Categorii Categorii
Prima   |  Presa   |  Noutaţi  |  Proiectul privind modificarea Legii cu privire la ajutorul de stat transmis Guvernului de către Consiliul Concurenței

Proiectul privind modificarea Legii cu privire la ajutorul de stat transmis Guvernului de către Consiliul Concurenței

           
30.05.2023   2259 Accesări    

În scopul ajustării cadrului normativ național din domeniul ajutorului de stat la normele Uniunii Europene și realizării acțiunilor prevăzute în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2023, Consiliul Concurenței a elaborat propuneri de modificare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat.

Un element important inovativ prevăzut în proiectul de lege constituie propunerea de majorare și actualizare periodică a pragului ajutoarelor de minimis de către Plenul Consiliului Concurenței, prin hotărâre, la nivelul pragului de minismis stabilit la nivelul Uniunii Europene, având în vedere cadrul normativ al Uniunii Europene și bunelor practici ale statelor membre.

Având în vedere carențele atestate la aplicarea legii pe parcursul a aproape 10 ani fără a fi operate modificări esențiale, se propune completarea legii cu noi definiții prevăzute în jurisprudența UE, cum ar fi: data acordării ajutorului de stat, data plății ajutorului de stat, costuri eligibile, intensitatea ajutorului, care nu sunt definite în Legea cu privire la ajutorul de stat și deseori sunt confundate și interpretate eronat de către furnizorii și beneficiarii ajutorului de stat. Aceste noțiuni sunt importante pentru a face claritate și previzibilitate în partea ce ține de unele aspecte aferente aplicabilității Legii cu privire la ajutorul de stat.

Totodată, proiectul vine cu unele completări referitor la:

  - condițiile care urmează să fie respectate de către furnizori la acordarea ajutoarelor de minimis, astfel încât, măsurile de sprijin oferite întreprinderilor să nu distorsioneze semnificativ mediul concurențial;
  - procedura de notificare simplificată al ajutoarelor de stat;
  - modalitatea de calculare a termenelor procedurii de examinare a notificărilor de către Consiliul Concurenței;
  - extinderea termenului de investigație a cazurilor de încălcare a legislației din domeniul ajutorului de stat până la 18 luni de la inițierea procedurii;
  - modificarea modului de calculare al dobânzii pentru ajutorul de stat acordat ilegal care urmează să fie recuperat;
  - informațiile, de regulă, care nu pot fi tratate ca informații confidențiale de către autoritatea de concurență în procesul de exercitare a controlului ajutorului de stat acordat beneficiarilor.

Adițional, proiectul vine cu propunerea de modificare a datei prezentării de către Consiliul Concurenței a Raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în anul precedent în Republica Moldova pentru Parlament şi Guvern - anual până la data de 31 decembrie a anului curent.

Proiectul legii de modificare a Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat a fost remis Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în vederea inițierii și promovării acesteia.

Arrow Prev

             

        

Arrow Next