print
Competition CaFE cu reprezentanții autorităților publice locale dedicat implementării Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat
30.10.2017
1394 Accesări

Eveniment organizat cu susținerea Proiectului UE "Suport pentru Consiliul Concurenței", finanțat din fonduri europene.

O nouă ediție Competition CaFÉ dedicată implementării Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat se desfășoară acum cu participarea  reprezentanților autorităților publice locale din Republica Moldova, Consiliului Concurenței și a Proiectului Uniunii Euroepene "Suport pentru Consiliul Concurenței".

Cu un cuvânt de salut evenimentul este deschis de Viorica CĂRARE, Președintele Consiliului Concurenței.

Ședința este moderată de domnul Veaceslav GUȚUȚUI, Membru al Plenului Consiliului Concurenței, care va prezenta participanților Principalele prevederi ale Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat și va vorbi despre Activități de implementare ale Programului national în domeniul concurenței și ajutorului de stat.

Domnul Valeriu BURLEA, Șef Direcție Ajutor de Stat pentru Dezvoltare Regională a Consiliului Concurenței va prezenta invitaților Implementarea principiilor concurențiale de către APL pe piețele SIEG - lor

Reiterăm că Programul naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 a fost aprobat de Parlament (Legea nr. 169  din  20.07.2017, Monitorul Oficial nr.301-315/533 din 18.08.2017). Obiectivul general al Programului îl reprezintă dezvoltarea mediului concurenţial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurenţă şi monitorizarea eficientă a ajutorului de stat.

Totodată, atenționăm că autorităţile publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile cu funcţii de reglementare şi control, în limitele competenţelor  urmează să identifice bariere anticoncurențiale și acțiuni de înlăturare a acestora, precum și să asigure alinierea schemelor de ajutor de stat în conformitate cu angajamentele ce reies din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Consiliul Concurenței

30 octombrie 2017

Copyright © 2023 Consiliului Concurenţei