print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. AAP-31/18-22 din 09.06.2021
08.07.2021
409 Accesări

La data de 12.06.2018, în adresa Consiliului Concurenţei a parvenit plângerea SRL „Moldan Service" cu nr. 2227, în care au fost reclamate presupusele acțiuni anticoncurențiale ale IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, cu referire la procedura de achiziție publică a serviciilor de schimbare a tubului X ray-MX135 ct Venus ESR-RoHS Compliant green Tube pentru echipamentul medical „Optima NM/CT 640", fiind dispusă inițierea investigației referitor la semnele încălcării art. 12 din Legea concurenței de către IMSP CRDM.

Obiect al investigației, conform Dispoziției de inițiere nr. 31 din 05.07.2018, îl constituie acțiunile IMSP Centrului Republican de Diagnosticare Medicală de includere în documentația procedurii de achiziție publică nr. 18/01244 din 03.04.2018  a specificațiilor tehnice concrete a bunurilor și serviciilor ce urmează a fi achiziționate.

Reieșind din actele și faptele elucidate în cadrul investigației, inclusiv și a faptului că SRL „Intermed Service" nu este distribuitor exclusiv al produselor GE Healtcare, Consiliul Concurenței prin Decizia nr. AAP-31/18-22 din 09.06.2021 a decis încetarea investigației deoarece nu au fost întrunite cumulativ elementele constitutive ale faptei prevăzute de art. 12 din Legea concurenței, și nu se atestă prezența efectului acțiunii autorității contractante asupra mediului concurențial pe piața investigată.

 

 

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei