print
13 miliarde de euro: amendă pentru Apple, care a încălcat normele europene ale concurenţei
01.09.2016
2841 Accesări Comisia Europeană ,

Ajutoare de stat: Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale ilegale în valoare de până la 13 miliarde EUR

Bruxelles, 30 august 2016

Comisia Europeană a ajuns la concluzia că Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale necuvenite în valoare de până la 13 miliarde EUR. Acest lucru este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat deoarece permite Apple să plătească impozite substanțial mai mici decât alte întreprinderi. Acum, Irlanda trebuie să recupereze ajutoarele ilegale.

Comisarul Margrethe Vestager, care se ocupă de politica în domeniul concurenței, a declarat:„Statele membre nu pot acorda avantaje fiscale anumitor societăți - acest lucru este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat. Investigația Comisiei a ajuns la concluzia că Irlanda a acordat Apple avantaje fiscale ilegale, care au permis acestei societăți să plătească impozite substanțial mai mici decât alte întreprinderi pe o perioadă de mulți ani. De fapt, acest tratament selectiv a permis Apple să beneficieze de o rată efectivă de impozitare de numai 1 procent pe profiturile sale europene în 2003, care a scăzut la 0,005 procente în 2014."

După o investigație aprofundată privind ajutoarele de stat lansată în iunie 2014, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că cele două decizii fiscale emise de Irlanda privind Apple au redus în mod semnificativ și artificial impozitul plătit de Apple în Irlanda din 1991. Prin aceste decizii s-a aprobat o metodă de determinare a profitului impozabil pentru două societăți din grupul Apple înregistrate în Irlanda (Apple Sales International și Apple Operations Europe) care nu corespundea realității economice: aproape toate profiturile din vânzări înregistrate de către cele două societăți erau atribuite, la nivel intern, unui „sediu principal". Evaluarea Comisiei a arătat că acest „sediu principal" a existat numai pe hârtie și nu ar fi putut genera asemenea profituri. Aceste profituri repartizate „sediului principal" nu erau supuse impozitării în nicio țară, în temeiul unor dispoziții specifice ale legislației fiscale irlandeze care nu mai sunt în vigoare. Ca o consecință a metodei de repartizare aprobate prin deciziile fiscale, Apple a plătit numai o rată efectivă de impozitare care a scăzut de la 1% în 2003 la 0,005 % în 2014 pe profiturile obținute de Apple Sales International.

Acest tratament fiscal selectiv acordat Apple în Irlanda este ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat deoarece oferă Apple un avantaj semnificativ față de alte întreprinderi care sunt supuse acelorași norme fiscale naționale. Comisia poate dispune recuperarea ajutoarelor de stat ilegale pe o perioadă de zece ani anterioară primei sale cereri de informații din 2013. Acum, Irlanda trebuie să recupereze de la Apple impozitele neplătite în această țară pentru anii 2003-2014 care reprezintă o sumă de până la 13 miliarde EUR, la care se adaugă dobânzi.

În fapt, tratamentul fiscal din Irlanda a permis Apple să evite impozitarea cu privire la aproape toate profiturile realizate din vânzările de produse Apple pe întreaga piață unică a UE. Acest fapt se datorează deciziei societății Apple de a înregistra toate vânzările în Irlanda mai degrabă decât în țările în care au fost vândute produsele. Totuși, această structură este în afara sferei de competență a controlului ajutoarelor de stat acordate în UE. Dacă alte țări ar cere Apple să plătească mai mult impozit pe profitul celor două societăți în aceeași perioadă în temeiul normelor lor de impozitare naționale, acest lucru ar reduce suma care trebuie recuperată de Irlanda.
 

Structura de impozitare a societății Apple în Europa

Apple Sales International și Apple Operations Europe sunt două societăți înregistrate în Irlanda care sunt deținute în totalitate de grupul Apple, fiind controlate în ultimă instanță de societatea-mamă americană, Apple Inc. Acestea dețin drepturile de utilizare a proprietății intelectuale a societății Apple pentru vânzarea și fabricarea produselor Apple în afara Americii de Nord și de Sud în cadrul unui „acord de partajare a costurilor" cu Apple Inc. În temeiul acestui acord, Apple Sales International și Apple Operations Europe fac plăți anuale către Apple în SUA pentru a finanța activitățile de cercetare și dezvoltare efectuate în Statele Unite ale Americii în numele societăților irlandeze. Aceste plăți s-au ridicat la aproximativ 2 miliarde USD în 2011 și au crescut în mod semnificativ în 2014. Cheltuielile respective, suportate în principal de Apple Sales International, au contribuit la finanțarea a mai mult de jumătate din toate activitățile de cercetare desfășurate de către grupul Apple în SUA pentru a-și dezvolta proprietatea intelectuală la nivel mondial. Aceste cheltuieli sunt deduse din profiturile înregistrate de Apple Sales International și Apple Operations Europe în Irlanda în fiecare an, în conformitate cu normele aplicabile.

Profiturile impozabile ale Apple Sales International și Apple Operations Europe în Irlanda sunt stabilite printr-o decizie fiscală emisă de Irlanda în 1991, care a fost înlocuită, în 2007, de o a doua decizie fiscală similară. Această decizie fiscală a fost reziliată la momentul în care Apple Sales International și Apple Operations Europe și-au modificat structurile în 2015.

Apple Sales International

Apple Sales International se ocupă cu achiziționarea de produse Apple de la producătorii de echipamente din întreaga lume și de vânzarea acestor produse în Europa (precum și în Orientul Mijlociu, Africa și India). Apple își instituie operațiunile de vânzare în Europa în așa fel încât clienții cumpără, prin contract, produse de la Apple Sales International din Irlanda, și nu de la magazinele care vând efectiv clienților produsele respective. În acest mod, întreprinderea Apple a înregistrat direct în Irlanda toate vânzările și profiturile rezultate din aceste vânzări.

Cele două decizii fiscale emise de Irlanda vizau repartizarea internă a acestor profituri în cadrul Apple Sales International (mai degrabă decât structura mai amplă a operațiunilor de vânzare a întreprinderii Apple în Europa). Mai concret, deciziile au aprobat separarea profiturilor în scopuri fiscale în Irlanda: conform metodei convenite, cea mai mare parte a profiturilor erau repartizate în afara Irlandei, unui „sediu principal" din cadrul Apple Sales International. Acest „sediu principal" nu era stabilit în nicio țară și nu avea niciun angajat sau birouri proprii. Activitățile sale au constat exclusiv din reuniuni ocazionale ale consiliului de administrație. Numai o parte din profiturile Apple Sales International au fost repartizate filialei sale irlandeze și au făcut obiectul impozitării în Irlanda. În rest, marea majoritate a profiturilor au fost repartizate „sediului principal", unde au rămas neimpozitate.

Prin urmare, doar un mic procent din profiturile realizate de Apple Sales International au fost impozitate în Irlanda, iar restul nu au fost impozitate nicăieri. De exemplu, în 2011 (conform statisticilor puse la dispoziție cu ocazia audierilor publice din Senatul american), Apple Sales International a înregistrat profituri de 22 miliarde USD (circa 16 miliarde EUR), însă în conformitate cu dispozițiile deciziei fiscale numai aproximativ 50 de milioane EUR erau considerate ca fiind impozitabile în Irlanda, ceea ce înseamnă că au rămas neimpozitate profituri în valoare de 15,95 miliarde EUR. Prin urmare, Apple Sales International a plătit mai puțin de 10 milioane EUR sub formă de impozit pe profit în Irlanda în 2011, adică o rată de impozitare efectivă de aproximativ 0,05 % pe profiturile totale anuale obținute. În anii următori, profiturile înregistrate ale Apple Sales International au continuat să crească, dar nu și profiturile considerate impozabile în Irlanda în conformitate cu decizia fiscală. Astfel, această rată efectivă de impozitare a continuat să scadă ajungând la doar 0,005 % în 2014.

Apple Operations Europe

În temeiul acelorași două decizii fiscale din 1991 și 2007, Apple Operations Europe a beneficiat de un regim fiscal similar pe parcursul aceleiași perioade de timp. Societatea era responsabilă de fabricarea anumitor linii de calculatoare pentru grupul Apple. Majoritatea profiturilor realizate de această societate au fost, de asemenea, repartizate pe plan intern „sediului principal" și nu au fost impozitate nicăieri.

 

Evaluarea Comisiei

Deciziile fiscale sunt, în sine, perfect legale. Acestea reprezintă scrisori de confort emise de autoritățile fiscale pentru a oferi unei societăți claritate cu privire la modalitatea în care se va calcula impozitul său pe profit sau cu privire la recursul la dispoziții specifice de impozitare.

Rolul controlului ajutoarelor de stat acordate în UE este de a garanta că statele membre nu acordă anumitor societăți un tratament fiscal mai bun decât altora, fie prin intermediul deciziilor fiscale, fie în alt mod. Mai exact, repartizarea profiturilor între societăți aparținând unui grup corporativ, precum și între diferite părți ale aceleiași societăți, trebuie să se facă într-un mod care să reflecte realitatea economică. Aceasta înseamnă că repartizarea ar trebui realizată în conformitate cu acordurile care se stabilesc în condiții comerciale între întreprinderi independente (așa-numitul „principiu al deplinei concurențe").

În special, investigația Comisiei cu privire la ajutorul de stat a vizat două decizii fiscale consecutive emise de Irlanda, prin care s-a aprobat o metodă de repartizare internă a profiturilor în cadrul Apple Sales International și Apple Operations Europe, două întreprinderi înregistrate în Irlanda. Investigația a evaluat dacă această metodă aprobată de calcul al profitului impozabil al fiecărei societăți din Irlanda a acordat Apple un avantaj necuvenit care este ilegal în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Investigația Comisiei a arătat că deciziile fiscale emise de Irlanda au aprobat o repartizare internă artificială a profiturilor în cadrul Apple Sales International și Apple Operations Europe, care nu are nicio justificare factuală sau economică. Ca o consecință a deciziilor fiscale, majoritatea profiturilor din vânzări ale Apple Sales International au fost repartizate „sediului principal", deși acest „sediu principal" nu avea nicio capacitate de exploatare pentru tratarea și gestionarea sectorului de distribuție, sau pentru orice altă activitate de fond în acest sens. Numai filiala irlandeză a societății Apple Sales International avea capacitatea de a genera venituri din activități comerciale, și anume din distribuirea produselor Apple. Prin urmare, profiturile din vânzări ale Apple Sales International ar fi trebuit să fie înregistrate la nivelul filialei irlandeze și impozitate în Irlanda.

„Sediul principal " nu avea nici angajați, nici birouri proprii. Singurele activități care pot fi asociate cu „sediul principal" sunt deciziile cu o sferă de acțiune limitată luate de directorii săi (dintre care mulți, în același timp, lucrează cu normă întreagă ca personal de conducere al Apple Inc.) privind distribuirea dividendelor, acordurile administrative și gestiunea trezoreriei. Aceste activități au generat profituri sub formă de dobânzi, care, pe baza evaluării Comisiei, sunt singurele profituri care pot fi atribuite „sediului principal".

În mod similar, numai filiala irlandeză a societății Apple Operations Europe avea capacitatea de a genera venituri din activități comerciale, și anume din producerea anumitor linii de calculatoare pentru grupul Apple. Prin urmare, profiturile din vânzări ale Apple Operations Europe ar fi trebuit să fie înregistrate la nivelul filialei irlandeze și impozitate în Irlanda.

Având în vedere aceste aspecte, Comisia a concluzionat că deciziile fiscale emise de Irlanda au aprobat o repartizare artificială a profiturilor din vânzări ale Apple Sales International și Apple Operations Europe către propriul „sediul principal" și în acest caz nu erau impozitate. În consecință, deciziile fiscale au permis Apple să plătească impozite substanțial mai mici decât alte societăți, fapt ilegal din perspectiva normelor UE privind ajutoarele de stat.

Decizia în cauză nu pune sub semnul întrebării sistemul fiscal general al Irlandei, nici rata impozitului pe profit aplicată de această țară.

În plus, structura de impozitare a societății Apple în Europa ca atare și dacă profiturile ar fi putut fi înregistrate în țările în care au avut loc efectiv vânzările nu sunt aspecte reglementate de normele UE privind ajutoarele de stat. În cazul în care profiturile au fost înregistrate în alte țări, acest lucru ar putea să afecteze totuși cuantumul recuperării de către Irlanda (a se vedea mai multe detalii mai jos).

picture EN

The infographic is available in high resolution here.

 

Recuperarea

În principiu, normele UE privind ajutoarele de stat impun recuperarea ajutoarelor de stat incompatibile, în scopul de a se elimina denaturarea concurenței create de ajutor. În temeiul normelor UE privind ajutorul de stat nu există amenzi, iar recuperarea nu sancționează societatea în chestiune, ci se restaurează pur și simplu tratamentul echitabil cu alte societăți.

Comisia a stabilit, în decizia sa, metodologia de calcul al valorii avantajului concurențial necuvenit de care a beneficiat Apple. În special, Irlanda trebuie să repartizeze fiecărei filiale toate profiturile din vânzări repartizate anterior în mod indirect „sediului principal" al Apple Sales International și Apple Operations Europe și, respectiv, să aplice acestor profituri realocate impozitul normal pe profit în Irlanda. Decizia nu solicită realocarea niciunui venit din dobânzi al celor două societăți care poate fi asociat activităților „sediului principal".

Comisia poate dispune doar recuperarea ajutoarelor de stat ilegale pentru perioada de zece ani anterioară primei sale cereri de informații pe care a transmis-o în această privință în 2013. Prin urmare, Irlanda trebuie să recupereze de la Apple impozitele neplătite pentru perioada începând cu 2003, în valoare de până la 13 miliarde EUR, la care se adaugă dobânzi. Aproximativ 50 de milioane EUR reprezentând impozite neplătite sunt legate de repartizarea nejustificată a profiturilor către „sediul principal" al Apple Operations Europe. Restul sumei se explică prin alocarea nejustificată a profiturilor către „sediul principal" al Apple Sales International. Perioada de recuperare se oprește în 2014, deoarece Apple și-a schimbat structura în Irlanda începând cu 2015 și decizia din 2007 nu se mai aplică.

Cuantumul impozitelor neplătite care trebuie recuperate de autoritățile irlandeze s-ar reduce dacă alte țări ar solicita Apple să plătească mai multe impozite pe profitul înregistrat de Apple Sales International și Apple Operations Europe pentru perioada respectivă. Aceasta ar trebui să fie situația dacă s-ar lua în considerare, având în vedere informațiile dezvăluite prin intermediul investigației Comisiei, că riscurile comerciale, vânzările și alte activități ale Apple ar fi trebuit să fie înregistrate în jurisdicțiile lor. Explicația acestui lucru este aceea că profiturile impozabile ale Apple Sales International din Irlanda s-ar reduce în cazul în care profiturile ar fi înregistrate și impozitate în alte țări, în loc ca acestea să fie înregistrate în Irlanda.

Cuantumul impozitelor neplătite care trebuie recuperate de autoritățile irlandeze s-ar reduce și dacă autoritățile SUA ar solicita Apple să plătească sume mai mari de bani societății-mamă americane pentru această perioadă în scopul de a finanța activitățile de cercetare și dezvoltare. Acestea sunt efectuate de Apple în SUA în numele Apple Sales International și Apple Operations Europe, pentru care cele două întreprinderi fac deja plăți anuale.

În fine, toate deciziile Comisiei fac obiectul unui control exercitat de instanțele Uniunii. În cazul în care un stat membru decide să conteste o decizie a Comisiei, acesta tot trebuie să recupereze ajutorul de stat ilegal, dar ar putea, de exemplu, să plaseze suma recuperată într-un cont de garanție în așteptarea rezultatului procedurilor judiciare din UE.

 

Context

Din iunie 2013, Comisia a început să investigheze practicile statelor membre în materie de decizii fiscale. În decembrie 2014, Comisia a trimis tuturor statelor membre o cerere de informații în acest sens. În luna octombrie 2015, Comisia a ajuns la concluzia că Luxemburgul și Țările de Jos au acordat avantaje fiscale selective întreprinderilor Fiat și, respectiv, Starbucks. În luna ianuarie 2016, Comisia a ajuns la concluzia că avantajele fiscale selective acordate de Belgia unui număr de cel puțin 35 de societăți multinaționale, în principal din UE, în temeiul sistemului său fiscal aplicabil „profitului excedentar", sunt ilegale în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat. Comisia are în curs, de asemenea, două investigații aprofundate legate de preocupări privind faptul că unele decizii fiscale ar fi putut da naștere unor probleme legate de ajutoare de stat în Luxemburg, în ceea ce privește Amazon și McDonald's.

Această Comisie a urmărit o strategie mai ambițioasă către o impozitare echitabilă și o mai mare transparență și recent am constatat progrese majore. În urma propunerilor noastre privind transparența fiscală din martie 2015, statele membre au ajuns la un acord politic în octombrie 2015 cu privire la schimbul automat de informații privind deciziile fiscale. Această legislație va contribui la creșterea semnificativă a gradului de transparență și la descurajarea recurgerii la decizii fiscale ca instrument pentru abuzuri fiscale. În iunie 2015, am prezentat planul nostru de acțiune pentru o impozitare echitabilă și eficientă: o serie de inițiative care vizează să transforme sistemul de impozitare a întreprinderilor din UE într-unul mai echitabil și mai eficient. Printre acțiunile-cheie se numără cadrul pentru asigurarea unei impozitări efective acolo unde sunt generate profiturile, precum și o strategie de relansare a bazei fiscale consolidate comune a societăților pentru care se intenționează prezentarea unei noi propuneri mai târziu în cursul acestui an. La data de 27 ianuarie a acestui an, Comisia a lansat un nou pachet de inițiative pentru combaterea evaziunii fiscale în UE și în întreaga lume. Ca o consecință directă, statele membre au convenit deja să combată lacunele cele mai răspândite din legislațiile naționale care permit evaziunea fiscală și să își extindă schimbul automat de informații la o raportare defalcată pe țări a informațiilor financiare cu impact fiscal privind societățile multinaționale. Se află, de asemenea, în discuție o propunere de a se pune la dispoziția publicului o parte din aceste informații. Toate eforturile noastre se bazează pe principiul simplu că toate societățile, indiferent dacă sunt mari sau mici, trebuie să plătească impozitele în țara în care generează profit.

Versiunea neconfidențială a deciziilor va fi disponibilă, cu numărul de caz SA.38373, în registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul internet al DG Concurență de îndată ce vor fi tratate eventualele aspecte legate de confidențialitate. Portalul Weekly e-News dedicat ajutoarelor de stat conține lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

         Bazat pe cursuri de schimb istorice.

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei