print
Consiliul Concurenței analizează notificarea concentrării economice între întreprinderile ,,Liberopay" S.R.L. și ,,Invitro Diagnostics" S.R.L.
04.12.2023
64 Accesări

Consiliul Concurenței, analizează notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin achiziționarea de către ,,Liberopay" S.R.L. a 50% cote-părți din capitalul social al întreprinderii ,,Invitro Diagnostics" S.R.L.


Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza în conformitate cu prevederile art. 20, alin. (2), lit. b) din Legea concurenței nr. 183/2012 prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic în cadrul întreprinderii ,,Invitro Diagnostics" S.R.L.


Părțile implicate în tranzacție sunt prezente pe piețe diferite. Întreprinderea ,,Liberopay" S.R.L. desfășoară activitatea pe piața serviciilor de consultanță în tehnologia informației, iar întreprinderea ,,Invitro Diagnostics" S.R.L. este prezentă pe piața serviciilor de laborator.


În vederea stabilirii compatibilității concentrării economice cu mediul concurențial normal, Consiliul Concurenței va analiza operațiunea notificată în conformitate cu Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și a Regulamentului privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013.


Consiliul Concurenței este interesat în obținerea observațiilor și punctelor de vedere de la agenții economici terți referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurența.


Observațiile și punctele de vedere pot fi transmise autorității de concurență prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poștă la următoarea adresă: Consiliul Concurentei, etajul 5, strada Alecu Russo 1, mun. Chișinău, Republica Moldova. 


Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei