print
S-a dat start consolidării relațiilor de cooperare interinstituțională, în soluționarea carențelor legislative în domeniul acordurilor anticoncurențiale
26.10.2022
239 Accesări

La data de 25 octombrie 2022, reprezentanții Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Serviciului de Informații și Securitate și Consiliului Concurenței s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru.

Evenimentul a fost organizat urmare a inițiativei Consiliului Concurenței de a crea un grup de lucru interinstituțional pentru elaborarea propunerilor de modificare a unor acte legislative în vederea depășirii carențelor existente și soluționării problemelor curente în domeniul combaterii acordurilor anticoncurențiale (carteluri) și sporirii eficienței de cooperare între instituțiile vizate.

Pe parcursul ședinței de constituire au fost abordate subiecte cu referire la: carențele legislative, în special cele ce vizează implementarea și aplicarea  art. 246 și 2461 din Codul Penal, măsurile speciale de investigație pe cauzele legate de încălcarea legislației concurențiale, aspecte legate de caracterul confidențial al informațiilor acumulate și utilizate în cadrul investigațiilor, și alte neclarități în legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Reprezentanții instituțiilor publice prezenți la ședința grupului de lucru au convenit să lucreze în comun la elaborarea propunerilor de îmbunătățire a cadrului legal existent. Cu acest scop, în timp scurt urmează a fi examinate practicile existente de cooperare între autorități de concurență și instituții de ocrotire a normelor de drept, în baza cărora vor fi elaborate propunerile relevante.

Suntem ferm convinși că obiectivele comune stabilite în cadrul grupului de lucru, dar și subiectele de interes comun și acțiunile ce urmnază a fi implementate urmare a celor convenite vor servi drept suport solid pentru diversificarea și dezvoltarea în continuare a relațiilor noastre de colaborare în conformitate cu standardele europene.

 

 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei