Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Interviuri  |  CONSILIUL CONCURENŢEI ÎNTOTDEAUNA VA FI PRIETENUL ŞI APĂRĂTORUL ANTREPRENORILOR ONEŞTI

CONSILIUL CONCURENŢEI ÎNTOTDEAUNA VA FI PRIETENUL ŞI APĂRĂTORUL ANTREPRENORILOR ONEŞTI

           
01.08.2014   460 Accesări   INFOTAG   

(Interviu acordat agenţiei „INFOTAG" de către domnul Emil Guţu, Vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei şi domnul Ion Maxim, membru al Plenului Consiliului Concurenţei)

„INFOTAG": La 28 iulie Consiliul Concurenţei a emis o decizie în privinţa concurenţei neloiale faţă de compania de asigurări GRAWE CARAT. Cât de legală a fost excluderea companiei din sistemul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto „Carte Verde"?

Emil Guţu:Asupra legalității excluderii companiei GRAWE CARAT din sistemul „Carte Verde" s-au pronunțat Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) şi instanţele de judecată, care au emis deja verdictul său definitiv și fără drept de atac. Consiliul Concurenţei s-a expus doar în privinţa încălcării prevederilor Legii concurenţei, conform competenţelor sale. Pe 28 iulie am aprobat o decizie, conform căreia a fost depistat un caz de concurenţă neloială pe piaţa asigurărilor din Moldova, prevăzut în art. 15 (b) al Legii concurenţei „răspândirea de către o întreprindere a unor afirmaţii false despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, afirmaţii ce dăunează activităţii concurentului".

La 25 octombrie 2013 GRAWE CARAT a depus o plângere, declarând despre încălcările respective, şi pe 19 decembrie am iniţiat o investigație în acest sens. În urma examinării plângerii şi investigării situaţiei în cauza Consiliul Concurenţei a stabilit că companiile de asigurări ASITO, MOLDASIG, DONARIS GROUP, KLASSIKA ASIGURĂRI, VICTORIA Asigurări, folosindu-se de statutul de membru deplin al Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule (BNAA) au pus în pericol credibilitatea companiei GRAWE CARAT prin excluderea sa de pe piaţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto „Carte Verde", în baza unor afirmaţii false.

În consecinţă, această informaţie falsă şi deciziile luate au fost prezentate publicului larg. Rezultatele anchetei au demonstrat că credibilitatea companiei GRAWE CARAT pe întreaga piaţă de asigurări a fost pusă în pericol.

„I": În ce mod companiile, care au încălcat legea, au fost sancţionate?

E.G.: Consiliul Concurenţei a amendat aceste companii, proporţional cifrei lor de afaceri, în sumă de 1,4 mil. de lei. ASITO a fost amendat cu 385,8 mii lei, MOLDASIG - 686,7 mii lei, DONARIS GROUP - 201,8 mii lei, KLASSIKA ASIGURĂRI - 71,7 mii lei, VICTORIA Asigurări - 69,7 mii lei. Alte sancţiuni nu au fost aplicate, luând în considerație că în privinţa acestui fapt deja s-au expus organele competente în persoana instanţelor de judecată şi CNPF.

Ion Maxim: Potrivit legislaţiei, GRAWE CARAT este în drept, suplimentar, să solicite prin judecată despăgubirea prejudiciului material sau moral. În acest caz instanţa urmează să stabilească proporţiile prejudiciului cauzat şi, respectiv, compensaţiile.

„I": Dar Consiliul Concurentei a stabilit încălcarea drepturilor GRAWE CARAT, prin urmare, compania poate spera la compensaţii?

I.M.: Vis-a-vis de drepturile lor s-a expus instanța de judecată. Prin decizia Consiliului Concurenţei noi doar am stabilit faptul concurenţei neloiale, comportamentului incorect a agenţilor economici pe piaţa asigurărilor, care, recurgând la afirmaţii false, au adoptat decizii declarate ulterior ilegale.

E.G.: Ţin să menţionez că decizia noastră are la bază hotărârile CNPF, care a demarat propria anchetă şi a depistat abateri de la lege.

„I": Dacă ar fi să privim piaţa asigurării auto în linii generale, cu ce probleme se confruntă participanţii pieţei?

I.M.: Piaţa asigurărilor „Carte Verde" este diferită de celelalte pieţe şi extrem de dificilă. Este o piaţa reglementată, atât la nivel intern cât şi extern. Noi promovăm ideea deschiderii şi liberalizării pieţei concurenţei. Concurenţa trebuie percepută prin prisma efectelor pe care le are asupra consumatorului, în beneficiul lor. Orice competiţii pe piaţă trebuie să ducă la rezultate pozitive: calitate, preţ, tehnologii inovative. În cazul „Carte Verde" piaţa nu-şi permite astfel de acţiuni, deoarece preţul este stabilit de CNPF şi nu poate fi modificat de agenţii economici. Orice modificare este ilegală şi se pedepseşte de CNPF, până la retragerea licenţei.

Produsul, de asemenea, este stabilit la nivel internaţional, iar toate condiţiile de asigurare sunt reglementate, astfel agenţii nu pot influenţa calitatea. Însă acest fapt nu înseamnă că agenţii se pot comporta neonest, nedrept şi incorect. Discreditarea unui agent economic este concurenţă neloială, şi anume faptul că au fost prezentate date eronate, care nu corespund realităţii, iar BNAA a luat o decizie publică, care din start era bazată pe date false.

„I": În opinia Dumneavoastră, în ce mod acest caz va afecta activitatea pieţei?

I.M.: O astfel de abatere pe piaţa asigurărilor a fost înregistrată pentru prima dată în istoria Consiliului Concurenţei. Sperăm că decizia CNPF, Consiliului Concurenţei şi a instanţelor de judecată în acest sens vor avea un impact pozitiv asupra activităţii pe viitor a agenţilor economici. Sancţiunile aplicate de noi au menirea de a preveni viitoarele acţiuni neloiale, de a corecta comportamentul agenţilor economici. Sperăm că pe viitor agenţii economici nu vor mai întreprinde astfel de acţiuni, de asemenea, că această situaţie va deveni o lecţie pentru ceilalţi agenţi, care vor chibzui bine înainte de a întreprinde astfel de acţiuni ilegale.

E.G.: Agenţii economici trebuie să conştientizeze că Legea concurenţei trebuie respectată. Consiliul Concurenţei va monitoriza şi pe viitor situaţia. Totodată, suntem prietenii şi apărătorii celor ce respectă Legea concurenţei, ce respectă regulile unei concurenţe loiale.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next