print
Implementarea legislației în domeniul ajutorului de stat
19.10.2022
778 Accesări

La data de 19.10.2022, reprezentanții Consiliului Concurenței desfășoară o sesiune de informare privind implementarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru reprezentanții subdiviziunilor Primăriei municipiului Chișinău, a Consiliului municipal Chișinău, a întreprinderilor municipale și altor entități interesate.


În cadrul ședinței, a fost prezentată procedura de notificare și raportare a ajutorului de stat și de acordare a ajutorului de minimis.  Primăria municipiului Chișinău a manifestat un interes sporit față de ajutoarele de stat acordate pentru prestarea serviciului de interes economic general, în acest sens, fiind abordat și un studiu de caz.


Consiliul Concurenței a reiterat necesitatea aplicării corecte a prevederilor legislației în domeniul ajutorului de stat de către furnizorii măsurilor de sprijin, în partea ce ține de oferirea informațiilor exacte și complete în vederea raportării și notificării ajutoarelor de stat, inclusiv respectarea termenilor de raportare sau notificare la etapa de intenție a măsurilor de sprijin ce pot constitui ajutor de stat.


 

Copyright © 2023 Consiliului Concurenţei