print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. DCE – 31/20-24 din 25.06.2021
16.07.2021
566 Accesări

Plenul Consiliului Concurenței a autorizat și a declarat compatibilă cu  mediul concurențial operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea controlului de către  SC „Nelimot-Com" SRL asupra unor active materiale și nemateriale utilizate anterior de către SC ,,Procarton Grup" SRL.

Concentrarea economică sa realizat cu încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Prin Decizia nr. DCE - 31/20-24 din 25.06.2021 Plenul Consiliului Concurenței a autorizat operațiunea de concentrare economică și a aplicat întreprinderii ,,Nelimot-Com" SRL amendă în mărime de 83 855,22 lei (optzeci și trei mii opt sute cinzeci și cinci lei, 22 bani).

Conform prevederilor legislației concurențiale operaţiunile care întrunesc condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 trebuie obligatoriu notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare a acestora.

 

 

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei