print
Seminar de instruire cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II
24.02.2023
919 Accesări

Consiliul Concurenței, la solicitarea Președintelui raionului Ștefan Vodă, dnul Vasile MAXIM, la data de 24.02.2023 a organizat și desfășurat seminarul de instruire cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul I și II, în cadrul campaniei de informare pe domeniul măsurilor de sprijin ce poate constitui ajutor de stat în temeiul Legii 139/2012 cu privire la ajutor de stat.

Totodată, Consiliul Concurenței a reiterat necesitatea aplicării corecte a prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat de către furnizorii măsurilor de sprijin, în partea ce ține de oferirea informațiilor exacte și complete în vederea raportării și notificării ajutoarelor de stat, inclusiv respectarea termenilor de raportare sau notificare la etapa de intenție a măsurilor de sprijin ce pot constitui ajutor de stat.


 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei