print
Implementarea Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat
17.10.2017
3152 Accesări

Chiar acum, are loc cea de-a XVII-a ediție Competition CaFÉ cu reprezentanții autorităților publice centrale și autorităților de reglementare din Republica Moldova, dedicată „Implementării Programului național în domeniul concurenței și ajutorului de stat”.

Cu un cuvânt de salut evenimentul este deschis de Viorica CĂRARE, Președintele Consiliului Concurenței al Republicii Moldova.

Ședința este moderată de domnul Veaceslav GUȚUȚUI, Membru al Plenului Consiliului Concurenței, care va prezenta participanților Principalele prevederi ale Programului și va vorbi despre implementarea Programului, etape și responsabilitățiReprezentanții autorităților publice vor fi invitați să vorbească despre politica concurenţială din perspectiva autorităților publice în contextul implementării Programului.

Amintim că Programul naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat pentru anii 2017-2020 a fost aprobat de Parlament (Legea nr.169 din  20.07.2017, publicat în Monitorul Oficial nr.301-315/533 din 18.08.2017). Obiectivul general al Programului îl reprezintă dezvoltarea mediului concurenţial loial prin deschiderea sectoarelor economice către concurenţă şi monitorizarea eficientă a ajutorului de stat.

Totodată, atenționăm că autorităţile publice centrale de specialitate, autorităţile administraţiei publice locale, autorităţile cu funcţii de reglementare şi control, în limitele competenţelor, urmează să identifice bariere anticoncurențiale și acțiuni de înlăturare ale acestora, precum și să asigure alinierea schemelor de ajutor de stat în conformitate cu angajamentele ce reies din Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.

Eveniment organizat cu susținerea Proiectului UE "Suport pentru Consiliul Concurenței", finanțat din fonduri europene. 

Consiliul Concurenței

 

17 octombrie 2017

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei