print
A fost publicat Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare
02.12.2013
733 Accesări

     La 29 noiembrie 2013 a intrat în vigoare Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.8 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova  nr. 276-280 din 01.11.2013) prin care se aprobă Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

     Regulamentul în cauză este elaborat în vederea implementării Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012 și transpune normele europene aferente ajutorului de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare.

     Regulamentul privind ajutorul pentru cercetare, dezvoltare și inovare transpune normele cu privire la categoriile de beneficiari ai ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare, precum și criterii pentru ajutoarele de stat acordate indirect întreprinderilor prin intermediul organizațiilor din sfera științei și inovării.

     Deasemenea, Regulamentul în cauză prevede criteriile de acordare a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare și inovare, precum: intensitatea ajutorului, costurile eligibile, condițiile de acordare a ajutorului și condițiile care reglementează cumulul ajutorului etc.

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei