print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. AAP-32/19-21 din 09.06.2021
09.07.2021
387 Accesări

La data de 04.07.2019, Plenul Consiliului Concurenței, în baza plângerii parvenite de la SRL „Tetis International Co" precum și în baza informațiilor acumulate în perioada examinării preliminare, a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării art.12 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către Direcția Principală a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale UTA Găgăuzia.

Obiect al investigației, conform Dispoziției de inițiere nr.32 din 04.07.2019, îl constituie acțiunile Direcției Principale a Sănătății și Protecției Sociale UTA Găgăuzia de includere în documentația procedurii de achiziție publică MD-1551260896756 din 28.02.2019 a restricțiilor privind specificațiile tehnice ale amestecurilor lactate uscate destinate alimentației copiilor.

În urma efectuării investigației s-a constatat că stabilirea interdicției uleiului de palmier în specificațiile tehnice a procedurii de achiziție publică vizate, de către autoritatea contractantă nu a restrâns concurența dintre operatorii economici, respectiv nu a limitat careva drepturi de procurare sau comercializare a produselor reclamantului în sensul art.12 din Legea concurenței.

Oportunitatea achiziționării unor bunuri de o anumită performanță, precum și caracteristicile tehnice impuse pentru aceasta sunt stabilite de fiecare autoritate în parte, în funcție de necesitățile obiective ale acesteia. Indicarea condiției ca produsele să nu conțină ulei de palmier sau derivați ai acestuia reprezintă o condiție pentru asigurarea calității și, indispensabil, menită să asigure sănătatea copiilor.

Reieșind din actele și faptele elucidate în cadrul investigației, Consiliul Concurenței, prin Decizia nr. AAP-32/19-21 din 09.06.2021 a decis încetarea investigației pe motiv că pe parcursul investigației nu au fost descoperite probe suficiente pentru constatarea încălcării prevederilor art. 12 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, care ar justifica aplicarea unor măsuri corective 

 

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei