print
NOILE PREVEDERI ALE LEGII CONCURENȚEI – DE AZI ÎN VIGOARE
18.09.2023
2346 Accesări

La data de 18 septembrie 2023, au intrat în vigoare noile prevederi ale Legii concurenței nr 183/2012. Modificarea Legii concurenței nr. 183/2012 a fost realizată în vederea implementării angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova, în contextul obținerii statutului de țară-candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și Programul de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova 2021-2027.

Astfel, întru menținerea și armonizarea cadrului normativ național, în vederea asigurării liberei concurențe pentru întreprinderi, a fost realizat procesul de transpunere la nivel de cadru normativ național a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităților de concurență din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii și privind garantarea funcționării corespunzătoare a pieței interne. 

Scopul ajustării cadrului legal rezidă în asigurarea eficienței instituției și a randamentului maxim în domeniile specifice de activitate ale Consiliului Concurenței.

Totodată, modificarea Legii concurentei nr. 183/2012 este necesară pentru reformarea și asigurarea independenței operaționale a Consiliului Concurenței, inclusiv pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor conferite de lege la investigarea și asigurarea respectării principiilor generale ale dreptului Uniunii Europene în materie de concurență.

Având în vedere scopul de armonizare a legislației naționale cu cadrul normativ al Uniunii Europene și implementarea bunelor practici ale statelor membre ale Uniunii Europene, noua lege vine cu mai multe amendamente, în special se impune interpretarea noțiunilor din lege în conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și alte instrumente de interpretare ale instituțiilor Uniunii Europene.

Noile prevederi ale Legii concurenței nr. 183/2012, vin cu mai multe amendamente referitoare la reglementarea operațiunilor de concentrări economice, în special cu propunerea de majorare a pragurilor de notificare. Astfel, operațiunile de concentrare economică urmează a fi  notificate Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra mondială totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operațiunii, depășește 50.000.000 de lei și există cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 20.000.000 de lei în anul anterior operațiunii.

O altă prevedere importantă ține de acordarea Consiliului Concurenței a dreptului de a-și stabili prioritățile în ceea ce privește cazurile pe care le investighează. Acest lucru îi va permite să se concentreze asupra celor mai semnificative probleme din economia țării.

Au fost puse în acord cu prevederile Directivei (UE) 2019/1, drepturile și obligațiile Consiliului Concurenței în cadrul inspecțiilor. Autoritatea de concurență poate să efectueze inspecțiile necesare la orice întreprindere, asociere de întreprinderi sau autoritate publică. Noile prevederi clarifică regulile de desfășurare a inspecțiilor cu scopul de a asigura obținerea probelor de săvârșire a încălcărilor legislației concurențiale. În plus, noile prevederi permit expres utilizarea diferitor instrumente IT, echipamentelor și programelor specializate pentru identificarea, colectarea și ridicarea informațiilor relevante în timpul inspecțiilor.

O altă modificare va oferi posibilitatea audierii persoanelor la diferite etape de examinare a presupuselor semne de încălcare, inclusiv de la distanță, cu ajutorul dispozitivelor electronice.

Asigurarea independenței Consiliului Concurentei în exercitarea competențelor sale prevăzute de Legea concurenței este absolut necesară pentru aplicarea eficientă a normelor de concurență, așa cum stabilește Directiva (UE) 2019/1. În acest scop, se prevede în mod expres în lege eliminarea oricărei posibile intervenții externe, intervenții politice sau intervenții de orice altă natură, ce ar putea pune sub semnul îndoielii imparțialitatea Consiliului Concurentei în adoptarea deciziilor ce țin de competența sa.

Totodată, prevederile ce au intrat în vigoare includ noile atribuții ale Consiliului Concurenței în materia publicității comerciale, cele de reglementare a traficului feroviar, precum și practicilor comerciale neloiale, stabilite conform prevederilor legislației naționale.

Noile prevederi vor contribui la ridicarea nivelului culturii concurențiale în Republica Moldova. Aceste modificări legislative aduc mai multă claritate și certitudine atât în ceea ce ține de concurența pe piață, promovând astfel un mediu mai echitabil și predictibil pentru întreprinderi, cât și în relațiile între întreprinderi și Consiliul Concurenței, ceea ce trebuie să ridice nivelul de încredere în activitatea autorității de concurență din Republica Moldova.

Aceste modificări nu sunt doar un pas spre alinierea cu normele europene, ci și un instrument important pentru crearea unui mediu de afaceri mai transparent și competitiv, ceea ce poate duce la creșterea investițiilor și a prosperității economice pe termen lung. 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei