Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Publicații  |  Consiliul Concurenței și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova

Consiliul Concurenței și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova

           
12.06.2020   2802 Accesări   Observatorpi.md   

Cuvânt introductiv:

 

"În contextul globalizării fenomenelor socio-economice, urmărind sensul dezvoltării raporturilor specifice economiei de piață, tendința primordială a întreprinderilor rezidă, alternativ, în crearea sau consolidarea unei poziții favorabile deja generate pe piețe naționale și internaționale. Sub aspectul respectiv, mecanismul concurențial, în general, și concurența liberă, în calitate de principiu consacrat la toate nivelele de reglementare normativă, în special, devin cruciale, iar statul, prin intermediul autorităților abilitate din punct de vedere legislativ să asigure echilibrul proceselor concurențiale expansioniste, are o misiune contextuală decisivă. La nivel național, în conformitate cu legislația în vigoare, Consiliul Concurenței este structura organizatorică abilitată cu protecția concurenței. În acest sens, unul dintre domeniile de interferență indisolubilă dintre concurență, pe de o parte, și proprietate intelectuală, pe de altă parte, este constituit de concurența neloială."

 

                            (Marcel RĂDUCAN, Președinte, Consiliul Concurenței)

 

Proprietatea intelectuală reprezintă un atribut esențial al economiei de piaţă, dezvoltarea pozitivă a căreia este bazată inclusiv pe un mediu concurenţial corespunzător sub aspect de stare, structură și dinamică. În același sens, concurența este unul din cele mai importante elemente, care formează baza funcționării unei economii moderne și asigură dezvoltarea relațiilor de piață. Astfel, fenomenul concurenței și proprietatea intelectuală interacționează într-un proces complex al economiei de piață, rezultanta fiind asigurarea egalității tuturor subiecților și valorificarea nestingherită a propriei creații intelectuale.

 

Întreaga activitate a subiecților în cadrul economiei de piață se desfășoară sub anumite semne distinctive, suplimentar denumirilor de firmă a acestora. Aceste semne distinctive reprezintă creații intelectuale concepute intenționat în sensul distingerii de către segmentul de public vizat dintre activitatea economică a subiecților respectivi.

 

Consiliul Concurenței nu are atribuții directe tangente domeniului proprietății industriale, însă este autoritatea care, potrivit art. 39 lit. a) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, constată încălcări ale legislației din domeniul concurenței, ajutorului de stat și publicității. Un domeniu al concurenței, care implică inclusiv protecția obiectelor de proprietate intelectuală prin intermediul protecției titularilor de drepturi asupra obiectelor respective, este concurența neloială.

 

În același context, menționăm că obiectele proprietății intelectuale au o funcție conturată accentuat în favoarea întreprinderilor titulare. Aceste obiecte servesc drept indicatori de individualizare a participanților la economia de piață și a activității acestora. Ele sunt reprezentative și pot servi drept garant al apartenenței bunurilor și serviciilor la o anumită întreprindere, precum și garant al  unui anumit nivel de calitate. Concurența dintre întreprinderi vine să fortifice acest sistem de individualizare și recunoaștere a produselor pe o anumită piață, cu respectarea creației intelectuale a fiecărui titular. Concurența evidențiază aspectele pozitive și negative, iar fiecare creație intelectuală reprezintă un criteriu elocvent în sensul stabilirii sau consolidării reputației întreprinderii titulare.

 

Prin urmare, Consiliul Concurenței este autoritatea care acordă susținere întreprinderilor prejudiciate de acțiunile de concurență neloială în apărarea drepturilor de proprietate intelectuală. Aplicarea amenzilor întreprinderilor vinovate și obligarea acestora să întreprindă toate măsurile pentru a înceta acțiunile de concurență neloială, reprezintă mijloacele prin intermediul cărora autoritatea de concurență asigură protecția drepturilor de proprietate intelectuală încălcate. 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next