print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. AAP- 33/19-29 din 25.06.2021
14.07.2021
573 Accesări

La data de 31.05.2019, în adresa Consiliului Concurenței a parvenit plângerea din partea „Imunotehnomed" SRL, înregistrată cu nr. 1802, prin care sunt reclamate acțiunile anticoncurențiale ale IMPS Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, cu referire procedurile de achiziție publică, ce au drept obiect achiziționarea de reagenți pentru PCR (reacție de polimerizare în lanț) din data de 15.03.2019 și, respectiv, 06.05.2019, fiind dispusă inițierea investigației referitor la semnele încălcării art. 12 (1) lit. a) și b) din Legea concurenței de către IMSP CRDM.

Obiect al investigației, conform Dispoziției de inițiere nr. 33 din 04.07.2019, îl constituie acțiunile IMSP CRDM de includere în documentația procedurilor de achiziție publică nr. MD-1549369337609 din 15.03.2019 și nr. MD- 1554267879473 din 06.05.2019 a specificațiilor tehnice concrete a reagenților pentru Reacție de Polimelizare în lanț ce urmează a fi achiziționați.

Reieșind din actele și faptele elucidate în cadrul investigației, inclusiv și a faptului că  laboratoarele acreditate operează în baza propriilor proceduri operaționale standard elaborate conform protocoalelor și aprobate în acest laborator/instituție, care necesită utilizarea reactivelor de anumită calitate, de regulă garantată de un anumit producător pentru asigurarea calității rezultatului final, Consiliul Concurenței prin Decizia nr. AAP-33/19-29 din 25.06.2021 a decis încetarea investigației deoarece nu se atestă lipsa elementelor constitutive ale faptei prevăzute de art. 12 din Legea concurenței și nu se atestă prezența efectului acțiunii IMSP CRDM asupra mediului concurențial pe piața investigată. 

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei