print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD – 52 din 07.12.2016
29.12.2016
2449 Accesări

Prin Dispoziţia nr. 8 din 29.08.2014, Plenul Consiliului Concurenţei a iniţiat investigația referitor la semnele încălcării art. 11 al Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către Asociaţia „Drepturi de Autor şi Conexe" (AsDAC) prin refuzul de a prezenta Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), conform Protocolului şedinţei din 24.01.2014, informaţii cu referire la cotele ce îi revin din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe valorificate.

În cadrul investigației s-a constatat că obligația AsDAC de a prezenta AGEPI, conform Protocolului comun din 24.01.2014, informaţii cu referire la cotele ce îi revin din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe valorificate, nu rezultă expres din prevederile Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe sau dintr-un angajament asumat în baza unui act juridic.

De asemenea, s-a constatat că organizațiile de gestiune colectivă (OGC) pot determina cotele ce le revin din volumul total al obiectelor drepturilor de autor şi conexe valorificate în mod individual sau în comun cu alte OGC-uri, cât și faptul că  informația cu referire la cote nu este indispensabilă pentru calcularea, acumularea şi repartizarea remuneraţiei cuvenite titularilor drepturilor de autor și/sau conexe.

Astfel, Plenului Consiliului Concurenţei, prin Decizia nr. APD - 52 din 07.12.2016, a dispus încetarea examinării cazului deoarece, pe parcursul desfășurării investigației nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea de către AsDAC a prevederilor art. 11 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni. Totodată, AGEPI va întreprinde acțiuni în vederea elaborării și promovării propunerilor de perfecționare a cadrului normativ din domeniu care va asigura transferul de redevențe către autori pentru utilizarea operelor sau a altor elemente protejate și va informa Consiliul Concurenței cu referire la acest fapt până la sfârșitul trimestrului IV al anului 2017.

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei