Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Transparenţa decizională  |  Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International” S.R.L.

Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International” S.R.L.

           
16.09.2016   803 Accesări    

Consiliul Concurenței analizează operațiunea de nenotificare a concentrării economice realizate prin preluarea controlului asupra „Moldclassica International" S.R.L.

Potrivit Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), genul de activitate al „Asigromex" S.R.L. este comerț cu amănuntul nespecializat, iar cel al „Moldclassica International" S.R.L. este comerțul cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine nespecializate.

Consiliul Concurenţei este interesat în obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică realizată, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 06 06, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.

Consiliul Concurenței

16.09.2016

Arrow Prev

             

        

Arrow Next