print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. ASS - 18 din 31.03.2022
29.04.2022
343 Accesări

Consiliul Concurenței a examinat notificarea parvenită de la Primăria satului Cuizăuca, raionul Rezina, cu privire la transmiterea în gestiune economică cu titlu gratuit a sistemului de alimentare cu apă potabilă către Î.M. „Cuizăuca".


S-a constatat că măsura de sprijin notificată constituie ajutor de minimis în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Primăria satului Cuizăuca, raionul Rezina, va transmite anual Consiliului Concurenței informații privind ajutorul de minimis în vederea actualizării Registrului ajutorului de stat, conform art. 19 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. 

Copyright © 2022 Consiliului Concurenţei