print
Decizia Plenului Consiliului Concurențe nr.ASR-63 din 27.11.2020
14.12.2020
1943 Accesări

Consiliul Concurenței a examinat măsurile de sprijin privind scutirile aplicate la importul de autovehicule de la pozițiile tarifare 8702 și 8704, cu termen de exploatare de până la 7 ani.

S-a constatat următoarele:

- Măsurile de sprijin sus menționate, acordate în baza prevederilor pct.2 al notei la anexa nr.1 al Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, din data de 01.01.2015 nu mai sunt aplicabile, ca urmare a încetării efectului actului normativ ce a stat la baza acestuia.

-  Măsurile de sprijin sub formă de scutiri de la plata taxei vamale aplicate în baza pct.7 al anexei la Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor ce prevede reguli generale de aplicare a taxei vamale la importul autovehiculelor specificate la pozițiile tarifare 8702 și 8704, cu termen de exploatare de până la 7 ani inclusiv, acordate în baza prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012.

-  Măsurile de sprijin acordate sub formă de scutiri de la plata taxei vamale aplicate în baza pct.7 al anexei la Legea nr. 172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor ce prevede reguli generale de aplicare a taxei vamale la importul autovehiculelor specificate la pozițiile tarifare 8702 și 8704, cu termen de exploatare de până la 7 ani inclusiv, din țările cu care Republica Moldova nu are încheiat un tratat internațional, constituie schemă de ajutor de minimis 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei