print
Anunț privind inițierea elaborării proiectului Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională
13.12.2023
90 Accesări

Consiliul Concurenței, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, anunță despre inițiativa de elaborare a proiectului Regulamentului privind evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională ce urmează a fi aprobat prin hotărârea Plenului Consiliului Concurenței.


În vederea armonizării legislaţiei naţionale din domeniul ajutorului de stat cu legislaţia Uniunii Europene, proiectul are drept scop elaborarea cadrului normativ secundar, necesar pentru implementarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, în partea ce se referă la evaluarea ajutorului de stat pentru dezvoltare regională.


Acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltare regională este justificată de necesitatea susţinerii dezvoltării regionale prin sprijinirea investiţiilor şi a creării de noi locuri de muncă, prin extinderea şi diversificarea activităţilor economice şi prin încurajarea întreprinderilor să înfiinţeze noi entități în aceste regiuni.


Întru asigurarea transparenței și eficientizării procesului de elaborare a proiectului, Consiliul Concurenței solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens.


Propunerile și recomandările părților interesate, cu privire la proiectul menționat, pot fi expediate în adresa Consiliului Concurenței, precum și în format electronic, la adresa: office@competition.md


Propunerile urmează a fi prezentate până la data de 31 decembrie 2023. 

 

Persoana de contact: Valeriu Burlea, tel: 076060182, Șef Direcție, Direcția Ajutor de Stat pentru Dezvoltare Regională. 


 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei