print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. ASR-62 din 27.11.2020
14.12.2020
2002 Accesări

Consiliul Concurenței a examinat măsurile de sprijin acordate, în temeiul art. 103 alin.(1) pct. 4) al Codului fiscal al Republicii Moldova, sub formă de scutire de T.V.A., fără drept de deducere, a instituţiilor preşcolare, sanatoriilor şi altor obiecte cu destinaţie social-culturală şi de locuit, precum şi drumurile, reţelele şi substaţiile electrice, reţelele de gaz, sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare, sistemele centralizate de alimentare cu energie termică, instalaţiile pentru extragerea apelor subterane şi alte obiecte similare transferate gratuit autorităţilor publice (sau, în baza deciziei lor, întreprinderilor specializate care folosesc şi exploatează obiectele respective conform destinaţiei), precum şi cele transmise întreprinderilor, organizaţiilor şi instituţiilor de către autorităţile publice; proprietatea de stat transferată gratuit, la decizia autorităţilor publice, de la bilanţul unei întreprinderi de stat la bilanţul altei întreprinderi de stat sau de la bilanţul unei întreprinderi municipale la bilanţul altei întreprinderi municipale; lucrările de expertiză tehnică, de prospecţiuni, de proiectare, de construcţie şi de restaurare, cu atragerea mijloacelor băneşti donate de către persoane fizice şi juridice, la obiectele incluse în lista aprobată de Parlament.

 

S-a constatat faptul că măsurile de sprijin nominalizate, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 al Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei