print
Audierea Raportului privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021
01.03.2023
2173 Accesări

 

Consiliul Concurenței a prezentat Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 (în continuare - Raport), în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice din data de 01.03.2023.

Raportul cuprinde o analiză a valorii, structurii şi a tendinţelor înregistrate pe parcursul ultimilor 3 ani în acordarea ajutoarelor de stat, ajutoarelor de minimis, măsurilor de sprijin acordate pentru prestarea SIEG, a ajutoarelor oferite în contextul pandemiei COVID-19, principalelor constatări efectuate în cadrul monitorizării ajutoarelor de stat autorizate, precum și reflectă implementarea SIRASM.

Astfel, valoarea ajutorului de stat raportată pentru anul 2021 a fost de 2 564 664 mii lei sau 1.06% din PIB. Potrivit formei de acordare a ajutoarelor de stat, cea mai mare pondere din ajutor a fost raportat sub formă de renunțări la veniturile bugetare fiind de circa 74% din valoarea totală a ajutorului de stat, înregistrând o creștere în raport cu anii precedenți. 

Din perspectiva obiectivelor de acordare a ajutoarelor de stat, cea mai mare pondere a ajutorului de stat a fost orientată spre dezvoltare regională, fiind circa 42% din total.

Potrivit Raportului, direcțiile prioritare în domeniul ajutorului de stat pentru anul 2021 au fost: alinierea schemelor de ajutor de stat existent, reexaminarea de către Ministerul Finanțelor a măsurilor de sprijin acordate sub formă de facilități fiscale prin prisma legislației în domeniul ajutorului de stat, elaborarea și modificarea actelor normative în vigoare conform acquis-ul UE în materie de ajutor de stat, promovarea culturii concurențiale în partea ce ține de ajutor de stat.

Urmare a audierilor, Comisia parlamentară de control al finanțelor publice a recomandat asigurarea a transparenței și eficienței acordării ajutorului de stat, intensificarea eforturilor pentru examinarea notificărilor ajutoarelor de stat depuse și a cazurilor de încălcare a legislației în domeniu.

Raportul privind ajutoarele de stat acordate în Republica Moldova pentru anul 2021 poate fi accesat la următorul link: Raport 

Sursa foto: Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei