print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. ASR - 30 din 25.07.2023
04.08.2023
754 Accesări

Consiliul Concurenței a examinat notificarea parvenită de la Ministerul Finanțelor, cu privire la acordarea unei măsurii de sprijin sub formă de împrumut cu dobânzi preferenţiale S.A."CET-Nord", în baza Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului ,,Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A.„CET-Nord") - Faza II", cât și a Contractului de recreditare nr. 5 din 29 iunie 2022,, încheiat între Ministerul Finanțelor și S.A. „CET-Nord", pentru prestarea serviciilor de producere, distribuție, furnizare a energiei termice și producerea energiei electrice.

Scopul măsurii de sprijin constă în îmbunătățirea eficienței energetice generale, reducerea consumului de gaz pentru încălzirea spațiului prin intermediul unei gestionări mai bune a agentului termic în clădiri, restabilirea aprovizionării cu apă caldă în rândul consumatorilor din mun. Bălți cât și pentru restructurarea bilanțului contabil pentru rambursarea datoriei istorice pentru gaze naturale.

Ținând cont de faptul că împrumutul acordat de către Ministerul Finanțelor S.A. „CET-Nord" în temeiul Contractului de recreditare nr. 5 din 29 iunie 2022, rezultă din Acordul de împrumut, semnat la Chişinău, în data de 24 decembrie 2021, dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și care are statut de tratat international, măsura de sprijin nu este imputabilă statului și, respectiv, nu constituie ajutor de stat.

În rezultat, s-a constatat că măsura de sprijin notificată nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei