reprezentantilor-Primariei-mun-Chiinau-privind-raportarea-ajutorului-de-stat/ Peste 50 de reprezentanți ai subdiviziunilor structurale ale Primăriei mun. Chișinău, întreprinderilor municipal și ai primăriilor din suburbie au fost instruiți în cadrul unui seminar informare practică dedicat prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat, care s-a desfășurat la data ]]> 20.02.2020 09:37 Implementarea legislației concurențiale și advocacy în sectoarele bancar și al asigurărilor <![CDATA[Implementarea legislației concurențiale și advocacy în sectoarele bancar și al asigurărilor // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6829&t=/Presa/Noutati/Implementarea-legislatiei-concurentiale-i-advocacy-in-sectoarele-bancar-i-al-asigurarilor/ În cadrul unui atelier de lucru organizat de Centrul Regional de Concurență OCDE în parteneriat cu Autoritatea pentru Concurență din Ungaria (GVH), la Budapesta (Ungaria), în perioada 18 - 20 februarie 2020, reprezentanții Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, beneficiază de ]]> 19.02.2020 09:51 Șapte angajați ai Consiliului Concurenței confirmați în funcții publice <![CDATA[Șapte angajați ai Consiliului Concurenței confirmați în funcții publice // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6828&t=/Presa/Noutati/apte-angajati-ai-Consiliului-Concurentei-confirmati-in-functii-publice/ După trecerea cu succes a perioadei de probă, șapte angajați ai Consiliului Concurenței au depus astăzi, 17 februarie curent, jurământul de credință și au fost confirmați în funcţii publice. Tinerii funcţionari au jurat să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile ]]> 17.02.2020 16:19 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat "Moldelectrica" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat "Moldelectrica" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6827&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-acordarea-unor-masuri-de-sprijin-Intreprinderii-de-Stat-Moldelectrica/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de Ministerului Finanțelor, cu privire la acordarea unor măsuri de sprijin Întreprinderii de Stat "Moldelectrica" pentru realizarea proiectului "Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, Faza I".Notificarea a devenit efectivă la data ]]> 17.02.2020 13:49 Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în baza Legii Nr.105 din 14.06.2018 <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea cu privire la măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în baza Legii Nr.105 din 14.06.2018 // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6823&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-cu-privire-la-masurile-de-sprijin-acordate-intreprinderilor-in-baza-Legii-Nr105-din-14062018/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu privire la măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în baza prevederilor Legii nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea ]]> 13.02.2020 11:07 Modificarea Legii concurenței <![CDATA[Modificarea Legii concurenței // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6822&t=/Presa/Noutati/Modificarea-Legii-concurentei/ Consiliul Concurenței al Republicii Moldova în colaborare cu proiectul Asistență tehnică pentru Consiliul Concurenței pentru modificarea legii concurenței, implementat cu sprijinul Proiectul Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii II (PAC2),  finanțat de Grupul Băncii Mondiale, lansează proiectul privind  ajustarea și ]]> 12.02.2020 09:15 Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți" <![CDATA[Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți cu privire la măsura de sprijin acordată Î.M. "Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți" // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6821&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-municipiului-Balti-cu-privire-la-masura-de-sprijin-acordata-IM-Directia-Reparatii-i-Constructii-Drumuri-Balti/ Consiliul Concurenței examinează notificarea parvenită de la Primăria municipiului Bălți cu privire la măsura de sprijin acordată pentru prestarea serviciilor de interes economic general (salubrizare), Î.M. „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți".Notificarea a devenit efectivă la data de 16.01.2020. În acest ]]> 06.02.2020 11:24 ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului <![CDATA[ANUNȚ privind inițierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6819&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/ANUN-privind-initierea-elaborarii-proiectului-hotaririi-Guvernului-cu-privire-la-modificarea-unor-hotariri-ale-Guvernului/ Consiliul Concurenței, în scopul asigurării cadrului normativ necesar pentru transferarea sistemului informaţional „Registrul ajutoarelor de stat" pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) și substituirii deținătorului legal SIRASM - Agenția Serviciilor Publice cu Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică", ]]> 06.02.2020 09:28 Comunicat privind monitorizarea mediului concurențial pe piața produselor petroliere <![CDATA[Comunicat privind monitorizarea mediului concurențial pe piața produselor petroliere // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6814&t=/Presa/Noutati/Comunicat-privind-monitorizarea-mediului-concurential-pe-piata-produselor-petroliere/ În contextul modificărilor prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, și prevederilor Legii Concurenței 183/2012, aplicînd legislaţia concurenţială asupra tuturor relaţiilor din economia naţională ce cad sub incidenţa prezentei legi", Consiliul Concurenței comunică următoarele.]]