print
RAPORT PRIVIND AJUTOARELE DE STAT ACORDATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA PENTRU ANUL 2014
12.07.2016
6078 Accesări

Consiliul Concurenței a elaborat al doilea Raport al ajutorului de stat acordat în Republica Moldova, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat.

Se remarcă faptul că, la data de 16.08.2013 a intrat în vigoare Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. În conformitate cu art.21 alin.(3) din Legea cu privire la ajutorul de stat, Consiliul Concurenţei întocmeşte un raport anual privind ajutoarele de stat acordate. Raportul dat a fost elaborat în conformitate cu informația prezentată de către furnizorii de ajutor de stat.

Raportul cuprinde o analiză a valorii, structurii şi a tendinţelor înregistrate în perioada 2012-2014 în acordarea ajutoarelor de stat și ajutoarelor de minimis, a cadrului normativ în domeniul ajutorului de stat elaborat și adoptat în perioada de raportare, monitorizarea ajutoarelor de stat autorizate precum și reflectă lansarea Sistemul informațional automatizat "Registrul ajutoarelor de stat".

Prezentul raport reprezintă un instrument statistic destinat asigurării transparenţei în materie de ajutor de stat, oferind astfel informație relevantă autorităților publice centrale și autorităților publice locale pentru elaborarea politicilor în diverse domenii ale economiei naționale și luarea deciziilor privind direcționarea eficientă a resurselor publice disponibile. Totodată, acesta poate constitui o bază informațională pentru diverse cercetări științifice.

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei