print
Consiliul Concurenței a sancționat 2 companii pentru participarea la achiziții publice cu oferte trucate
22.04.2024
835 Accesări

Consiliul Concurenței a sancționat întreprinderile „Vigurcom" SRL și „Rapid Link" SRL pentru participarea cu oferte trucate la achiziții publice.


În urma investigației desfășurate de către Consiliul Concurenței, s-a constatat că cele două întreprinderi au participat cu oferte trucate în cadrul procedurii de achiziție publică, organizată în anul 2019 de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care viza achiziționarea lucrărilor de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrările auxiliare la mai multe obiecte publice.


În procesul de pregătire a ofertelor pentru participarea la procedura menționată de achiziție publică, întreprinderile implicate au făcut schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial și au coordonat ofertele de participare, încălcând astfel prevederile legale.


La data de 05.04.2024, Plenul Consiliului Concurenței a emis Decizia nr.  DA-27/20-06, prin care a sancționat companiile „Vigurcom" SRL și „Rapid Link" SRL pentru încălcarea art. 5 din Legea concurenței. Valoarea totală a amenzilor aplicate celor 2 întreprinderi a constituit suma de 1 918 063,52 lei.  


Conform Președintelui Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU: „trucarea ofertelor reprezintă una dintre cele mai grave încălcări ale legislației în domeniul concurenței. Autoritatea națională de concurență va continua monitorizarea în mod constant a achizițiilor publice, având în vedere impactul negativ pe care orice încălcare în acest domeniu îl poate avea asupra întregii societăți. Este esențial să se asigure eficiența în utilizarea resurselor publice în condițiile unui mediu concurențial corect și transparent."


Consiliul Concurenței atrage atenția participanților la achizițiile publice cu privire la riscurile asociate coordonării acțiunilor în pregătirea ofertelor, schimbului de informații și implicării acelorași persoane în procesul de depunere a ofertelor. Aceste practici pot încălca Legea concurenței nr. 183/2012 și pot duce la sancționarea întreprinderilor, conform prevederilor legale, care interzic acordurile și practicile concertate ce restrâng concurența pe piața Republicii Moldova.


 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei