Categorii Categorii
Prima   |  Transparenţa   |  Transparenţa decizională  |  Apel către autoritățile publice locale

Apel către autoritățile publice locale

           
25.07.2016   1925 Accesări    

Consiliul Concurenței solicită aducerea în concordanță cu prevederile reglementărilor din domeniul ajutorului de stat a actelor juridice aferente prestării serviciilor de interes economic general pînă la 30 noiembrie 2016.

Serviciile de interes economic general (în continuare SIEG) sunt activități economice care generează rezultate spre folosul public general pe care piața nu le-ar furniza (sau le-ar furniza în alte condiții în ceea ce privește calitatea, siguranța, accesibilitatea, tratamentul egal sau accesul universal) fără intervenție publică. Obligația de serviciu public este impusă furnizorului prin atribuirea unei sarcini și pe baza unui criteriu de interes general menit să asigure că serviciul este furnizat în condiții care îi permit să își îndeplinească misiunea. Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă servicii de interes economic general. 

Transmiterea fără o contraprestație echivalentă a resurselor materiale ale statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă, întreprinderilor (inclusiv, municipale, de stat, etc.) ce prestează servicii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, alimentare cu energie termică, salubrizare, asigurare cu transport public local, etc. este Ajutor de stat.

Întru asigurarea prestării SIEG în conformitate cu prevederile Regulamentului privind ajutorul de stat acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din 30.08.2013 (M.O. nr. 243-247 din 01.11.2013) este necesar ca autoritățile publice să asigure:

1)      Definirea și atribuirea SIEG (Anexa 1);

2)      Notificarea SIEG (Anexa 2);

3)      Raportarea SIEG (Anexa 3).

        Încălcarea legislaţiei şi a reglementărilor din domeniul ajutorului de stat la acordarea, raportarea, utilizarea sau la ţinerea evidenţei ajutoarelor de stat se sancționează în conformitate cu prevederile art. 3303 din Codul Contravențional al Republicii Moldova.

Pentru informații suplimentare puteți apela la numerele de telefon: (022) 27 45 65, (022) 27 34 43, persoane de contact: Nicolae Covaș, Mihaela Teleman, Valeriu Burlea.

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next