print
Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. APD - 38 din 27.07.2016
16.08.2016
2000 Accesări

Prin Dispoziţia Plenului Consiliului Concurenţei nr. 21 din 05.06.2015 a fost inițiată investigația referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 de către ÎS „Poșta Moldovei" prin impunerea unor condiții inechitabile de tranzacționare prin pct. 2.2.5 și 3.3 ale contractului nr. 19/2 din 14.01.2015 încheiat cu SRL „Făclia".

Pe parcursul desfășurării investigației s-a constat că modalitatea de plată în 12 tranşe, luând ca criteriu ediţiile periodice distribuite în luna precedentă/curentă, stabilită în pct. 3.3 al contractului nr. 19/2 din 14.01.2015 încheiat între SRL „Făclia" și ÎS „Poșta Moldovei", este aplicată și de alte întreprinderi care prestează servicii de distribuire prin abonare a edițiilor periodice/vânzare cu amănuntul care nu sunt în poziție dominantă, fapt ce demonstrează că această modalitate de plată este o practică comercială uzuală în cadrul raporturilor juridice dintre distribuitorii de ediții periodice prin abonare și publicațiile periodice, și nu poate fi considerată un abuz de poziție dominantă în sensul Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012.

Totodată, s-a constatat că condiția privind sortarea și împachetarea tirajului de abonare și de vânzare cu amănuntul pe centre de poștă, stabilită în pct. 2.2.5 al contractului nr. 19/2 din 14.01.2015 încheiat între SRL „Făclia" și ÎS „Poșta Moldovei", este aplicată de ÎS „Poșta Moldovei" față de toate publicațiile periodice.

Astfel, Plenul Consiliului Concurenţei prin Decizia nr. APD - 38 din 27.07.2016, a dispus încetarea examinării cazului iniţiat prin Dispoziţia Plenului Consiliului Concurenţei nr. 21 din 05.06.2015, în legătură cu faptul că pe parcursul desfășurării investigației nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea de către ÎS „Poșta Moldovei" a prevederilor art. 11 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni. 

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei