print
Examinarea semnelor încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat la acordarea măsurilor de sprijin Întreprinderii municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „Exdrupo"
24.01.2022
117 Accesări

În contextul examinării cazului privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat de către Primăria municipiului Chișinău la acordarea măsurilor de sprijin Întreprinderii municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „Exdrupo" pentru prestarea serviciilor de interes economic general în municipiul Chișinău, Consiliul Concurenței acționează în strictă conformitate cu prevederile Legii concurenței nr.183/2012 și Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139/2012.


Astfel, la data de 05.04.2021, Primăria municipiului Chișinău a notificat prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat" măsuri de sprijin acordate Î.M. Regia exploatare a drumurilor și podurilor „Exdrupo", dar formularul nu conținea informația necesară. După prezentarea deplină a informației, notificarea a devenit efectivă la 16.09.2021. Consiliului Concurenței a publicat la data de 24.09.2021 comunicatul privind examinarea notificării, care poate fi consultat pe pagina oficială web la adresa: https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7247&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-notificarea-parvenita-de-la-Primaria-mun-Chiinau


Plenul Consiliului Concurenţei în urma examinării notificării, materialelor anexate și notei examinatorului, prin Dispoziția nr. 34 din 11.11.2021, în temeiul prevederilor art. 10, alin. (2), lit. c) al Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139/2012, a dispus inițierea procedurii de examinare a cazului privind semnele încălcării legislaţiei din domeniul ajutorului de stat de către Primăria municipiului Chișinău la acordarea măsurilor de sprijin Întreprinderii municipale Regia Exploatare a Drumurilor și Podurilor „Exdrupo".


Comunicatul cu privire la inițierea investigației poate fi consultat pe pagina oficială web la  adresa: https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=40&id=7347&t=/Transparenta/Transparenta-decizionala/Consiliul-Concurentei-examineaza-cazul-privind-semnele-incalcarii-legislatiei-din-domeniul-ajutorului-de-stat-la-acordarea-masurilor-de-sprijin-pentru-prestarea-serviciilor-de-interes-economic-general


La momentul actual, în temeiul prevederilor art. 54 al Legii concurenței nr.183/2012, în scopul realizării investigației menționate, Consiliul Concurenței a solicitat de la părțile implicate prezentarea informațiilor ce ar permite evaluarea compatibilității cu mediul concurențial normal al măsurilor de sprijin notificate.


La finele investigației, Plenul Consiliului Concurenței va adopta o decizie pe caz, care va fi un act administrativ public, pasibil controlului judiciar.

 

 

 

Copyright © 2022 Consiliului Concurenţei