Categorii Categorii

Ion MAXIM, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

     

Ion MAXIM

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

 

INFORMAȚII PERSONALE:

Telefon:

(+373 22) 27-45-65, 27-34-43

Fax :

(+373 22) 27-06-06, 27-37-43

E-mail:

ion.maxim@competition.md

Data nașterii:

10.06.1974

 

 

TITLURI ŞTIINŢIFICE ŞI ŞTIINŢIFICO - DIDACTICE:

2013

Doctor habilitat în economie, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

2007

Conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

2003

Doctor în economie, Academia de Studii Economice din Moldova

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:

2018-prezent

Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei

Vicepreşedinte al Plenului Consiliului Concurenţei

2013-2018

Membru al Plenului Consiliului Concurenţei

2012-2013

Şef, Direcţia juridică, Consiliul Concurenţei

2007 - 2012

Şef, Direcţia juridică, membru al Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei

2002 - 2009

Cercetător ştiinţific, Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică

2002 - 2006

Consultant juridic „Ximon-Com" S.R.L.

2000 - 2013

Conferenţiar universitar, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE:

2009 - 2011

Instruire post-doctorat, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

2001 - 2003

Studii de doctorat, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

1997 - 2001

Licenţiat în drept, Universitatea de Stat din Moldova

1995 - 2000

Licenţiat în economie, Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova

 

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE:

Autor a peste 70 de lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate şi publicaţii de profil din ţară şi de peste hotare în volum de aproximativ 50 c. a.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next