print
Participarea cu oferte trucate în cadrul achizițiilor publice sancționată!
03.10.2019
913 Accesări

Consiliul Concurenței a finalizat investigația inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 32 din 05.07.2018.

În cadrul investigației Consiliului Concurenței a analizat comportamentul întreprinderilor „Sor Build Grup" SRL, „Dumistroy" SRL, „Rodicons" SRL cît și al întreprinderilor „Regal-Rent" SRL și „Valenscor-Design" SRL, participante în cadrul procedurilor de achiziții publice organizate și desfășurate de către Direcția Generală Locativ-Comunală a Consiliului Municipal Chișinău, în perioada 2016-2017.

Participarea în cadrul procedurilor de achiziții publice reprezintă în sine o competiţie între participanţi, care implică asigurarea confidenţialităţii informaţiilor care fac obiectul propriu-zis al competiţiei, respectiv produsele licitate şi preţurile acestora, iar acest lucru se poate asigura atunci când ofertele sunt întocmite în mod individual, de fiecare dintre participanţii la licitaţie.

În acest sens, au fost identificate probe care demonstrează caracterul coordonat al acțiunilor întreprinderilor în vederea participării cu oferte trucate.

Acțiunea de trucare a ofertelor de către întreprinderile „Dumistroy" SRL, „Sor Build Group" SRL și „Rodicons" SRL constituie un acord anticoncurențial orizontal ce îmbracă forma unui cartel dur în sensul art. 7 din Legea concurenței. Potrivit art. 7 alin. (2) din Legea concurenței prin natura cartelurilor dure, ca fiind cele mai grave acorduri anticoncurențiale, se prezumă că acestea, prin obiectul lor, au capacitatea de a împiedica, restrânge sau denatura concurența.

Prin Decizia nr. DA-32/18-67 din 26.09.2019, Plenul Consiliului Concurenței a constat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către întreprinderile „Rodicons" SRL, „Sor Build Group" SRL și „Dumistroy" SRL, prin participarea cu oferte trucate la procedurile de achiziții publice organizate și desfășurate de Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Consiliului Municipal Chișinău, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 341 399,75 lei.

Consiliul Concurenței depune eforturi în vederea identificării practicilor anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. Menționăm că în perioada 2017- 2018, 80 % din Deciziile Plenului Consiliului Concurenței în care a fost constatată încălcarea art. 5 din Legea concurenței au avut ca obiect participarea întreprinderilor cu oferte trucate în cadrul procedurilor de achiziții publice.

Consiliul Concurenței

03.10.2019

 

Copyright © 2020 Consiliului Concurenţei