print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. ASR - 03 din 09.02.2023
15.02.2023
1051 Accesări

Consiliul Concurenței a examinat măsurile de sprijin acordate în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 18) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, ce constau în scutiri de TVA la energia electrică importată şi livrată către reţelele de distribuţie sau importată de acestea, cu excepţia serviciilor de transport al energiei electrice importate.


S-a constatat că măsurile de sprijin acordate în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 18) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii nr.139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. 

 

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei