print
Consultări publice la modificările Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale
22.04.2024

Consiliul Concurenței, în temeiul art. 32 alin. (3) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, supune consultării publice proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale.


Propunerile și recomandările părților interesate pe marginea proiectului Hotărârii supus consultării publice, pot fi prezentate Consiliului Concurenței până la data de 20.05.2024, la adresa de mail: office@competition.md.


Persoana de contact: Cătălina Balan, Direcția Anticartel, tel: (022) 274-832/ 076060171.


Link: Proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale 

Link: Tabel comparativ a proiectului Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire la modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.14/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale aprobat prin Hotărârea nr. 14 din 30.08.2013 

Link: Nota informativă la proiectul Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței cu privire modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei nr.14/2013 cu privire la aprobarea  Regulamentului privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurențiale 


 

Copyright © 2024 Consiliului Concurenţei