> 05.02.2020 14:42 Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea unor active a companiei "Cvin Com" SRL de către CIC "Fidesco" SRL <![CDATA[Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea unor active a companiei "Cvin Com" SRL de către CIC "Fidesco" SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6815&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-preluarea-unor-active-a-companiei-Cvin-Com-SRL-de-catre-CIC-Fidesco-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce se referă la preluarea unor active, care aparțin companiei "Cvin Com"SRL de către CIC "Fidesco" SRL. Întreprinderile implicate în operațiunea notificată sunt CIC "Fidesco" SRL și "Cvin Com" SRL. Ambele întreprinderi își desfășoară ]]> 05.02.2020 14:15 Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra "BPAY" S.R.L de către "FLY ONE" S.R.L <![CDATA[Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra "BPAY" S.R.L de către "FLY ONE" S.R.L // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6812&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Operatiunea-de-concentrare-economica-ce-urmeaza-a-se-realiza-prin-preluarea-controlului-asupra-BPAY-SRL-de-catre-FLY-ONE-SRL/ Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra „BPAY" S.R.L. de către „FLY ONE" S.R.L. Întreprinderile implicate în operațiunea notificată sunt S.R.L. „FLY ONE" care activează în domeniul transporturilor aeriene de pasageri/mărfuri și ]]> 30.01.2020 15:47 Seminarul internațional regional OECD 2020 <![CDATA[Seminarul internațional regional OECD 2020 // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6808&t=/Presa/Noutati/Seminarul-international-regional-OECD-2020/ Consiliul Concurenței al Republicii Moldova a fost selectat, în premieră, în calitate de instituție gazdă al seminarului internațional regional în 2020, sub egida  Centrului Regional de Concurență din Budapesta, Ungaria (RCC OECD-GVH). În urma procesului de selectare al autorității de concurență ]]> 28.01.2020 10:14 Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Sika România” SRL <![CDATA[Analiza operațiunii de concentrare economică notificată de întreprinderea ”Sika România” SRL // Transparenţa decizională]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=6802&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Analiza-operatiunii-de-concentrare-economica-notificata-de-intreprinderea-Sika-Romania-SRL/ Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către "Sika România" SRL ce să referă la preluarea controlului asupra întreprinderii "Adeplast" SA. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică notificată sunt întreprinderi înregistrate conform legislației României, produsele părților implicate sunt prezente pe ]]> 10.01.2020 11:31 Cel de-al VI-a Raport privind ajutoarele de stat prezentat în Parlament și Guvern <![CDATA[Cel de-al VI-a Raport privind ajutoarele de stat prezentat în Parlament și Guvern // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6797&t=/Presa/Noutati/Cel-de-al-VI-a-Raport-privind-ajutoarele-de-stat-prezentat-in-Parlament-i-Guvern/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VI-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul dat a fost elaborat în conformitate cu informația ]]> 20.12.2019 09:42 Raport privind ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2018 <![CDATA[Raport privind ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2018 // Rapoarte ajutor de stat]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=51&id=6796&t=/Transparenta/Rapoarte/Rapoarte-ajutor-de-stat/Raport-privind-ajutoarelor-de-stat-acordate-in-Republica-Moldova-pentru-anul-2018/ Consiliul Concurenței a elaborat cel de-al VI-a Raport privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Raportul dat a fost elaborat în conformitate cu informația ]]> 20.12.2019 09:34 Workshop dedicat regulilor și practicilor concurențiale în sectorul energetic <![CDATA[Workshop dedicat regulilor și practicilor concurențiale în sectorul energetic // Noutaţi]]> https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6795&t=/Presa/Noutati/Workshop-dedicat-regulilor-i-practicilor-concurentiale-in-sectorul-energetic/ În perioada 10 - 12 decembrie 2019, reprezentanții Consiliului Concurenței al Republicii Moldova, au participat la Seminarul organizat de Centrul Regional de Concurență OCDE în parteneriat cu Autoritatea pentru Concurență din Ungaria (GVH), la Budapesta (Ungaria), cu genericul: „Reguli și ]]> 20.12.2019 08:49