print
Consiliul Concurenței asigură conformitatea implementării legislației în domeniul ajutorului de stat
06.03.2024
365 Accesări

Recent, Consiliul Concurenței a organizat la Ocnița un seminar dedicat implementării Legii cu privire la ajutorul de stat. Evenimentul a reunit furnizorii de ajutoare de stat pentru a discuta prevederile legale specifice, modalitățile de notificare și raportare a ajutorului de stat, noile modificări ale legislației, precum și sancțiunile aplicabile în caz de încălcare a cadrului normativ.


Prin organizarea acestui seminar, Consiliul Concurenței își reiterează transparența și angajamentul său ferm față de conformitatea în domeniul ajutorului de stat. Evenimentul are ca scop informarea și sensibilizarea furnizorilor de ajutoare de stat cu privire la normele și reglementările din domeniu.


Totodată, această instruire face parte din seria de inițiative desfășurate de Consiliul Concurenței în vederea informării reprezentanților autorităților centrale și locale despre normele existente în domeniul ajutorului de stat și întru susținerea angajamentelor asumate în contextul integrării europene.


În acest context, Consiliul Concurenței subliniază importanța respectării prevederilor legislative în domeniul ajutorului de stat și îndeamnă furnizorii de măsuri de sprijin să prezinte informații precise și complete la raportarea și notificarea ajutoarelor de stat, respectând termenele stabilite.


Reamintim că furnizorii de ajutor de stat au obligația să raporteze Consiliului Concurenței până la data de 31 martie 2024 toate măsurile de sprijin acordate pe parcursul anului 2023.


Consiliul Concurenței este autoritatea de concurenţă naţională din Republica Moldova responsabilă de promovarea și menținerea mediului concurențial normal, precum și de prevenirea practicilor anticoncurențiale. Consiliul Concurenței acționează în conformitate cu prevederile Legii concurenței nr. 183/2012, Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 /2012, și promovează un mediu echitabil pentru toți agenții economici.


Pentru detalii: publicrelations@competition.md

Direcția Politici, Protocol și Relații Externe

 

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei