Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Consiliul Concurenței inițiază studii de piață în câteva sectoare cheie

Consiliul Concurenței inițiază studii de piață în câteva sectoare cheie

           
02.02.2024   456 Accesări    

Consiliul Concurenței a identificat câteva piețe prioritare care urmează a fi studiate pe parcursul anului 2024 în cadrul investigațiilor utile de cunoașterea pieței (studiilor de piață). Scopul unor astfel de studii este examinarea situației concurențiale în principalele ramuri ale economiei naționale și au rolul de a identifica principalele bariere, precum și riscuri de distorsionare a mediului concurențial.


Principalele domenii de interes pentru investigațiile utile planificate în 2024 includ:

Piața comercializării medicamentelor de uz uman: Evaluarea profundă a modului în care sunt comercializate medicamentele de uz uman va permite identificarea eventualelor deficiențe și optimizarea acestui proces important pentru sistemul de sănătate publică;

Piața producerii și comercializării culturilor cerealiere și oleaginoase: Analizarea pieței va oferi o înțelegere cuprinzătoare a dinamicii și a provocărilor din acest sector esențial al economiei naționale, facilitând identificarea constrângerilor existente, precum și soluțiilor relevante pentru îmbunătățirea situației pe piața dată;

Piața de aprovizionare între întreprinderi cu produse agricole și alimentare: În cadrul acestui studiu urmează a fi studiate lanțurile de aprovizionare pentru produsele agricole și alimentare și practicile existente în relații între rețele de comercializare („sectorul retail") și furnizorii lor („producători de produse agricole și alimentare"). Scopul principal constă în identificarea blocajelor și disfuncționalităților existente în relații între producători agricoli și comercianți, inclusiv celor legate de acces în rețele de comercializare.


Totodată, Consiliul Concurenței va continua studierea pieței publicitare, principalele date despre care autoritatea de concurență trebuie să prezinte în fiecare an.


Trebuie de menționat că, investigațiile utile de cunoașterea pieței nu reprezintă investigații pe marginea unor semne concrete de încălcări ale legislației în domeniul concurenței. Scopul lor este studierea structurii piețelor relevante, identificarea unor eșecuri de piață, principalilor participanți ai pieței, practicilor existente, lacunelor legislative, etc.


În această ordine de idei, Consiliul Concurenței va organiza o serie de evenimente, inclusiv mese rotunde și întrevederi bilaterale cu asociațiile de business, cu reprezentanții întreprinderilor care activează pe piețele respective, reprezentanții autorităților și instituțiilor publice, societății civile. Scopul acestor întrevederi va fi identificarea problemelor principale pe piețele respective. După aceasta, urmează colectarea informațiilor detaliate cu privire la activitatea întreprinderilor și funcționarea piețelor respective, datelor statistice, studierea reglementărilor legislative relevante. 


În acest sens, Consiliul Concurenței reia practica anterioară de desfășurare a studiilor de piață, însă, urmează să se concentreze în fiecare an pe câteva sectoare cheie, care vor fi cercetate. Totodată, după finalizarea acestor studii, principalele constatări făcute în urma lor vor fi prezentate mediului de afaceri, reprezentanților instituțiilor publice, și publicului larg.


  

Arrow Prev

             

        

Arrow Next