print
Armonizarea legislației în domeniul ajutorului de stat la acquis-ul UE discutată în cadrul ședinței lucru, organizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
30.05.2023
722 Accesări

Consiliul Concurenței a prezentat opinia și recomandările sale asupra proiectului lege ce vizează modificarea plafonului ajutorului de minimis, în cadrul ședinței de lucru organizate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în data de 25 mai 2023.


La întrunire au fost prezentate rapoartele privind evaluarea impactului actualelor reglementări în domeniul ajutorului de minimis și analiza macroeconomică a mediului socio-economic și a evoluției/schimbărilor din Republica Moldova din 2018, dar și a obiectivelor de politică economică pentru anul 2030.


In această ordine de idei, Președintele Consiliului Concurenței, Alexei GHERȚESCU, a mulțumit experților ce au realizat studiile nominalizate și s-a expus asupra propunerilor și recomandărilor de modificare a cadrului normativ prezentate.


Totodată, participanții la ședință au fost informați despre proiectul pentru modificarea Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012, elaborat de Consiliul Concurenței, în scopul asigurării punerii în aplicare coerentă a legislației privind ajutoarele de stat și armonizarea acesteia la acquis-ul UE, în contextul implementării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană, precum și angajamentelor trasate în Acordul de Asociere RM - UE și Agenda de Asociere 2021-2027. 


Sursa foto: Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei