print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței Nr. DA – 101 din 19.12.2019
19.12.2019
1933 Accesări

 La 29 octombrie 2019, Consiliul Concurenței a recepționat cererea „Lisnic Grup" SRL nr. 08/19 prin care  a fost solicitată poziția asupra existenței semnelor încălcării art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare STI al MAI). Reclamantul a invocat că prin acţiunile/ inacţiunile STI al MAI au fost stabilite condiţii discriminatorii pentru participanţi în cadrul procedurii de achiziții 17/04037 din 28.11.2017 (repetată și anulată) organizată de Serviciul Tehnologii Informaționale al Ministerului Afacerilor Interne. În rezultatul examinării materialelor a fost constatat faptul că participarea în cadrul procedurilor de achiziții publice constituie un drept al întreprinderii, iar riscurile aferente participării sunt puse pe seama participantului și nu pot fi invocate autorității contractante. La caz, se menționează că participarea întreprinderilor în cadrul licitației nr. 17/04037 nu a fost condiționată de încheierea unor contracte de împrumut sau unor contracte de credit și nici din invitația de participare nu a reieșit  o asemenea condiție. În aceeași ordine de idei, se reiterează că participarea la licitație nu presupune în mod automat faptul că ofertantul va fi desemnat câștigătorul licitației.

Astfel, prin Decizia nr. 101 din 19.12.2019 a fost respinsă plângerea „Lisnic Grup" SRL din 29.10.2019 în legătură cu lipsa temeiurilor rezonabile pentru a suspecta încălcarea Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012. 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei