Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Modificări la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat - votate în prima lectură

Modificări la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat - votate în prima lectură

           
23.10.2023   1992 Accesări    

La data de 19 octombrie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură modificările la Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.


Principalul obiectiv al acestui proiect a fost majorarea pragurilor ajutoarelor de minimis de la 2 până la 5 milioane de lei și pănă la 10 milioane de lei pentru Servicii de Interes Economic General (SIEG). Acest lucru va asigura un acces mai facil la sprijinul acordat de stat întreprinderilor, în conformitate cu normele stabilite la nivelul UE.


Alte modificări vizează unele ajustări ale cadrului normativ național la normele Uniunii Europene, în vederea asigurării unei mai mari eficiențe în acordarea și controlul ajutorului de stat.


În scopul eficientizării și simplificării procedurilor stabilite de lege, anumite modificări ale ajutorului de stat existent vor putea fi notificate prin completarea Formularului de notificare simplificat. Respectiv, se prevede că în cazul notificării simplificate Consiliul Concurenţei să adopte o decizie în termen de o lună din ziua recepţionării notificării complete.


Pentru a asigura eficiența procedurii de investigație în cazurile de încălcare a legislației privind ajutorul de stat, proiectul prevede extinderea termenului de investigație până la 18 luni de la inițierea procedurii, având în vedere complexitatea acestor cazuri.


Un alt aspect important al proiectului votat, se referă la modul de calculare a dobânzii pentru ajutorul de stat acordat ilegal, care urmează a fi recuperat. Rata de referință va fi stabilită de către Consiliul Concurenței în conformitate cu metodologia aprobată de către Plenul Consiliului Concurenței, luând în considerare Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratei de referință și discount (2008/C 14/02).


Scopul ajustării Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat este de a aduce legislația națională în concordanță cu normele europene, contribuind astfel la asigurarea unui mediu de afaceri mai echitabil și transparent.

 

 

 

 

Arrow Prev

             

        

Arrow Next