print
A fost publicat Regulamentul privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei
05.11.2013
599 Accesări

     La 01 noiembrie 2013 a intrat în vigoare Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenţei nr.12 din 30 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 243-247 din 01.11.2013) prin care se aprobă Regulamentul privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei.

     Regulamentul în cauză este elaborat în vederea implementării Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15.06.2012, transpune normele europene aferente domeniului şi stabileşte cadrul general cu privire la condițiile de acordare, de reglementare a cumulului, de monitorizare a acestei categorii de ajutor de stat, precum și modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat întreprinderilor din sectorul financiar și întreprinderilor din sectorul real al economiei, în contextul perturbării grave a economiei.

Copyright © 2021 Consiliului Concurenţei