print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. DCE - 36/20-14 din 13.05.2021
04.08.2021
456 Accesări

Plenul Consiliului Concurenței a autorizat și a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea controlului de către întreprinderea "Povladar" SRL asupra unor active utilizate anterior de întreprinderea "Auto-Internațional" SRL.

Concentrarea economică sa realizat cu încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.


Prin Decizia nr. DCE-36/20-14 din 13.05.2021 Plenul Consiliului Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică și a aplicat întreprinderii "Povladar" SRL amendă în mărime de 86 262,08 lei (optzeci și șase mii două sute șaizeci și doi lei, 8 bani).


Conform prevederilor legislației concurențiale operaţiunile care întrunesc condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin.(1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 urmează a fi notificată la Consiliul Concurenţei înainte de punerea lor în aplicare.

 

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei