Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Transparenţa decizională  |  Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic de către Î.M. „Sudzucker – Moldova” S.A. asupra „Mazrus-Agro” S.R.L.

Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului unic de către Î.M. „Sudzucker – Moldova” S.A. asupra „Mazrus-Agro” S.R.L.

           
02.11.2018   829 Accesări    

Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către întreprinderea Î.M. „Sudzucker - Moldova" S.A. ce se referă la preluarea controlului unic prin achiziționarea de părți sociale asupra „Mazrus-Agro" S.R.L.

Genul de activitate conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei a întreprinderii „Mazrus-Agro" S.R.L. este cultivarea cerealelor, a plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase, iar genul de activitate al întreprinderii Î.M. „Sudzucker - Moldova" S.A. este fabricarea zahărului. 

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică notificată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul:  0(22) 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next