print
Continuarea dezvoltării relațiilor de colaborare bilaterală cu Consiliul Concurenței din România
14.12.2022
1236 Accesări

În perioada 5-9 decembrie curent, delegația Consiliului Concurenței din Moldova a participat la un stagiu organizat de către Consiliul Concurenței din România, la București.


Scopul acestei vizite de lucru a fost realizarea unui schimb de experiență practică și împărtășirea cunoștințelor obținute de colegii din România în vederea exercitării eficiente a atribuţiilor stabilite de lege autorității de concurență în conformitate cu standardele și principiile europene și facilitarea parcursului european al Republicii Moldova.


Programul vizitei de lucru a cuprins o gamă largă de aspecte precum sistemul de dezvoltare profesională a personalului, sistemul de integrare a noilor angajați, sistemul de evaluare a performanței individuale cât și a subdiviziunii, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în condiții de criză, metode econometrice utilizate la evaluarea ajutorului de stat, aspecte practice survenite în cursul inspecțiilor inopinate și standardul de probă admis de instanțele de judecată pentru practicile anticoncurențiale interzise de Legea concurenței și acțiunile de concurență interzise de lege etc.  


Prezentările tematice ale colegilor din România au cuprins studii de caz, analize comparative ale cadrului normativ preaderare și postaderare la Uniunea Europeană, provocările întâmpinate, concluziile și propuneri pentru dezvoltarea instituțională a Consiliului Concurenței din Moldova și pentru implementarea celor mai bune practici și principii europene în domeniul concurenței și ajutorului de stat.


Ținând cont de experienţa avansată a Consiliului Concurenţei din România, stagiul de lucru a contribuit, cu siguranţă, la preluarea bunelor practici europene în domeniu în vederea realizării angajamentelor asumate pe componenta de concurență și ajutor de stat atât în contextul Acordului de Asociere RM-UE, cât și celor conturate urmare a recunoașterii perspectivei europene a Republicii Moldova.  

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei